Skapa och hantera uppringningsplaner för PSTN-samtal

När du har planerat uppringningsplaner för organisationen och fastställt vilka normaliseringsregler som behöver skapas för samtalsdirigering, behöver du använda Windows PowerShell för att skapa uppringningsplanerna och göra eventuella ändringar av inställningarna.

Obs!: Det går inte att använda administrationscentret för Skype för företag för att skapa och hantera uppringningsplaner.

Verifiera och starta fjärr-PowerShell

Kontrollera att du använder Windows PowerShell version 3.0 eller senare

 1. Så här kontrollerar du att du har version 3.0 eller senare: Start-menyn > Windows PowerShell.

 2. Kontrollera versionen genom att skriva Get-Host i Windows PowerShell-fönstret.

 3. Om du inte har version 3.0 eller senare måste du hämta och installera uppdateringar i Windows PowerShell. Läs i Windows Management Framework 4.0 om hur du laddar ned Windows PowerShell och uppdaterar till version 4.0. Starta om datorn när du uppmanas att göra det.

 4. Du måste också installera Windows PowerShell-modulen för Skype för företag – Online som gör att du kan skapa en Windows PowerShell-fjärrsession som ansluter till Skype för företag – Online. Den här modulen, som endast kan användas på 64-bitarsdatorer, kan laddas ned från Microsoft Download Center i Windows PowerShell-modulen för Skype för företag – Online. Starta om datorn om du uppmanas att göra det.

Om du behöver veta mer kan du läsa Ansluta till alla Office 365-tjänster i ett enda Windows PowerShell-fönster.

Starta en Windows PowerShell-session

 1. Gå till Start-menyn > Windows PowerShell.

 2. I Windows PowerShell-fönstret ansluter du till din Office 365-organisation genom att köra:

  Obs!: Du behöver bara köra Import-Module -kommandot första gången du använder Windows PowerShell-modulen för Skype för företag – Online.

  Import-Module "C:\Program Files\Common Files\Skype for Business Online\Modules\SkypeOnlineConnector\SkypeOnlineConnector.psd1"
  $credential = Get-Credential
  $session = New-CsOnlineSession -Credential $credential
  Import-PSSession $session

Om du vill ha mer information om hur du startar Windows PowerShell kan du läsa Ansluta till alla Office 365-tjänster i ett enda Windows PowerShell-fönster eller Ansluta till Skype för företag – Online med Windows PowerShell.

Skapa och hantera dina uppringningsplaner

Du kan ange antingen en enskild cmdlet eller ett PowerShell-skript för att skapa och hantera klientuppringningsplaner.

 • Om du vill skapa en plan kör du:

  New-CsTenantDialPlan -Identity RedmondDialPlan -Description "Dial Plan for Redmond" -NormalizationRules <pslistmodifier> -ExternalAccessPrefix 9 -SimpleName "Dial-Plan-for-Redmond"

  Fler exempel och parametrar finns i New-CsTenantDialPlan.

 • Om du vill göra inställningsändringar för en befintlig uppringningsplan kör du:

  Set-CsTenantDialPlan -Identity RedmondDialPlan -NormalizationRules <pslistmodifier> -ExternalAccessPrefix 9
    -SimpleName "Dial-Plan-for-Redmond"

  Fler exempel och parametrar finns i Set-CsTenantDialPlan.

 • Om du vill lägga till användare i en uppringningsplan kör du:

  Grant-CsTenantDialPlan -Identity amos.marble@contoso.com -PolicyName RedmondDialPlan

  Fler exempel och parametrar finns i Grant-CsTenantDialPlan.

 • Om du vill visa inställningarna i en uppringningsplan kör du:

  Get-CsTenantDialPlan -Identity RedmondDialPlan

  Fler exempel och parametrar finns i Get-CsTenantDialPlan.

 • Om du vill ta bort en plan kör du:

  Remove-CsTenantDialPlan -Identity RedmondDialPlan -force

  Fler exempel och parametrar finns i Remove-CsTenantDialPlan.

 • Om du vill visa inställningarna i den gällande uppringningsplanen kör du:

  Get-CsEffectiveTenantDialPlan -Identity amos.marble@contoso.com

  Fler exempel och parametrar finns i Get-CsEffectiveTenantDialPlan.

 • Om du vill testa de gällande inställningarna i en uppringningsplan kör du:

  Test-CsEffectiveTenantDialPlan -DialedNumber 14255551234 -Identity 1849827b-a810-40a8-8f77-e94250d4680b_US_TenantDialPlanRedmond

  Fler exempel och parametrar finns i Test-CsEffectiveTenantDialPlan.

Kör detta för att ta bort normaliseringsregler som är associerade med en klientuppringningsplan utan att behöva ta bort klientuppringningsplanen först:

$b1=New-CsVoiceNormalizationRule -Identity Global/NR4 -InMemory
Set-CsTenantDialPlan -Identity RedmondDialPlan -NormalizationRules @{add=$b1}
(Get-CsTenantDialPlan -Identity RedmondDialPlan).NormalizationRules
$b2=New-CsVoiceNormalizationRule -Identity Global/NR4 -InMemory
Set-CsTenantDialPlan -Identity RedmondDialPlan -NormalizationRules @{remove=$b2}

Kör detta för att lägga till följande klientuppringningsregel med namnet RedmondDialPlan.

$nr1=New-CsVoiceNormalizationRule -Parent Global -Description ‘Organization extension dialing’ -Pattern ‘^(\d{3})$’ -Translation ‘+14255551$1’ -Name NR1 -IsInternalExtension $false -InMemory
Set-CsTenantDialPlan -Identity RedmondDialPlan -NormalizationRules @{add=$nr1}

Kör detta för att ta bort följande klientuppringningsregel med namnet RedmondDialPlan

$nr1=New-CsVoiceNormalizationRule -Parent Global/NR1 -InMemory
Set-CsTenantDialPlan -Identity DP1 -NormalizationRules @{remove=$nr1}

Kör följande när du även vill undersöka de befintliga normaliseringsreglerna, bestämma vilken normaliseringsregel du vill ta bort och sedan använda indexet för denna för att ta bort den. Matrisen för normaliseringsreglerna startar med index 0. Vi skulle vilja ta bort den tresiffriga normaliseringsregeln, så det är index 1.

Get-CsTenantDialPlan RedmondDialPlan).NormalizationRules
Description     : 4-digit
Pattern       : ^(\d{4})$
Translation     : +1426666$1
Name        : NR2
IsInternalExtension : False

Description     : 3-digit
Pattern       : ^(\d{3})$
Translation     : +14255551$1
Name        : NR12
IsInternalExtension : False
$nr1=(Get-CsTenantDialPlan RedmondDialPlan).NormalizationRules[1]
Set-CsTenantDialPlan -Identity RedmondDialPlan -NormalizationRules @{remove=$nr1}

Kör detta för att hitta alla användare som har beviljats klientuppringningsplanen RedmondDialPlan.

Get-CsOnlineuser | where-Object {$_.TenantDialPlan -eq "RedmondDialPlan"}

Kör dessa för att lägga till den befintliga lokala uppringningsplanen med namnet OPDP1 som en klientuppringningsplan för din organisation. Du måste först spara den lokala uppringningsplanen till en xml-fil och sedan använda den för att skapa den nya klientuppringningsplanen.

Kör detta för att spara den lokala uppringningsplanen till xml-filen.

$DPName = "OPDP1"
$DPFileName = "dialplan.xml"
Get-CsDialplan $DPName | Export-Clixml $DPFileName

Kör detta för att skapa den nya klientuppringningsplanen.

$DPFileName = "dialplan.xml"
$DP = Import-Clixml $DPFileName
$NormRules = @()
ForEach($nr in $dp.NormalizationRules)
{
 $id1 = "Global/" +$nr.Name
$nr2 = New-CsVoiceNormalizationRule -Identity $id1 -Description $nr.Description -Pattern $nr.Pattern -Translation $nr.Translation -IsInternalExtension $nr.IsInternalExtension -InMemory
$NormRules += $nr2
}
New-CsTenantDialPlan -Identity $dp.SimpleName -ExternalAccessPrefix $dp.ExternalAccessPrefix -Description $dp.Description -OptimizeDeviceDialing $dp.OptimizeDeviceDialing -SimpleName $dp.SimpleName -NormalizationRules $NormRules

Vill du veta mer om Windows PowerShell?

Mer information finns i

Skype Operations Framework

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×