Skapa och lägga till en signatur i meddelanden

I Outlook 2013 och Outlook 2016 kan du skapa personliga signaturer för e-postmeddelanden som innehåller text, bilder, ditt elektroniska visitkort, en logotyp eller till och med en bild med din handskrivna signatur. Du kan skapa inställningar så att signaturer kan läggas till automatiskt i alla utgående meddelanden, eller så kan du välja i vilka meddelanden du vill infoga en signatur.

Viktigt!: Om du har ett Microsoft Office 365-konto, och om du använder Outlook och Outlook Web App, måste du skapa en signatur i båda programmen. Information om hur du skapar och använder e-postsignaturer i Outlook Web App finns i Skapa och lägga till en e-postsignatur i Outlook Web App.

Lägga till och skapa en signatur som visas automatiskt i alla e-postmeddelanden du skickar

 1. På fliken Start väljer du Nytt e-postmeddelande.

 2. På fliken Meddelande, i gruppen Inkludera, väljer du Signatur > Signaturer.

  Kommandot Signatur

 3. Under Välj signatur att redigera, väljer du Ny, och i dialogrutan Ny signatur skriver du ett namn på signaturen.

 4. Under Välj standardsignatur gör du följande:

  • Välj ett e-postkonto som du vill koppla till signaturen i listan E-postkonto.

  • I listan Nya meddelanden väljer du den signatur som du vill ska läggas till automatiskt i alla nya e-postmeddelanden. Om du inte vill att dina e-postmeddelanden ska signeras automatiskt accepterar du standardalternativet (ingen).

  • I listan Svar/vidarebefordringar väljer du den signatur som du vill ska läggas till automatiskt (automatisk signering) när du svarar på eller vidarebefordrar meddelanden. I annat fall accepterar du standardalternativet (ingen).

 5. Under Redigera signatur skriver du signaturen och väljer sedan OK.

  Skriv en ny signatur att använda i e-postmeddelanden

  Meddelanden: Du kan skapa en signaturblockering som den på skärmbilden. Lägg till mer information, till exempel en jobbefattning och ett telefonnummer under ditt namn (signatur).

  Du kan ändra utseende på all text som du lägger till med hjälp av miniformateringsverktygsfältet ovanför textrutan. Fler idéer om hur du anpassar din signatur finns i Skapa en egen e-postsignatur i Outlook.

Använda mer än en signatur

Det finns alternativ tillgängliga om du inte vill ha samma signatur som visas automatiskt i alla e-postmeddelanden. Du kan ändra inställningarna för den aktuella standardsignaturen och inte använda den för att automatiskt signera dina e-postmeddelanden. Alternativet är att infoga signaturen manuellt i ett e-postmeddelande. Eller så kan du lämna kvar inställningarna för den aktuella standardsignaturen och ta bort en signatur från ett öppet meddelande. Du kan också skapa en annan signatur som används efter behov i dina e-postmeddelanden.

 • Om du vill infoga en signatur manuellt, går du till fliken Infoga, väljer Signatur och väljer sedan den signatur som du vill ska visas i meddelandet.

 • Om du vill ta bort en signatur från ett meddelande som är öppet markerar du signaturen i meddelandets brödtext och trycker på Delete.

Gör mer med din signatur

Det finns flera sätt att snygga till en signatur för dina e-postmeddelanden. Du kan till exempel lägga till en separat signatur som innehåller länkar till sociala media-konton. Eller så kan du lägga till en signatur och associera den med mallar som du bara använder när du skickar ett meddelande om ett särskilt företag, gemenskap eller social händelse. Och du kan lägga till en signatur som är ett elektroniskt visitkort och bifoga den till dina e-postmeddelanden.

Lägga till en länk till ditt Facebook- eller Twitter-konto

Du kan placera nästan vad du vill i din e-postsignatur, t.ex. ikoner med länkar till dina Facebook- eller Twitter--profiler. Allt du behöver är en grafikfil och webbadressen för din profilsida för att skapa en signatur som liknar den som visas nedan.

Jon Morris
Twitter-ikon Facebook-ikon

Hämta ikonerna för sociala nätverkstjänster

 1. I Internet Explorer högerklickar du på varje ikon nedan som du vill använda.

  Twitter-ikon Facebook-ikon LinkedIn-ikon YouTube-ikon

 2. Välj Spara bild som och gör något av följande:

  • Godkänn det filnamn som visas.

   Eller

  • Ändra filnamnet till namnet (till exempel Facebook) på den sociala nätverkstjänst det representerar.

 3. Välj Skrivbord i mapplistan och välj sedan Spara.

Lägga till länkar till sociala medier i din e-postsignatur

 1. I Outlook, på fliken Start väljer du Nytt e-postmeddelande.

 2. På fliken Meddelande, i gruppen Inkludera, väljer du Signatur > Signaturer.

 3. På fliken E-postsignatur väljer du Ny.

 4. Skriv ett namn för signaturen och välj sedan OK.

 5. I rutan Redigera signatur skriver du den text som du vill ska visas för den här nya signaturen och använder miniformateringsverktygsfältet för att formatera texten som du vill ha den.

  Tips: Tryck på Retur när du har skrivit texten för den nya signaturen och kontrollera att ikonerna som du lade till ligger på samma rad.

 6. Välj Bild Bild-knapp , gå till mappen Skrivbord och välj sedan den sociala nätverkstjänst-ikon som du har sparat.

 7. Välj Infoga > Hyperlänk Hyperlänk-knapp .

 8. I rutan Adress anger du webbadressen, till exempel http://www.facebook.com/användarnamn – för ditt Facebook-, Twitter- eller annat socialt nätverk-konto som motsvarar ikonen och väljer sedan OK.

  Obs!: Om du vill lägga till flera ikoner, upprepar du steg 6 till 8 för varje ikon som du vill lägga till.

 9. Klicka på OK när du är klar med signaturen.

 10. Visa meddelandets brödtext och klicka på fliken Meddelande, välj gruppen Inkludera, välj Signatur och välj sedan den nya signaturen.

Lägg till ditt elektroniska visitkort i meddelanden

När du bifogar ett elektroniskt visitkort i ett meddelande, kan mottagaren lägga till det i sina kontaktlistor. Genom att lägga till en Elektroniskt visitkort i e-postsignaturer, kan mottagare högerklicka på kortet i signaturen (eller högerklicka på den virtuella kontaktfilen (.vcf)) och spara informationen direkt i sina kontaktlistor.

Skapa ditt personliga elektroniska visitkort

Om du inte redan har ett eget elektroniskt visitkort kan du skapa ett genom att följa stegen nedan. Du kan snygga till det senare, genom att till exempel lägga till en bild och välja en layout och bakgrund. Se Skapa ett nytt elektroniskt visitkort eller ändra ett befintligt i Skapa och dela kontakter som elektroniska visitkort för att skapa ett elektroniskt visitkort som det som visas nedan.

Exempel på e-postsignatur med Facebook- och Twitter-ikoner

 1. Öppna Outlook och på fliken Start väljer du Nya objekt > Kontakt.

 2. På formuläret Kontakt gör du följande:

  • Fyll i den information som du vill dela med andra. Ange åtminstone ditt namn och din e-postadress.

  • Lägg till en bild av dig genom att dubbelklicka på bildrutan och öppna den fil som innehåller bilden.

  • Ändra formatet på visitkortet genom att dubbelklicka på bilden av kortet. Använd alternativen i dialogrutan Redigera visitkort för att ändra utseendet på kortet och välj sedan OK när du är klar.

 3. Välj Spara och stäng.

Bifoga ett visitkort i ett meddelande

 1. I ett nytt meddelande, på fliken Meddelande, i gruppen Inkludera, välj Bifoga objekt > Visitkort och välj sedan ett namn i listan.

 2. Om det namnet som du vill använda inte finns i listan, väljer du Andra visitkort.

 3. I dialogrutan Infoga visitkort, i kolumnen Sparad som, väljer du namnet på den kontakt som du vill lägga till i meddelandet och väljer sedan OK.

  Kommandot Andra visitkort i menyfliksområdet

  Meddelanden: 

  • Listan Visitkort innehåller de 10 senaste kontaktnamnen som infogades som elektroniska visitkort i meddelanden.

  • Du kan infoga flera elektroniska visitkort i ett meddelande.

  • För att skilja mellan dubblettnamn på menyn Visitkort väljer du Andra visitkort. Mer information, bl.a. en kortförhandsgranskning, visas i dialogrutan Infoga visitkort.

  • Om du drar ett visitkort från vyn Visitkort till ett nytt meddelande, visas endast en .vcf-fil när meddelandet skickas. Den här bifogade .vcf-filen öppnar kontaktformuläret med all information som mottagaren kan spara i en kontaktlista.

Mer information finns i

Skapa en e-postsignatur i Outlook

Ändra en e-postsignatur

Skicka automatiska frånvarosvar från Outlook för Windows

Microsoft Outlook 2010

Microsoft Office Outlook 2007

Dela Facebook Facebook Twitter Twitter E-post E-post

Hade du nytta av den här informationen?

Bra! Andra synpunkter?

Hur kan vi förbättra den?

Tack för din feedback!

×