Skapa och hantera en kanal i Office 365 Video

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Obs!: Office 365 Video ersätts med Microsoft Stream. Om du vill veta mer om den nya enterprise video tjänsten som summerar intelligence med video samarbete och lär dig mer om övergång abonnemang för den aktuella Office 365 Video kunder, finns i migrera till ström från Office 365 Video.

Du laddar upp en video till Office 365 Video genom att ladda upp den till en viss kanal. Du kan till exempel använda en kanal för videor för ett visst ämne, eller för videor för en grupp, såsom en avdelning eller ett arbetslag. Kanaladministratörerna i organisationen kan skapa kanaler, och varje kanal kan hanteras separat av en eller flera personer som har ägarbehörighet för kanalen. I den här artikeln beskriver vi hur snabbt och enkelt det är att skapa och hantera en kanal samt ladda upp videoklipp till den i Office 365 Video.

I den här artikeln:

 • Skapa en kanal. Skapa en kanal så att användarna kan överföra videoklipp till den.

 • Hantera en kanal. Överför videoklipp, styr vem som kan redigera eller visa en kanal och utför andra kanalhanteringsaktiviteter.

Office 365 Video levereras med en förkonfigurerad kanal som heter Community. Som standard kan alla i organisationen redigera och visa Community-kanalen, men du kan ändra dessa behörigheter om du vill. Du kan till exempel ändra redigeringsbehörigheten för Community-kanalen så att bara vissa personer kan ladda upp videoklipp till den. Mer information om kanalredigeringsbehörighet och kanalvisningsbehörighet finner du i Ändra kanalbehörigheter längre fram i den här artikeln. Du kan också ta bort Community-kanalen om du inte behöver den. Mer information finns i Ta bort en kanal längre fram i den här artikeln.

Skapa en kanal

Du måste ha kanaladministratörsbehörighet om du vill skapa en kanal. Som standard har alla i organisationen kanaladministratörsbehörighet. Endast en videoadministratör kan ändra vilka som har kanaladministratörsbehörighet. Mer information om videoadministratörsbehörighet och kanaladministratörsbehörighet finns i Ändra administratörsbehörigheter för Office 365-videoportalen i Hantera Office 365-videoportalen.

Den som skapar en kanal får automatiskt ägarbehörighet för den kanalen, och kan ge andra användare behörighet att redigera den. Mer information om kanalägarbehörighet finns i Ändra kanalbehörigheter längre fram i den här artikeln.

Så skapar du en kanal

 1. Logga in i Office 365 som en användare som har kanaladministratörsbehörighet.

 2. Välj Office 365 startikon för app Office 365-startprogramsikon och välj sedan panelen Video.

 3. På vänster sida i det övre Office 365 Video-navigeringsfältet väljer du Kanaler. Välj sedan + Ny kanal på höger sida.

  Knappen Kanaler och knappen + Ny kanal

 4. Gör följande i dialogrutan Starta en ny kanal:

  1. Skriv ett namn för den nya kanalen.

  2. Välj en färg för den nya kanalen under Välj en kanalfärg.

  Skapa en kanal i Office 365 Video
 5. Välj Skapa.

Hantera en kanal

I det här avsnittet beskriver vi hur du hanterar kanaler. Du kan hantera endast de kanaler där du har ägarbehörighet eller redigeringsbehörighet:

Mer information om kanalägarbehörighet finns i Ändra kanalbehörigheter längre fram i den här artikeln.

Välja den kanal du vill hantera

För att kunna hantera en kanal måste du först välja den.

Så väljer du den kanal du vill hantera

 1. Logga in i Office 365 som en användare som har antingen ägarbehörighet eller redigeringsbehörighet för den kanal som du vill hantera. Mer information om kanalbehörigheter finns i Ändra kanalbehörigheter längre fram i den här artikeln.

 2. Välj Office 365 startikon för app Office 365-startprogramsikon och välj sedan panelen Video.

 3. Välj Kanaler i det övre Office 365 Video-navigeringsfältet.

  Knappen Kanaler i det övre navigeringsfältet i Office 365 Video
 4. Välj en kanal där du har ägar- eller redigeringsbehörighet. Mer information om kanalbehörigheter finns i Ändra kanalbehörigheter längre fram i den här artikeln.

Överföra videoklipp

Så länge du har kanal ägare eller editor behörighet för en kanal kan du kan ladda upp en video till den var som helst i Office 365 Video. Du kan också överför du flera videor till en kanal på samma gång. Information om kanalbehörigheter finns i Ändra kanalbehörigheter längre fram i den här artikeln. Information om videoformat som är kompatibla med Office 365 Video finns i videoformat som fungerar i Office 365 Video.

Den ursprungliga videofilen lagras i SharePoint Online vid tidpunkten du ladda upp en video och räknar mot din lagringskvot. Mer information finns i Hantera lagringsgränser för webbplatssamlingar.

Om du vill göra det lättare för användarna att hitta din video när du använder Sök, kan det vara bra att vara konsekventa om hur du rubrik och beskriver videoklipp när du överför. (Du kan också ändra den här informationen när som helst senare. Mer information finns i Redigera information om en video senare i den här artikeln.) Den här informationen kan göra det lättare att söka efter videor senare, särskilt när du har många videor i Office 365 Video för alla. Mer information finns även för video i Delve och Office-diagrammet.

Obs!: Precis som med alla filöverföringar finns det många faktorer som kan påverka hur lång tid det tar att överföra en video. Till exempel kan nätverkets bandbredd och videons storlek påverka.

Så överför du en video

 1. Välj ladda upp i Office 365 Video i det övre navigeringsfältet.

  Knappen Ladda upp videor i Office 365 Video

 2. Markera den kanal du vill ladda upp videon. Om du redan befinner dig i en kanal markerat namnet på den kanalen som standard. Om du vill ladda upp videon till en annan kanal väljer du kanalnamnet från den nedrullningsbara listrutan.

  Office 365 Video Välj kanal du vill ladda upp en Video

 3. Gör något av följande:

  • Dra en fil till rutan Välj videor som ska överföras eller dra filer hit.

  • Klicka i rutan Välj videor som ska överföras eller dra filer hit, välj en video i dialogrutan Välj fil för överföring och välj sedan Öppna.

   Office 365 Video för val av videor att ladda upp

  Då påbörjas överföringen av videon.

  Tips: Om du vill ersätta en befintlig video med en ny version, helt enkelt se till att de filnamnet för den nya versionen är samma som filnamnet för den ursprungliga versionen. Kontrollera också att ladda upp den nya versionen av videon till samma kanal som den ursprungliga. Se till att URL-Adressen för videon är detsamma.

 4. Medan videon överförs kan du ange en titel och beskrivning för videon och därefter klicka på Spara.

 5. När överföringen är klar klickar du på Gå till video om du vill visa videoklippet.

Så överför du flera videor samtidigt

 1. Dra videorna från ett fönster i Utforskaren. Släpp dem i rutan Välj videor som ska överföras eller dra filen hit. Då påbörjas överföringen av videoklippen.

 2. När alla videoklipp har överförts och håller på att bearbetas för uppspelning kan du välja Redigera information bredvid en videominiatyr om du vill lägga till en rubrik och en beskrivning för videon. Du fyller i den informationen på följande sätt:

  1. Ange en rubrik och en beskrivning för videon.

  2. Välj Spara.

Kontrollera när ett videoklipp går att spela upp

När du har överfört en video dröjer det ytterligare lite tid innan du kan spela upp den, eftersom den först måste bearbetas för direktuppspelning och indexeras för sökning. Videon visas först (och kan spelas upp) under Mina videor i kanalen. Strax därefter visas den på andra platser i portalen, där andra kan spela upp den – dock kan den visas endast av dem som har behörighet att visa videor i den kanalen.

Så kontrollerar du när ett videoklipp går att spela upp

 1. Välj den kanal dit du har överfört en eller flera videor. Mer information om hur du gör detta finns i Välja den kanal du vill hantera längre bak i den här artikeln.

 2. Välj Mina videor.

 3. Uppdatera sidan då och då. Om du till exempel vill uppdatera sidan i Internet Explorer trycker du på F5. När videon är klar att spela upp via Mina videor visas en videominiatyr i stället för ett bearbetningsmeddelande. Videon visas strax därefter också på andra platser i portalen, där andra kan titta på den.

Ändra en miniatyr för ett videoklipp

När en video som du har överfört till Office 365 Video har bearbetats och går att spela upp, kan du lägga till en anpassad miniatyr för videon eller du kan välja något av miniatyr automatiskt genererad tillhandahålls.

Lägga till en miniatyr till en video

 1. På sidan videospelaren i Office 365 Video klickar du på Hantera på menyraden och klicka sedan på Miniatyr.

  Lägga till O365 Video aThumbnail

 2. Klicka på den miniatyr du vill använda för din video från något av förgenererade miniatyrer i fönstret Välj en miniatyr. Alternativt klickar du på ladda upp en bild, om du vill välja och ladda upp en egen miniatyr.

  Obs!: Automatiskt skapade miniatyrer är bara tillgängliga för videor som har överförts till Office 365 Video efter den 1 oktober 2015.

  O365 Video väljer du en miniatyr

 3. När du har gjort dina val klickar du på X i det övre högra hörnet i fönstret Välj en miniatyr.

  Obs!: Det kan ta flera minuter så att andra ska kunna se den nya miniatyren.

Redigera information om en video

Ger information om en video, till exempel en beskrivning eller en lista över personer i videon gör det enklare för användarna att hitta det när de söker och ger ytterligare kontexten för video i Delve och Office-diagrammet. Du måste ha behörigheten ägare eller redigerare för den kanal som videon är i om du vill redigera information om en video. Information om kanalbehörigheter finns i Ändra kanalbehörigheter längre fram i den här artikeln.

Du kan redigera titeln och beskrivningen för en video

 1. Välj den kanal där videon ligger. Information om hur du gör detta finns i Välja den kanal du vill hantera längre bak i den här artikeln.

 2. Välj miniatyrbilden för den video du vill redigera.

 3. På sidan videospelaren under videospelaren, väljer du Redigeringsikon för Office 365 Video .

 4. Ändra informationen om videon.

 5. Välj Save.

Att koppla personer till en video

 1. Klicka på Knappen Koppla personer i Office 365 Video under videon på videospelarens sida under personer som är relaterade till den här videon.

 2. Börja skriva namnet på den person som du vill lägga till och välj sedan deras namn i listan med namn som visas i fönstret personer relaterade till den här videon.

  Office 365 Video associera personer

 3. Klicka på Spara om du vill koppla den personen till videon.

Ta bort en video

Genom att ta bort en video frigör du utrymme i din SharePoint Online-lagringskvot. Om du vill ta bort en video måste du ha ägar- eller redigeringsbehörighet för den kanal där videon ligger. Mer information om kanalbehörigheter finns i Ändra kanalbehörigheter längre fram i den här artikeln.

Obs!: När du tar bort en video går det inte att återställa den.

Så tar du bort en video

 1. Välj den kanal där du vill ta bort en video. Mer information om hur du gör detta finns i Välja den kanal du vill hantera längre bak i den här artikeln.

 2. Välj miniatyrbilden för den video du vill ta bort. Videospelarens sida visas.

 3. I det övre navigeringsfältet väljer du Ta bort.

  Ta bort video i Office 365 Video

 4. Välj Ta bort för att bekräfta att du vill ta bort videon i dialogrutan Ta bort Video.

  Obs!: När du tar bort en video från en Office 365 Video kanal flyttas det till Papperskorgen SharePoint där den tas bort efter 30 dagar.

  När du har tagit bort en video kan det ta en stund att slutföra sökindexeringen. När indexeringen väl har slutförts visas videon inte längre i Office 365 Video.

Att återställa eller ta bort en borttagen video

 1. Markera den kanal som videon har tagits bort.

 2. Välj Papperskorgen i fältet Office 365 Video navigeringen på översta nivån.

  Papperskorgen för Office 365 Video

 3. I fönstret Papperskorgen väljer du den video du vill återställa eller ta bort permanent.

  Obs!: Globala administratörer visas i fönstret Papperskorgen för en lista över alla videor som har tagits bort från en kanal. Kanal ägare och redigerare visas bara en lista som de har tagits bort. Mer information om Papperskorgen finns i Töm papperskorgen eller Återställ filerna och hantera Papperskorgen för en SharePoint Online-webbplatssamling.

 4. Klicka på Återställ markering om du vill återställa videon till ursprungliga kanal eller klicka på Ta bort markering om du vill ta bort videon.

  Office 365 Video återställa eller ta bort en Video

 5. Klicka på OK om du vill kontrollera alternativet återställa eller ta bort eller klicka på Avbryt om du vill gå tillbaka till listan över objekt i Papperskorgen.

Hantera kanalinställningar

I det här avsnittet beskriver vi hur du hanterar kanalinställningar, som du endast kan utföra för de kanaler som du har ägarbehörighet för:

Gå till sidan med videokanalinställningar för en kanal

Om du vill hantera kanalinställningarna måste du först gå till sidan med videokanalinställningar för den kanalen.

Så går du till sidan med videokanalinställningar för en kanal

 1. Välj den kanal du vill hantera. Mer information om hur du gör detta finns i Välja den kanal du vill hantera längre bak i den här artikeln.

 2. Markera Kanalinställningar på till höger i det övre navigeringsfältet.

  Kanalinställningar i Office 365 Video

Ändra allmänna kanalinställningar

Du kan ändra namnet och färgen på alla kanaler som du har ägarbehörighet för. Mer information om kanalbehörigheter finns i Ändra kanalbehörigheter längre fram i den här artikeln.

Så ändrar du allmänna kanalinställningar

 1. Välj den kanal där du vill ändra inställningar. Mer information om hur du gör detta finns i Välja den kanal du vill hantera längre bak i den här artikeln.

 2. Gå till sidan med videokanalinställningar för kanalen. Mer information om hur du gör detta finns i föregående procedur: Gå till sidan med videokanalinställningar för en kanal.

 3. Välj Allmänt i navigeringsrutan till vänster.

  Sida för videokanalsinställningar – allmänt
 4. I textrutan Kanalnamn skriver du ett nytt kanalnamn.

 5. Markera rutan under Kanalfärg om du vill välja en annan färg för kanalen.

 6. Välj Spara.

Obs!: Det kan ta en stund innan ändringarna syns på vissa sidor i videoportalen. Vissa sidor i portalen är sökdrivna, och tar det tid för söksystemet att införliva ändringar.

Ändra kanalbehörigheter

Det finns tre typer av kanalbehörigheter: ägare, redigerare och läsare. Du måste ha ägarbehörighet för att ändra behörighetsinställningar.

 • Ägare – En användare eller säkerhetsgrupp som har fullständig kontroll över en kanal. De kan hantera kanalen på sidan för kanalinställningar, ladda upp videoklipp, ta bort videoklipp och ta bort kanalen. Som standard har endast den person som skapar en kanal ägarbehörighet för den, men den personen kan ge andra personer ägarbehörighet.

  Tips: En god rutin är att begränsa antalet personer som har ägarbehörighet för en kanal. Ett exempel: om en person som har ägarbehörighet tar bort en kanal kan du inte återställa den kanalen eller de videor som fanns där.

 • Redigerare – En användare eller säkerhetsgrupp som har redigeringsbehörighet för en kanal. De kan ladda upp och ta bort videoklipp. De kan inte hantera kanalinställningar eller ta bort kanalen.

 • Läsare – En användare eller säkerhetsgrupp som kan visa alla videor som finns i kanalen. Utan den behörigheten kan de inte se kanalen eller visa de videoklipp som finns i den. Som standard får alla i organisationen visningsbehörighet för en kanal när kanalen skapas.

Du måste ha ägarbehörighet för en kanal för att kunna ändra eller visa behörigheterna för den.

Så ändrar du kanalbehörigheter

 1. Välj den kanal där du vill ändra behörigheter. Mer information om hur du gör detta finns i Välja den kanal du vill hantera längre bak i den här artikeln.

 2. Gå till sidan med videokanalinställningar för kanalen. Mer information om hur du gör detta finns i Gå till sidan med videokanalinställningar för en kanal längre bak i den här artikeln.

 3. Välj behörigheter i navigeringsrutan till vänster.

  Office 365 Video-behörigheter
 4. För att styra vilka som ska ha fullständig kontroll över kanalen anger du de aktuella användarna eller säkerhetsgrupperna i rutan Ägare.

 5. För att styra vilka som får redigera videoklippen i en kanal anger du de aktuella användarna eller säkerhetsgrupperna i rutan Redigerare.

 6. För att styra vilka som får visa kanalen anger du de aktuella användarna eller säkerhetsgrupperna i rutan Läsare.

 7. Som standard visas endast kanal ägare hämtningen länk på sidan player för videor. Om du vill ändra vem som kan hämta videoklipp från kanalen, väljer du ett alternativ i listan Visa hämtningslänk för att videor ska.

  Obs!: Visa hämtningslänk för videor ange styr bara om huruvida en användare kan visa länken Hämta. Eftersom Office 365 Video bygger på SharePoint Online, om en användare har behörighet att visa till en video och de vet hur du kommer åt URL: en för videon på annat sätt, att de alltid kunna hitta den ursprungliga videon att ladda ned.

Lyfta fram videoklipp i en kanal

När ett antal videoklipp har överförts till en viss kanal är det dags att lyfta fram ("spotlighta") vissa av dem. Du kan lyfta fram videoklipp genom att spotlighta dem högst upp på kanalsidan. Du kan lyfta fram upp till fem videoklipp på en kanalsida.

Om du vill lyfta fram videoklipp i en kanal måste du ha ägarbehörighet för kanalen. Mer information om kanalbehörigheter finns i föregående procedur: Ändra kanalbehörigheter.

Om du vill att vissa kanaler eller videor ska lyftas fram på Office 365 Video-portalens startsida ska du kontakta någon av Office 365 Video-videoadministratörerna i din organisation. Mer information finns i Föra fram videor och kanaler på startsidan för Office 365-videoportalen i Hantera Office 365-videoportalen.

Så lyfter du fram videoklipp i en kanal

 1. Välj den kanal där du vill lyfta fram videoklipp. Mer information om hur du gör detta finns i Välja den kanal du vill hantera längre bak i den här artikeln.

 2. Gå till sidan med videokanalinställningar för kanalen. Mer information om hur du gör detta finns i Gå till sidan med videokanalinställningar för en kanal längre bak i den här artikeln.

 3. Välj spotlight i navigeringsrutan till vänster.

  Sida för videokanalsinställningar – spotlight
 4. Välj en spotlightpanel, till exempel Spotlight 1.

 5. I det fönster som visas söker eller bläddrar du fram miniatyren för den video du vill lyfta fram. Välj sedan den miniatyren.

  Obs!: En video som just har överförts kan lyftas fram endast efter att den har sökindexerats och går att spela upp i portalen. Om du först inte ser miniatyren för den video du vill lyfta fram kan du återvända lite senare.

 6. Du kan upprepa steg 3 till 5 i den här proceduren för de andra spotlightpanelerna.

  Om du vill placera en annan video i en given spotlightpanel väljer du först den spotlightpanelen och sedan miniatyren för en annan video.

 7. Välj Spara.

Ändra Yammer Konversationsinställningar

Om Yammer är aktiverat på Office 365 innehavaren kan aktivera du Yammer konversationer eller inaktivera för en kanal.

Så här ändrar du Yammer Konversationsinställningar

 1. Välj den kanal där du vill ändra inställningar. Mer information om hur du gör detta finns i Välja den kanal du vill hantera längre bak i den här artikeln.

 2. Gå till sidan med videokanalinställningar för kanalen. Information om hur du gör detta finns i Gå till sidan med videokanalinställningar för en kanal.

 3. Välj Yammer i navigeringsrutan till vänster.

  O365-video med Yammer-inställningar
 4. Välj för att aktivera Yammer konversationer för kanalen.

 5. Ange Yammer standardgruppen för kanalen genom att välja något av följande:

  • Inga standardgruppen för att ge användarna möjlighet att styra deras konversationen till en Yammer de definierar eller till en viss person.

  • Grupp med detta feed ID att aktivera konversationer i en standardgrupp Yammer genom att lägga till Yammer feed ID för gruppen. Användaren kan sedan välja att anslå i Yammer standardgruppen eller de anger du en annan.

 6. Välj Inaktivera så här inaktiverar du alla Yammer konversationer på kanalen.

 7. Välj Spara.

Ta bort en kanal

Om du tar bort en kanal rensas kanalen och alla tillhörande videor från Office 365 Video­portalen. Detta frigör utrymme i SharePoint Online-lagringskvoten.

För att ta bort en kanal måste du ha ägarbehörighet för den. Mer information om kanalägarbehörighet finns i Ändra kanalbehörigheter längre bak i den här artikeln.

Varning!: När du tar bort en kanal kan du inte återställa vare sig kanalen eller de videoklipp som fanns där.

Så tar du bort en kanal

 1. Välj den kanal du vill ta bort. Mer information om hur du gör detta finns i Välja den kanal du vill hantera längre bak i den här artikeln.

 2. Gå till sidan med videokanalinställningar för kanalen. Mer information om hur du gör detta finns i Gå till sidan med videokanalinställningar för en kanal längre bak i den här artikeln.

 3. Välj allmänt i navigeringsrutan till vänster.

 4. Välj Ta bort kanal.

  Knappen Ta bort kanal
 5. Välj OK för att bekräfta att du vill ta bort kanalen.

Se även

Bekanta dig med Office 365 Video

Hantera din Office 365 Video-portal

Videoformat som fungerar i Office 365 Video

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×