Skapa nya, tomma formulär

Om du behöver stor flexibilitet och vill ha möjlighet att skapa en design som uppfyller just dina specifika behov och önskemål bör du skapa formuläret från ett tomt formulär i Microsoft formulärOffice InfoPath 2003. Du kan experimentera och arbeta på det sätt som passar dig bäst, men du kan spara både tid och arbete genom att följa rekommendationerna nedan.

Åtgärdsfönstret Designuppgifter innehåller länkar till designverktygen för de olika designuppgifterna, som visas i den ordning de bör utföras. De olika åtgärderna visas nedan och tillhandahåller användbar information som hjälper dig att utforma ditt nya, tomma formulär.

Obs!: 

  • Om åtgärdsfönstren är inaktiverade kan du visa dem igen genom att trycka på CTRL+F1 på tangentbordet.

  • Du kan när du vill öppna åtgärdsfönstret Designuppgifter i designläge genom att klicka på Designuppgifter i verktygsfältet Standard.


1. Skapa formulärets layout

Innan du börjar lägga till kontroll i ett nytt, tomt formulär bör du infoga layouttabell. En layouttabell är en övergripande struktur med rader och kolumner som du använder för att ordna och utforma formulärinnehållet, till exempel kontroller, formuläravsnitt, logotyper och andra grafikobjekt. Layouttabellen ger en god visuell överblick över innehållet i ett formulär. Du kan dra layouttabeller till formuläret från åtgärdsfönstret Layout. Med hjälp av det här åtgärdsfönstret kan du också enkelt anpassa layouttabellerna genom att använda de vanliga kommandona för tabellredigering i Microsoft Office 2003, t ex för att lägga till rader och kolumner eller dela och sammanfoga tabellceller.

Tips!

Om du vill efterbilda ett pappersformulär kan du rita upp ett rutnät på papperet för att se hur många rader och kolumner som behövs i formulärlayouten.

2. Lägga till kontroller i formuläret

När du har skapat formulärets layout kan du lägga till funktioner i formuläret genom att infoga kontroller. Åtgärdsfönstret Kontroller ger tillgång till alla tillgängliga kontroller i InfoPath, inklusive eventuella anpassade Microsoft ActiveX-kontroll som du lagt till. Du kan lägga till kontroller i formuläret antingen genom att klicka på dem eller genom att dra dem från åtgärdsfönstret till formulärOffice InfoPath 2003formulärområdet. Beroende på vilka typer av kontroller du lägger till i formuläret kan användare som fyller i formuläret skriva in text i textfält, välja alternativknappar, markera kryssrutor, välja poster i listor och klicka på kommandoknappar för att utföra kommandon.

3. Binda kontroller till datakällan

Kontrollerna i ett formulär måste vara binda till fält och grupp i formulärets datakälla för att den information som användarna anger i formuläret ska kunna sparas. Fälten och grupperna skapas automatiskt i InfoPath när du lägger till kontroller i ett nytt, tomt formulär. Om du arbetar med ett befintligt XML-schema eller en befintlig datakälla, eller om du har avmarkerat kryssrutan Skapa datakälla automatiskt i åtgärdsfönstret Kontroller, uppmanas du att manuellt binda varje enskild kontroll du infogar. I bägge fallen kan du använda åtgärdsfönstret Datakälla för att visa formulärinnehållets struktur, visa och dölja information för de enskilda fälten och grupperna och ändra deras kopplingar.

4. Skapa anpassade vyer

Alla formulär som du öppnar eller skapar i InfoPath har en standardvy. Du kan använda åtgärdsfönstret Vyer för att skapa fler vyer så att användarna kan visa informationen i formuläret på olika sätt. I ett formulär för projektstatus kan du exempelvis använda en standardvy som visar detaljerad information om projektet, och skapa en annan vy som visar en sammanfattning av informationen. Du kan också skapa utskriftsvyer som definierar anpassade utskriftsinställningar för användare som fyller i och och vill skriva ut det färdiga formuläret. Om du vill byta vy för formuläret baserat på villkor, till exempel användarroll, kan du använda regel.

5. Publicera formuläret

Du kan när som helst spara det formulär du skapar på den lokala hårddisken, men du måste publicera det färdiga formuläret på en delad plats för att andra ska kunna använda det. Innan du publicerar formuläret bör du testa det för att försäkra dig om att det ser ut och fungerar som det ska. Du kan använda kommandot Förhandsgranska i designläge om du vill visa formuläret exakt så som det kommer att visas för en användare som fyller i det. När du har testat formuläret kan du använda Publiceringsguiden för att publicera det färdiga formuläret i en delad mapp på datorn eller i företagets nätverk, på intranät- eller Internet-webbservern eller på en Microsoft Windows SharePoint Services-webbplats.

Obs!: Informationen i det här avsnittet kanske inte stämmer om du arbetar med ett formulär som utformats i Microsoft Office InfoPath 2003 utan Service Pack 1 installerat.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×