Skapa och använda en Excel-mall

Om du vill spara tid eller standardisera ditt arbetssätt kan du spara en arbetsbok som en mall som du kan utgå från när du skapar andra arbetsböcker. I Microsoft Office Excel 2007 kan en mallfil (.xltx) innehålla data och formatering, och en makroaktiverad mallfil (.xltm) kan även omfatta makro.

Du kan använda någon av dina egna mallar när du skapar en ny arbetsbok, eller använda någon av de många fördefinierade mallar som du kan hämta på Microsoft Office Online.

Vad vill du göra?

Skapa mallar

Skapa en ny arbetsbok utifrån en mall

Skapa mallar

 1. Öppna arbetsboken du vill använda som mall.

 2. Klicka på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen och sedan på Spara som.

 3. Skriv namnet som du vill använda på mallen i rutan Filnamn.

 4. Klicka på Excel-mall i rutan Spara som eller klicka på Makroaktiverad Excel-mall om arbetsboken innehåller makron som ska vara tillgängliga i mallen.

 5. Klicka på Spara.

  Mallen placeras automatiskt i mappen Mallar så att den blir lätt tillgänglig när du vill skapa en ny arbetsbok.

Tips  Du kan kopiera valfri Excel-arbetsbok till mappen Mallar och sedan använda den som mall utan att spara den i mallfilsformat (.xltx eller .xltm). I Windows Vista är mappen Mallar vanligtvis C:\användare\<ditt namn>\AppData\Roaming\Microsoft\Mallar. I Microsoft Windows XP är mappen Mallar vanligtvis C:\Documents and Settings\<ditt namn>\Application Data\Microsoft\Mallar.

Överst på sidan

Skapa en ny arbetsbok utifrån en mall

 1. Klicka på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen och sedan på Nytt.

 2. Gör något av följande under Mallar:

  • Om du vill basera arbetsboken på en nyligen använd mall klickar du på Tomma och senast använda och dubbelklickar sedan på mallen som du vill använda under Senast använda mallar.

  • Om du vill basera arbetsboken på en installerad mall klickar du på Installerade mallar och dubbelklickar sedan på mallen som du vill använda under Installerade mallar.

  • Om du vill basera arbetsboken på en mall som du har skapat klickar du på Mina mallar och dubbelklickar sedan på mallen som du vill använda på fliken Mina mallar.

  • Om du vill basera arbetsboken på en annan arbetsbok klickar du på Nytt från befintligt och dubbelklickar sedan på arbetsboken som du vill använda.

Tips  När du är ansluten till Internet har du också tillgång till mallarna på Office Online. Klicka på en mallkategori under Microsoft Office Online och dubbelklicka sedan under den kategorin på mallen som du vill hämta. Om mallen som du vill hämta har skapats av en medlem i Microsoft Office Online måste du klicka på Jag accepterar och godkänna licensavtalet för villkor för användning av community-mallar innan du hämtar mallen.

Överst på sidan

Gäller för: Excel 2007Hade du nytta av den här informationen?

Ja Nej

Hur kan vi förbättra den?

255 återstående tecken

För att skydda din integritet bör du inte ange någon kontaktinformation i feedbacken. Granska våra sekretesspolicy.

Tack för din feedback!

Ändra språk