Skapa och köra frågor i eDiscovery Center

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

När du har definierat dina källor, och eventuellt spärrat dem, kan du köra frågor för att begränsa och vaska fram exakt det innehåll som du behöver för ett visst ärende.

Med effektiva frågor blir det mycket lättare för dig och alla andra som arbetar med ärendet att hantera innehållet, eftersom den totala volymen minskar samtidigt som det är mer troligt att innehållet som ni levererar är relevant.

Innan du skapar frågor bör du lägga till innehållskällor till ditt ärende. Mer information om hur du arbetar med innehållskällor finns i artikeln Lägga till innehåll för e-dataidentifieringsärenden och skapa undantag för källor.

Obs!:  En fråga kan innehålla maximalt 1 500 Exchange-källor, 100 SharePoint-källor och 500 nyckelord.

Som standard söker en fråga i alla innehållskällor, men du kan välja vilka identifieringsuppsättningar eller källor en fråga ska söka igenom om du inte behöver söka igenom alla, vilket kan få dina frågor att genomföras snabbare. Du kan också förfina dina frågor på andra sätt. Mer information finns i Söka och använda nyckelord vid e-dataidentifiering.

 1. Om ärendet inte redan är öppet klickar du på Ärenden i ett eDiscovery Center. Sedan öppnar du det ärende som du vill skapa frågor för. Det bör redan finnas innehållskällor för ärendet, till exempel webbplatser och postlådor.

 2. Klicka på Nytt objekt under Frågor i avsnittet Sök och exportera.

 3. Ge frågan ett beskrivande namn.

 4. Fyll i de nyckelord som du vill använda för att begränsa frågan i rutan Fråga. Få tips om hur du skriver frågor i avsnittet Se även.

 5. Om du vill begränsa innehållet till ett visst datumintervall fyller du i ett startdatum och ett slutdatum.

Obs!:  Om du anger datum i rutorna Startdatum och Slutdatum ska du använda formatet mm /dd/åååå, för att ange den 1 mars 2013 skriver du alltså 03/01/2013. Använd formatet mm /dd/åååå även om de nationella inställningarna på den lokala datorn har konfigurerats med ett annat format, exempelvisdd/mm/åååå. Du kan även ange start- och slutdatum med hjälp av datumväljaren.

 1. Om du vill begränsa resultatet till en författare till ett dokument eller listobjekt, eller till en viss e-postavsändare, fyller du i namnet eller e-postadressen i rutan Författare/avsändare.

 2. Om det finns flera källor och dataidentifieringsuppsättningar, men alla inte behöver sökas igenom, klickar du på Ändra frågans omfattning. Sedan specificerar du vilka dataidentifieringsuppsättningar eller innehållskällor som du vill använda.

  Ändra frågans omfattning

 3. Om du vill begränsa frågan till vissa innehållstyper klickar du på fliken Exchange eller SharePoint och markerar sedan kryssrutorna för de aktuella innehållstyperna. Till exempel kan du välja att bara markera kalenderobjekt för Exchange eller bara PowerPoint-bilder för SharePoint.

 4. Om du vill analysera eller förfina frågan ännu mer klickar du på Avancerade frågealternativ och gör något av följande:

  • Välj Ta bort redundanta Exchange-data om du vill rensa bort överflödiga Exchange-data, till exempel e-postmeddelanden som returnerats mer än en gång på grund av olika villkor.

  • Visa avsnitten Exchange-fråga och SharePoint-fråga samt den källtabell där filter, frågor och förfiningar visas om du vill granska frågans syntax och struktur.

 5. Klicka på Sök när du vill köra frågan. Resultaten rangordnas utifrån relevans, till exempel hur ofta ett sökvillkor förekommer.

Obs!:  När du lagt till frågor eller innehållskällor i ett eDiscovery-ärende finns det inte stöd för att ändra nationella inställningar för webbplatsen.

Överst på sidan

Lägga till fler innehållskällor medan du skapar en fråga

 1. Klicka på Ändra frågans omfattning i avsnittet Källor på sidan Fråga: Nytt objekt.

 2. Klicka på Allt ärendeinnehåll i dialogrutan som kommer fram.

 3. Klicka på Lägg till postlåda för Exchange-innehåll, eller på Lägg till plats för SharePoint-innehåll.

 4. Ange den postlåda eller webbplats som du vill lägga till.

 5. Klicka på OK.

Obs!:  Om du uppdaterar en fråga och kör den igen uppdateras bara den första sidan av de nya resultaten. Om du visar flera sidor med frågeresultat, och inte visar den första sidan, uppdateras inte sidan med de nya resultaten.

Överst på sidan

Mer information om e-dataidentifiering

Mer information om e-dataidentifieringsärenden finns i följande artiklar:

Scenario: e-informationsavslöjande i SharePoint Server 2013 och Exchange Server 2013

Planera och hantera e-dataidentifieringsärenden

Lägga till innehåll för e-dataidentifieringsärenden och skapa undantag för källor

Söka och använda nyckelord vid e-dataidentifiering

Exportera innehåll från e-dataidentifiering och skapa rapporter

Överst på sidan

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×