Skapa och hantera dokumentgrupper

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

När innehållstypen Dokumentgrupp har lagts till i ett dokumentbibliotek kan du använda den för att skapa nya produkter som omfattar flera dokument. När du klickar på mappen för en dokumentgrupp för att öppna den visas välkomstsidan där du kan hantera innehållet i dokumentgruppen.

Artikelinnehåll

Om att arbeta med dokumentgrupper

Skapa en ny instans av en dokumentgrupp

Lägga till eller överför dokument till en befintlig dokumentgrupp

Hantera behörigheter för en dokumentgrupp

Hantera versioner

Dela en länk till dokumentgruppen

Relaterade uppgifter

Arbeta med dokumentgrupper

Om det bibliotek som du arbetar i innehåller både dokument och dokumentgrupper kan du identifiera dokumentgrupperna i dokumentbiblioteket med hjälp av gruppernas speciella mappikon.

Dokumentgruppsmappar i ett dokumentbibliotek

När du arbetar med dokumentgrupper kan du använda fliken Hantera i menyfliksområdet Dokumentgrupp, som visas på välkomstsidan för dokumentgruppen, för att utföra vanliga åtgärder.

Fliken Hantera i menyfliksområdet Dokumentgrupp

Överst på sidan

Skapa en ny instans av en dokumentgrupp

 1. Gå till det dokumentbibliotek som har konfigurerats för användning av dokumentgrupper.

 2. Klicka på fliken Dokument i menyfliksområdet Biblioteksverktyg.

 3. Klicka på Nytt dokument och klicka sedan på Dokumentgruppen eller namnet på dokumentgruppen som du vill skapa (om din organisation har skapat anpassade dokumentgrupp innehållstyper kan de har unika namn). Om biblioteket har stöd för att skapa enskilda dokument och dokumentgrupper kan identifiera du dokumentgruppen slutgiltig på mappikonen.
  Menyn Nytt dokument med ikonen Dokumentgrupp markerad

 4. Skriv ett namn och en beskrivning för den dokumentgrupp som du skapar i dialogrutan Ny dokumentgrupp och klicka på OK. När dokumentgruppen skapats visas välkomstsidan för dokumentgruppen.

  Om den här dokumentgruppen är konfigurerad så att dokument skapas automatiskt när du skapar en instans av den, visas dessa dokument i en webbdel på välkomstsidan. Om inget standardinnehåll har angetts för dokumentgruppen skapas en tom dokumentgruppsmapp och du kan lägga till eller överföra filer till mappen så att de blir en del av dokumentgruppen. Du kan bara lägga till filer som hör till samma innehållstyper som de som tillåts i dokumentgruppen.

Överst på sidan

Lägga till eller överföra dokument till en befintlig dokumentgrupp

Om den dokumentgrupp som du arbetar med inte har konfigurerats så att standardinnehåll skapas automatiskt när du skapar en ny instans av en dokumentgrupp, kan du lägga till filer i dokumentgruppen manuellt. Du kan bara lägga till filer som hör till de innehållstyper som tillåts i dokumentgruppen.

 1. Gå till dokumentbiblioteket som innehåller den dokumentgrupp som du vill uppdatera och klicka på namnet på dokumentgruppen för att gå till gruppens välkomstsida.

 2. Klicka på fliken Dokument i menyfliksområdet på välkomstsidan för dokumentgruppen och gör något av följande:

  • Om du vill lägga till en ny fil till dokumentgruppen klickar du på Nytt dokument och klickar på den typ av dokument som du vill skapa.

  • Om du vill överföra ett dokument till dokumentgruppen klickar du på pilen bredvid Överför dokument och väljer alternativet för att överföra ett enstaka dokument. Bläddra till platsen för den fil som du vill överföra och klicka på OK. Ange eventuell egenskapsinformation när du uppmanas att göra det och klicka på Spara.

  • Om du vill överföra flera dokument till dokumentgruppen klickar du på pilen bredvid Överför dokument och klickar sedan på Överför flera dokument. Dra och släpp eller bläddra till de filer som du vill överföra och klicka på OK. Klicka på Klar när du uppmanas att göra det.

Överst på sidan

Hantera behörigheter för en dokumentgrupp

Dokumentgrupper ärver som standard behörigheter från det bibliotek som de finns i. Du kan välja att ange unika behörigheter för en dokumentgrupp om du behöver begränsa eller ändra vem som har åtkomst till dokumenten i en enskild dokumentgrupp.

Det kan vara både svårt och tidskrävande att hantera unika behörigheter på objekt- eller mappnivå. Om de flesta dokumentgrupperna ska vara tillgängliga för liknande grupper kan det vara lättare att hantera behörigheter på biblioteksnivå.

För att hantera behörigheterna för en dokumentgrupp måste du åtminstone ha behörighetsnivån Design eller Fullständig kontroll.

 1. Klicka på fliken Hantera i menyfliksområdet Dokumentgrupp på välkomstsidan för dokumentgruppen och klicka på Behörigheter.

 2. Gör något av följande:

  • Om du vill ändra behörighetsinställningarna för själva dokumentbiblioteket klickar du på Hantera den överordnade nivån.

  • Om du inte vill att behörigheter ska ärvas från dokumentbiblioteket och vill skapa unika behörigheter för dokumentgruppen klickar du på Sluta ärva behörigheter.

  • Om du vill visa de behörigheter som en användare har klickar du på Kontrollera behörigheter och skriver namnet på den användare eller grupp som du vill kontrollera.

  • Om du vill att behörigheter ska ärvas från det överordnade dokumentbiblioteket (om dokumentgruppen tidigare konfigurerats så att behörigheterna inte ärvs) klickar du på Ärv behörigheter.

Mer information om hur du arbetar med behörigheter finns på länkarna under Se även.

Överst på sidan

Hantera versioner

Om Versionshantering har aktiverats för det dokumentbibliotek som dokumentgruppen har sparats i kan du arbeta med dokumentgruppens versionshistorik, eller med de enskilda dokumenten i gruppen, på olika sätt.

Klicka på fliken Hantera i menyfliksområdet Dokumentgrupp på välkomstsidan för dokumentgruppen och gör något av följande:

Om du vill:

Gör du så här:

Skapa en ögonblicksbild av de aktuella egenskaperna och dokumenten i en dokumentgrupp

Klicka på Fånga version, skriv en beskrivning av de ändringar som gjorts i den version du skapar ögonblicksbilden av och klicka på OK.

Visa versionshistoriken för en dokumentgrupp

Klicka på Versionshistorik på fliken Hantera i menyfliksområdet Dokumentgrupp.

Återställa dokumentgruppen till en tidigare version

 • Klicka på Versionshistorik på fliken Hantera i menyfliksområdet Dokumentgrupp.

 • Peka på datum- och tidsinformationen för den version som du vill återställa, klicka på pilen som visas och sedan på Återställ version.

När du gör det återställs hela dokumentgruppen till den sparade version du valt. Alla ändringar som gjorts i dokumentgruppen efter den här versionen återställs.

Ta bort tidigare ögonblicksbilder av versionshistorik för en dokumentgrupp

Klicka på Versionshistorik och sedan på Ta bort alla versioner. Med den här åtgärden tas ögonblicksbilderna av versionshistoriken för dokumentgruppen bort. Själva dokumentgruppen tas inte bort.

Visa versionshistoriken för enskilda filer i en dokumentgrupp

Peka på det dokument som du vill visa versionshistorik för, klicka på pilen som visas och sedan på Versionshistorik.

Återställa ett enskilt dokument till en tidigare version

 • Peka på det dokument som du vill visa versionshistorik för, klicka på pilen som visas och sedan på Versionshistorik.

 • Peka på datum- och tidsinformationen för den version som du vill återställa, klicka på pilen som visas och sedan på Återställ.

Överst på sidan

Dela en länk till dokumentgruppen

Om du använder ett e-postprogram som är kompatibelt med Microsoft SharePoint Server 2010, till exempel Microsoft Outlook 2010 skicka du snabbt en länk till välkomstsidan för en dokumentgrupp.

 1. Klicka på fliken Hantera i menyfliksområdet Dokumentgrupp på välkomstsidan för dokumentgruppen och klicka på Skicka en länk med e-post.

 2. När du uppmanas att låta Outlook öppna webbinnehåll klickar du på Tillåt.

 3. Skriv namnen på mottagarna på raden Till i e-postmeddelandet i Microsoft Outlook, ange ett ämne på raden Ämne och skriv eventuell ytterligare information som du vill lägga till i e-postmeddelandets textområde.

 4. Om du vill kan du ange din egen e-postadress på raden Från så att det inte ser ut som om meddelandet kommer från servern, vilket gör att mottagarna kanske ignorerar det. Klicka på nedpilen bredvid Från och sedan på Annan e-postadress. Skriv eller välj din egen e-postadress.

 5. När du har skapat utkastet av meddelandet klickar du på Skicka i Outlook.

Överst på sidan

Relaterade uppgifter

Överst på sidan

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×