Skapa och ordna anteckningsböcker, avsnitt och sidor

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Använda Microsoft OneNote 2010 är ungefär som att föra anteckningar i en anteckningsbok av papper, men det finns många funktioner som är möjligt i en elektronisk anteckningsbok. Precis som en vanlig anteckningsbok ordnas dina OneNote-anteckningsböcker efter flera avsnitt som gör att du kan kategorisera information efter projekt, ämne, plats och liknande villkor. Varje avsnitt innehåller en eller flera sidor med undantag information från specifika till det avsnittet i anteckningsboken.

Till skillnad från traditionella anteckningsböcker som har en begränsad mängd avsnitt och sidor, körs aldrig elektroniskt anteckningsböcker i OneNote utrymmet eftersom de kan innehålla som många avsnitt och sidor som du behöver.

Vad vill du göra?

Skapa en ny anteckningsbok

Skapa ett nytt avsnitt

Skapa en ny sida

Skapa en ny undersida

Skapa en ny anteckningsbok

När du först installera och köra OneNote 2010, en guide anteckningsbok skapas för dig som kan du läsa att lära dig mer om hur du använder OneNote. Medan du kan visserligen lägga till den här anteckningsboken med dina egna anteckningar, kanske du föredrar att skapa en ny anteckningsbok i stället. Du kan ha så många anteckningsböcker som du vill använda i OneNote.

Så här skapar du en ny anteckningsbok:

 1. Klicka på fliken Arkiv och klicka sedan på Nytt.

 2. Under Ny anteckningsbok och klicka på var den nya anteckningsboken ska sparas (till exempel på datorn) och Skriv en beskrivning för anteckningsboken i rutan namn.

 3. Ange plats eller acceptera det föreslagna mapp där den nya anteckningsboken ska skapas om det behövs.

 4. Klicka på Skapa anteckningsbok.

Som standard innehåller en ny anteckningsbok ett avsnitt i anteckningsboken som innehåller en tom sida. Du kan byta namn på det första avsnittet om du vill ge det ett beskrivande namn. Du kan skapa fler avsnitt och sidor i anteckningsboken när som helst.

Anteckningsböcker som för tillfället är öppen visas i navigeringsfältet i ett lodrätt område nära till vänster i OneNote-programfönstret. Du kan klicka på anteckningsboken ikonerna i navigeringsfältet för att växla mellan flera anteckningsböcker som du kanske är öppet och du kan högerklicka på anteckningsböcker i navigeringsfältet till ytterligare interagera med dem. När du stänger en anteckningsbok genom att klicka på om du vill öppna en annan utgå inte stängd anteckningsbok. endast försvinner från vyn förrän du öppnar den igen.

Du kan ordna anteckningsböcker genom att dra deras ikoner uppåt eller nedåt i navigeringsfältet tills de visas i den ordning som du vill att de ska visas.

Överst på sidan

Skapa ett nytt avsnitt

När du skapar en ny anteckningsbok skapas automatiskt ett nytt avsnitt åt dig. Du kan högerklicka på avsnittsfliken och klicka på Byt namn på kommandot för att ge ett beskrivande namn för det första avsnittet. Du kan skapa fler avsnitt när som helst.

Så här skapar du ett nytt avsnitt:

 1. Högerklicka på valfri befintlig avsnittsflik i anteckningsboken och klicka sedan på Nytt avsnitt

 2. Skriv ett beskrivande namn för det nya avsnittet och tryck sedan på RETUR.

Du kan ordna avsnitt genom att dra deras flikar till vänster eller höger tills de visas i önskad ordning. 

Överst på sidan

Skapa en ny sida

När du skapar ett nytt avsnitt i anteckningsboken innehåller automatiskt en tom sida. Du kan ange en rubrik för den här sidan och börja föra anteckningar. Du kan fortsätta skriva på sidan för så länge du behöver (till skillnad från på papper, inte utrymmet tar slut), eller så kan du skapa fler sidor när som helst.

Så här skapar du en ny sida:

 1. Klicka på knappen Ny sida på höger sida i OneNote-programfönstret ovanför sidflikarna.

 2. Skriv en sidrubrik i det prickade rubrikområdet längst upp på sidan och trycker på RETUR.

Du kan ordna sidor genom att dra deras flikar uppåt och nedåt i sidflikskolumnen tills de visas i önskad ordning. 

Överst på sidan

Skapa en ny undersida

Underordnade sidor är valfritt sidan beteckningar som visas som indragna sidflikarna. Medan de fungerar precis som vanliga sidor, kan visuella indraget deras flikar göra det enklare för dig att hålla informationen separat när du ordnar information i överordnade och underordnade format. Du kan till exempel har en huvudsida i din anteckningsbok med namnet ”e-postkonton” och har 5-6 undersidor, var och en har användarnamn och lösenord för olika e-postkonton som du har (ett konto per undersida). Detta kan göra åt att skumma igenom eller söka efter information enklare vid ett senare tillfälle när du försöker hitta en viss del av informationen igen.

Det finns kan du skapa och använda undersidor. Om du vara användbara, kan du skapa undersidor när som helst.

Så här skapar du en ny undersida:

 1. Klicka på fliken för den sida som du vill skapa en ny undersida till höger i OneNote-programfönstret.

 2. Klicka på den lilla pilen bredvid knappen Ny sida över kolumnen sidflikarna.

 3. Klicka på Ny undersida på snabbmenyn som visas.

 4. Skriv en sidrubrik i det prickade rubrikområdet längst upp på den nya undersidan och tryck sedan på RETUR.

Du kan höja undersidor till normal sidor genom att klicka på deras sidfliken och sedan dra muspekaren till vänster, tills fliken undersida visas linjerad upp med normal sidorna. På samma sätt kan du sänka en befintlig sida (eller undersida) genom att klicka på dess sidflik och dra muspekaren till vänster med en eller två indrag positioner.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×