Skapa och anpassa posttyper och listor

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Du kan anpassa dina formulär genom att lägga till fält som är relevanta för ditt företag, ta bort fält som du inte behöver och flytta fält där du kan framhäva den information som är viktigast för dig med Business Contact Manager för Outlook. Du kan skapa nya formulär, lägga till listor, anpassa rapporter, ändra försäljningsfaser och leda kriterier, väljer fält för din kontakt-kort och anpassa menyfliksområdet.

I den här artikeln handlar om hur du skapar och anpassar formulär, och skapa och redigera listor.

Obs!: Endast databasens ägare kan anpassa formulär.

Finns i följande artiklar för information om hur du anpassar rapporter. Ändra försäljningsfaser och försäljningsaktiviteter påminnelser; ändra lead poängsättning kriterier. välja fält för kontakt kort; och anpassa menyfliksområdet:

Vad vill du göra?

Skapa en ny posttyp

Anpassa ett formulär

Skapa en ny posttyp

Business Contact Manager för Outlook innehåller ett antal olika typer av anpassningsbara formulär eller posttyper, inklusive konto, affärskontakt, Lead, affärsmöjlighet och Affärsprojekt.

Du kan använda standardformulär som utan att ändra dem eller skapa nya posttyper så att de passar ditt företag.

Du kan också ändra formulär genom att lägga till och ta bort fält. Information finns i Lägg till eller ta bort fält senare i den här artikeln.

Nya posttyper måste baseras på posttyperna konto eller affärskontakt. Hur poster kan länkas och den information som delas av dem är kvar i nya posttyper som du skapar.

Exempel: Cykel grossist skapar anpassade posttyper

En cykel grossist behöver skapa Store och Store anställd poster.

Varje butik köper från grossisten har flera anställda som ansvarar för att köpa. Cykel grossist säljer till många butiker, var och en med sin egen uppsättning anställda som gör inköp beslut. Grossisten måste koppla varje store medarbetare med deras aktuella arkivet så visas en lista över anställda och eventuella kommunikation med store anställda när du granskar information om en butik.

Om du vill göra detta skapar grossisten en arkivpost som baseras på posttypen konto och skapar en Store personalpost som baseras på posttypen affärskontakt. Grossisten väljer att basera Store-post på en kontopost eftersom kontoposter visas en lista över relaterade affärskontakter och alla kommunikationshistorikobjekt från var och en av dina affärskontakter.

Skapa en anpassad posttyp

 1. Klicka på fliken Arkiv.

 2. Klicka på fliken Business Contact Manager .

 3. Klicka på Anpassa och klicka sedan på Anpassa posttyper.

 4. Gör något av följande i dialogrutan Anpassa posttyper:

  • Klicka på Ny Business Contact typ om du vill skapa ett nytt formulär som baseras på posttypen affärskontakt.

  • Klicka på Ny kontotyp om du vill skapa ett nytt formulär som baseras på posttypen konto.

   Dialogrutan Anpassa posttyper, med knapparna Ny affärskontakttyp och Ny kontotyp markerade.

   • Om du behöver en ny posttyp för personer, väljer du Ny Business Contact typ.

   • Om du behöver en ny posttyp för organisationer eller grupper inom en större organisation väljer du Ny kontotyp. Alla Kommunikationsobjekt från alla poster som är kopplad till ett konto listas i kommunikationshistoriken för kontoposten. Mer information om kontoposter finns i Spara information om dina konton i Business Contact Manager.

 5. Ange ett singular och plural namn för din nya posttyp i dialogrutan Ny Business Contact typ eller Ny kontotyp.

 6. Du kan också klicka på Bläddra om du vill ändra ikonen som ska visas för varje post i den typen.

 7. Klicka på OK.

  Din nya posttyp som ingår i listan över posttyperna i dialogrutan Anpassa posttyper.

  Din nya posttyp omfattar alla standardsidor som och fält för det konto eller affärskontakt som du utifrån den nya posttypen. Den innehåller inte några anpassade sidor eller de fält som du har lagt till andra former. Om du vill anpassa formuläret genom att ändra sidor och fält finns i nästa avsnitt, Anpassa ett formulär.

Överst på sidan

Anpassa ett formulär

Du kan anpassa formulär på flera sätt. Du kan lägga till eller ta bort sidor, avsnitt och fält. Du kan ordna om fälten på ett sätt som passar för ditt företag.

Obs!: Endast databasens ägare kan anpassa formulär.

Du kan exportera dina anpassade formulär så att du kan dela dem med andra. Mer information om hur du exporterar finns i Exportera affärsposter från Business Contact Manager.

Viktigt!: De ändringar du gör i ett formulär ändras alla poster av den typen. Till exempel om du tar bort ett fält från affärskontaktformuläret tas fältet från alla affärskontaktposter.

I det här avsnittet

Ta bort ett formulär

Skapa eller redigera listor

Öppna ett formulär för anpassning

 1. Klicka på fliken Arkiv.

 2. Klicka på fliken Business Contact Manager .

 3. Klicka på Anpassa och klicka sedan på Anpassa posttyper.

 4. Klicka på den typ av post som du vill anpassa i listan och klicka sedan på knappen Anpassa formulär.

  Dialogrutan Anpassa posttyper med kontur kring knappen Anpassa formulär.

  Du kan också anpassa ett formulär som du har öppnat. Klicka på knappen Formulärets Layout i gruppen Anpassa menyfliksområdet.

Anpassningsbara versionen av formuläret öppnas. Du kan nu lägga till eller ta bort sidor, avsnitt och fält eller ordna om avsnitt och fält i formuläret.

Sidan Allmänt visas som standard. Om du vill visa en annan sida på fliken Anpassa i gruppen sidor klickar du på Visa och klicka sedan på sidans namn.

Överst på sidan

Skapa en ny sida

Du kan skapa upp till fyra ytterligare sidor för varje form. De flesta formulär innehåller som standard sidorna Allmänt, information och Historik.

 1. Öppna ett formulär för anpassning.

 2. Klicka på Visa Visa ikon på fliken Anpassa i gruppen sidor och klicka sedan på användarens sida 1 eller någon av de andra sidorna för användaren.

  En tom sida visas.

  Obs!: Om sidnamnet slutar med (dolt), döljs sidan som standard. Du måste stänga av funktionen Dölj för att kunna lägga till data på den här sidan i formuläret.

 3. Om sidan är dold, stänga av funktionen Dölj för att visa sidan. Klicka på Dölj Ikonen Dölj i gruppen sidor

  Obs!: Klicka på Visa om du vill kontrollera att sidan inte längre visas i gruppen sidor. Om sidan som du valde inte längre innehåller (dolt) efter namnet på sidan, är det synliga.

Du kan nu byta namn på din sida eller lägga till avsnitt och fält i den. Senare i den här artikeln för mer information finns i Lägg till eller ta bort avsnitt och Lägg till eller ta bort fält .

Överst på sidan

Namnge eller byta namn på en sida

 1. På fliken Anpassa i gruppen sidor klickar du på Visa och klicka sedan på den sida du vill byta namn på.

 2. Klicka på Byt namn på sida Ikonen Byt namn i gruppen sidor.

 3. Skriv det nya namnet i rutan namn och klicka sedan på OK.

Överst på sidan

Lägga till eller ta bort avsnitt

Information i ett formulär är ordnade i avsnitt. Till exempel på affärskontaktformuläret finns det ett telefonnummer avsnitt som innehåller olika telefonnumret, till exempel företag och Start.

Skärmbilden Formulärlayout för affärskontakt med avsnittet Telefonnummer markerat.

Lägg till ett avsnitt

 1. Öppna ett formulär för anpassning.

 2. Klicka på Lägg till avsnitt Ikonen Lägg till grupp på fliken Anpassa i gruppen Layout.

 3. Skriv ett namn för avsnittet i rutan Namnet på avsnittet och klicka sedan på OK.

  Om du vill ändra bredden på ett avsnitt markerar du avsnittet. Klicka på fliken Anpassabred Ikonen Bred eller smal Ikonen avgränsa .

Ta bort ett avsnitt

 1. Klicka på det avsnitt som du vill ta bort.

  Tips: Ett avsnitt innehåller namnet på ett avsnitt med en vågrät linje bredvid namnet. Klicka på eller i närheten av avsnittets namn för att välja ett avsnitt.

  Avsnittet för utvalda telefonnummer

 2. Klicka på Ta bort Ta bort-ikonen på fliken Anpassa i gruppen Layout.

  Meddelanden: 

  • Alla fält som finns i det här avsnittet tas bort, men de tas inte bort från Business Contact Manager-databasen. Om du vill lägga till fälten i formuläret finns i lägga till ett fält senare i den här artikeln. Ta bort fält tar inte bort fälten eller de data som de innehåller. Alla data som har angetts i fälten sparas fortfarande i databasen, såvida inte du permanent tar bort fältet.

  • När du tar bort ett avsnitt tas den bort från Business Contact Manager-databasen. De fält som det finns i avsnittet tas inte bort tillsammans med avsnittet. Om du vill lägga till avsnittet igen, kan du lägga till ett avsnitt med samma namn och sedan lägga till fälten i formuläret i avsnittet.

Överst på sidan

Lägga till eller ta bort fält

Du kan lägga till olika typer av fält i Business Contact Manager för Outlook som du behöver för ditt företag. Vilken typ av fält som du har lagt till avgör typ av information som kan anges eller väljs i fältet.

Till exempel om du vill anger du information i en textruta kan du kan lägga till ett textfält. Om du vill klicka på ett objekt från en lista kan du lägga till en i förväg lista (kallas även en nedrullningsbar listruta); Om du vill länka eller associera en post till en annan post, kan du lägga till ett relationsfält.

En floristen kan skapa ett textfält med namnet ”favorit blomma” där användare måste skriva in typ av blommor i fältet och värme specialist kan skapa ett fält med namnet ”ugn modell” med en lista att välja mellan. Mer information om listor finns i Skapa eller redigera listor senare i den här artikeln.

Överst på sidan

Lägga till ett fält

 1. Öppna ett formulär för anpassning.

  Tips: Klicka på det avsnitt där du vill lägga till fältet före nästa steg. Om fältet inte är där du vill ha, kan du dra den till ett annat avsnitt när du har lagt till den.

 2. Klicka på Lägg till fält Ikonen Lägg till fält på fliken Anpassa i gruppen Layout.

 3. Gör något av följande i dialogrutan Lägg till fält:

  • Klicka på ett fält i listan och klicka sedan på Lägg till i formuläret.

   Dialogrutan Lägg till fält

  • Om du vill skapa ett nytt fält eller lägga till ett fält du redan skapat för ett annat formulär, klicka på Nytt.

   Gör något av följande i dialogrutan Skapa ett nytt fält:

   Skapa ett nytt fält    

   1. Ange ett namn för fältet i rutan fältnamn.

   2. Klicka på typ av data som fältet ska innehålla, till exempel tal i listan datatyp.

   För den här typen av data

   Välj den här datatyp

   Ord eller meningar upp till 96 tecken

   Text

   Tal med eller utan ett decimalkomma

   Tal

   Procent

   Procent

   Priser, inkomst eller andra valuta-relaterade data

   Valuta

   Svar på enkla frågor, till exempel Ja eller Nej, eller inaktivera, eller true eller false

   Ja/Nej

   Datum eller klockslag informationen i något av format som är tillgängliga i Outlook

   Datum/tid

   Heltal

   Heltal

   En i förväg lista över objekt (värden) att spara tid eller underhålla överensstämmelse mellan formulär

   Nedrullningsbar lista

   Webbadress

   URL-ADRESSEN

   En länk till en annan post i databasen

   Relation

   Obs!: Du kan inte ändra datatyp för ett fält när du har skapat fältet. Om du vill ändra datatyp, ta bort fältet och lägga till en ny datatyp som du vill använda.

   1. Klicka på ett format för data i fältet om det behövs i formatlistan.

    Obs!: En del av datatyperna som har endast ett format.

   2. Klicka på OK.

    Fältet som du har skapat visas i listan i dialogrutan Lägg till fält.

   3. Om du vill lägga till fältet i formuläret i dialogrutan Lägg till fält klickar du på fältet och klicka sedan på Lägg till i formuläret.

   Lägga till ett fält från ett annat formulär    

   1. Klicka på alternativet Lägg till ett fält från ett annat formulär.

   2. Klicka på ett fält i listan och klicka sedan på OK.

    Obs!: Du måste ha skapat ett fält för att det ska visas i listan.

    Fältet som du har valt visas i listan i dialogrutan Lägg till fält.

   3. Om du vill lägga till fältet i formuläret i dialogrutan Lägg till fält klickar du på fältet och klicka sedan på Lägg till i formuläret.

Överst på sidan

Lägga till ett relationsfält

Använd ett relationsfält för att länka relaterade poster. Alla poster som har länkats till en viss post finns på den valda posten som kallas mål ungefär på samma sätt som en kontopost visar alla affärskontakter som är kopplade till den posten.

Du kan länka poster av samma typ, samt länka poster som är olika.

Till exempel lagrar exempelföretag-databas om du vill länka återförsäljare cykel med leverantörer vars cyklar i butiker utföra du vill:

 • Öppna posttypen leverantör för anpassning. Relationsfältet ska läggas till i den här posttypen.

  Dialogrutan Anpassa posttyper i databasen Exempel på affärer med posttypen Leverantör markerat.

 • Lägga till en relationsfält med namnet Butiker till posttypen leverantör med butiker som posttypen mål och Leverantörsnamn som mål fältnamn.

  Meddelanden: 

  • Lägga till ett relationsfält i posttypen betala skapar också en tabell med poster på mål-post. I det här exemplet har leverantörsposter (betala records) ett relationsfält som du använder för att länka om du vill lagra arkivhandlingar. Lagra poster (mål records) har en tabell med de leverantörsposter som är kopplade till dem.

  • Tabell eller målfältet kan inte redigeras. Om du vill ändra relaterade poster använder du relationsfältet. I det här exemplet går du till leverantörspost vill ta bort en butik eller lägga till en annan butik. Det här alternativet ändras i listan över leverantörer i tabellen på relaterade store-poster.

  Skapar ett nytt relationsfält i dialogrutan Skapa ett nytt fält.

 • Använd relationsfält på leverantörsposter att länka återförsäljare cykeln lagra arkivhandlingar till leverantörsposter.

  En leverantörspost med butiker listade i relationsfältet Återförsäljare.

 • Kontrollera målfält på återförsäljare cykeln lagra arkivhandlingar så visas en lista över återförsäljare som levererar cyklar till dessa butiker.

  En arkivpost med en lista över återförsäljare som levererar cyklar till butiken.

Information om exempelaffärsdatabasen finns i om Adventure Works och exempeldatabasen för företag.

Hur du lägger till ett relationsfält

 1. Öppna ett formulär för anpassning.

 2. Klicka på Lägg till fält Ikonen Lägg till fält på fliken Anpassa i gruppen Layout.

 3. Klicka på Nytt i dialogrutan Lägg till fält.

  Dialogrutan Lägg till fält

 4. I dialogrutan Skapa ett nytt fält i rutan fältnamn skriver du namnet på relationsfältet.

 5. Klicka på relation i listan datatyp.

 6. Klicka på den typ av post som du vill länka den markerade posten i listan mål posttyp.

  Obs!: Om posttyp mål är densamma som den typ av post du anpassar, måste fältnamn och målfält vara olika.

 7. Skriv namnet på målfält i rutan målfält.

  Obs!: Målfält är namnet på den tabell som innehåller alla poster som är kopplade till posttypen mål.

 8. Klicka på OK.

  Fältet som du har valt visas i listan i dialogrutan Lägg till fält.

 9. Om du vill lägga till fältet i formuläret i dialogrutan Lägg till fält klickar du på fältet som visar relationen i kolumnen Datatyp och klicka sedan på Lägg till i formuläret.

  Obs!: Fältet som visar relationen i kolumnen Datatyp är posten datafält. Fältet som visar relation mållistan i kolumnen Datatyp läggs automatiskt till mål posttyp och det är den tabell som innehåller alla poster som du angav i relationsfältet.

Överst på sidan

Ta bort ett fält

 1. Öppna ett formulär för anpassning.

 2. Klicka på det fält som du vill ta bort i formuläret.

  Obs!: Obligatoriska fält, till exempel kontonamn kan inte tas bort.

 3. Klicka på Ta bort Ta bort-ikonen på fliken Anpassa i gruppen Layout eller tryck på DELETE-tangenten.

  Obs!: Fältet och alla data som den innehåller kan läggas till i formuläret, eftersom fältet lagras fortfarande i Business Contact Manager-databasen. Fältet kan också läggas till i andra former från dialogrutan Lägg till fält.

Permanent ta bort ett fält

Varning!: Om du tar bort ett fält i dialogrutan Lägg till fält du permanent tar bort fältet och du kommer att förlora alla data som har angetts i fältet. Om du ta bort eller ta bort ett fält från ett formulär kan bort du endast fältet från formuläret. Om du lägger till fältet till formuläret kan komma du åt data.

 1. Öppna ett formulär för anpassning.

 2. Klicka på Lägg till fält Ikonen Lägg till fält på fliken Anpassa i gruppen Layout.

 3. Klicka på det fält som du vill ta bort i dialogrutan Lägg till fält och klicka sedan på Ta bort.

  Obs!: Du kan endast permanent ta bort ett fält om det inte ska användas i andra formulär.

Överst på sidan

Byta namn på avsnitt och redigera fält

Du kan byta namn på ett avsnitt i ett formulär, men du kan bara byta namn på fält som du har skapat.

Du kan redigera fält genom att byta namn på dem och genom att ändra formatet för data som kan väljas ut i fältet.

Obs!: Du kan inte ändra datatyp för ett fält. Du kan ta bort fältet och Lägg sedan till en ny datatyp som du vill använda.

 1. Öppna ett formulär för anpassning.

 2. Klicka på avsnitt eller fält som du vill byta namn på eller redigera.

  Obs!: Du kan bara byta namn på fält som du har skapat.

 3. Klicka på Redigera fält eller avsnitt Ikonen för Redigera fält eller avsnitt på fliken Anpassa i gruppen Layout.

 4. Gör något av följande:

  • Byta namn på ett avsnitt     Skriv ett annat namn för avsnittet i dialogrutan Redigera ett avsnitt.

  • Redigera ett fältnamn som du har skapat     Skriv ett annat namn för fältet i dialogrutan Redigera ett fält.

   Om du vill ändra formatet för data som är tillåtet i ett fält i rutan Format klickar du på ett annat format. Vissa fälttyper har bara en formateringsalternativ.

Ordna objekt i ett formulär

I ett anpassningsbara formulär du flytta avsnitten på en sida eller flytta dem till en annan sida och ordna om fälten.

Flytta ett avsnitt eller ordna om fält på en sida

 1. Öppna ett formulär för anpassning.

 2. Klicka på avsnitt eller fält som du vill flytta.

  Ett avsnitt innehåller namnet på ett avsnitt med en vågrät linje bredvid namnet. Klicka på eller i närheten av avsnittets namn för att välja ett avsnitt.

  Avsnittet för utvalda telefonnummer

 3. Dra avsnittsflikarna eller fält till en ny plats på sidan eller använda piltangenterna på tangentbordet för att flytta avsnitt eller fält.

Överst på sidan

Flytta ett avsnitt till en annan sida

 1. Klicka på det avsnitt du vill flytta.

  Avsnittet för utvalda telefonnummer

 2. Klicka på Flytta till Ikonen Flytta på fliken Anpassa i gruppen Layout.

 3. Klicka på den sida som du vill flytta avsnittet i dialogrutan Gå till sidan och klicka sedan på OK.

  Obs!: Om en sida är dold, måste du stänga av funktionen Dölj för att kunna lägga till data på sidan. Klicka på sidan på fliken Anpassa i gruppen Visa. Klicka på Dölj Ikonen Dölj i gruppen sidor.

Överst på sidan

Ta bort ett formulär

Varning!: Om du tar bort en posttyp förlorar du all information som har angetts till den posttypen.

 1. Klicka på fliken Arkiv.

 2. Klicka på fliken Business Contact Manager och klicka sedan på knappen Anpassa.

 3. Klicka på Anpassa posttyper.

 4. Klicka på en typ av post som du har skapat i dialogrutan Anpassa posttyper.

  Obs!: Du kan bara ta bort posttyper som du har skapat. Du kan inte ta bort posttyper standard.

 5. Klicka på Ta bort posttyp.

Överst på sidan

Skapa eller redigera listor

När du ofta skriva in samma data i ett formulär är bekväm och mer konsekvent att skapa en lista som du kan välja från.

Skapa en lista

 1. Öppna ett formulär för anpassning.

 2. Klicka på Lägg till fält Ikonen Lägg till fält på fliken Anpassa i gruppen Layout.

 3. Klicka på Nytt i dialogrutan Lägg till fält.

 4. Markera listrutan i listan datatyp.

  Obs!: Bara formatera valet är också listrutan för en lista.

 5. Klicka på OK.

 6. Lägga till objekt i listan.

  Hur gör jag?

  1. Klicka på Lägg till om du vill lägga till ett objekt (ett värde) i listan i dialogrutan Redigera listor.

  2. I dialogrutan Lägg till objekt i rutan namn skriver du namnet på värdet.

  3. Klicka på OK.

   I dialogrutan Redigera listor i kolumnen värde visas det objekt som du har lagt till.

  4. Upprepa proceduren om du vill lägga till ett annat objekt i listan.

 7. Om du vill flytta ett objekt uppåt eller nedåt i listan klickar du på det värde du vill flytta, och sedan klicka på uppilen eller nedpilen.

 8. Om du vill välja ett objekt ska vara standardvärde i fältet, klicka på värdet och klicka sedan på knappen Ange som standard.

  Om ett element som ska användas i de flesta fall kan du göra det standardvärdet att spara tid när du utför ett formulär.

 9. Klicka på OK.

Redigera en lista

 1. Klicka på fliken Arkiv.

 2. Klicka på fliken Business Contact Manager och klicka sedan på knappen Anpassa.

 3. Klicka på Redigera listor.

 4. Klicka på listan som du vill redigera i dialogrutan Redigera listor.

  När du väljer en lista visas visas objekten i listan i kolumnen värde.

  Dialogrutan Redigera listor

 5. Gör något av följande om du vill redigera i listan:

  Lägg till ett värde i listan     Klicka på Lägg till, skriver du dess namn och klicka sedan på OK.

  Byta namn på ett värde     Klicka på ett objekt och klicka sedan på knappen Byt namn. Skriv det nya namnet och klicka sedan på OK.

  Ta bort ett värde eller ersätta det med ett annat värde     Klicka på ett objekt och klicka sedan på knappen Ta bort. Om du vill ersätta värdet väljer du ett annat värde i listan och klicka sedan på OK. Klicka på OK om du vill ta bort den.

  Flytta ett värde uppåt eller nedåt i listan     Klicka på ett objekt och klicka på uppilen eller nedpilen.

  Göra ett objekt till standardvärdet     Klicka på objektet och klicka sedan på knappen Ange som standard.

 6. Klicka på OK när du har slutfört alla dina ändringar i dialogrutan Redigera listor.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×