Skapa ny medlem

Medlemsinformation

Användar-ID. Den nya medlemmens Live Meeting-användarnamn.

E-postadress. Den nya medlemmens e-postadress.

Förnamn. Den nya medlemmens förnamn.

Efternamn. Den nya medlemmens efternamn.

Lösenord. Den nya medlemmens Live Meeting-lösenord.

Komplexitetskrav för lösenord. Krav för lösenord, enligt administratörens inställningar.

Bekräfta lösenordet. Bekräftelse av lösenordet.

Skicka faktura till. Faktureringskod som används av din organisation för att spåra Live Meeting-användning.

Tidszon. Den nya medlemmens tidszon.

Skicka välkomstmeddelande. Skickar ett e-postmeddelande till den nya medlemmen med användarnamn och lösenord, samt information om Live Meeting och hur man loggar in i Live Meeting Manager.

Obs!: När du skapar en medlem med användarrollen Administratör skickas medlemmens lösenord inte i välkomstmeddelandet. Du måste vidarebefordra informationen till den nya medlemmen på något annat sätt.

Medlemsprivilegier

Roll. Konfigurerar standardåtkomst till Live Meeting-funktioner baserat på användarrollen.

 • Organisatör. En Live Meeting-användare som är behörig att schemalägga möten.

 • Medlem. En Live Meeting-användare som är behörig att visa inspelningar och delta i möten, men inte att schemalägga dem.

 • Kontoadministratör. En Live Meeting-användare som har behörighet att fatta beslut som gäller hela kontot.

Kontoadministration. Ger medlemmen behörighet som kontoadministratör.

Adressbok. Gör att medlemmen kan visa kontots adressbok.

Mötesorganisation:

Mötestyper. Ger medlemmen behörighet att schemalägga möten och att använda Möte nu.

 • Endast Möte nu. Ger medlemmen behörighet att använda Möte nu men inte att schemalägga möten.

 • Schemalägg möte och Möte nu. Gör att medlemmen kan schemalägga möten och använda Möte nu.

Mötesfunktioner:

Programdelning. Möjliggör programdelning vid möten som är organiserade av medlemmen.

 • Endast enstaka program. Gör att bara ett program kan delas åt gången vid möten som organiserats av medlemmen.

 • Skrivbord och enstaka program. Gör att skrivbordet eller enstaka program kan delas vid möten som organiseras av medlemmen.

Skriv ut till PDF. Ger behörighet att skriva ut innehållet i möten som organiseras av den här medlemmen.

 • Alla deltagare. Gör att alla deltagare i ett möte som är organiserade av medlemmen kan skriva ut innehållet i mötena.

 • Endast presentatörer. Ger enbart presentatörer vid möten som organiseras av den här medlemmen behörighet att skriva ut innehållet i mötena.

Anpassad ram. Gör att medlemmen kan infoga en anpassad ram för direktuppspelning av media i de möten som medlemmen organiserar.

Spelar in till servern. Ger behörighet att spela in innehåll från möten som ordnas av den här medlemmen till tjänsten Live Meeting.

 • Hantera endast befintliga inspelningar. Ger medlemmen rätt att hantera enbart befintliga inspelningar.

 • Skapa och hantera inspelningar. Ger medlemmen rätt att skapa och hantera inspelningar.

Spelar in till deltagarens dator. Ger behörighet att spela in innehåll från möten som ordnas av den här medlemmen till medlemmens dator.

 • Tillåt att presentatörer gör inspelningar. Ger presentatörer rätt att spela in möten på sina datorer.

 • Skapa och hantera inspelningar. Ger presentatörer rätt att spela in möten på sina datorer, och gör att de kan bevilja behörighet till deltagare att spela in möten på sina datorer.

Easy Assist:

Tillåt att Easy Assist-sessioner skapas. Tillåter medlemmen att skapa Easy Assist-supportsessioner.

Medlemsgrupper

Tillgängliga grupper. Lista över grupper på Live Meeting-kontot som medlemmen kan läggas till i.

Lägg till. Lägger till medlemmen i den valda gruppen.

Ta bort. Tar bort medlemmen från den valda gruppen.

Användaren tillhör. Indikerar de grupper som medlemmen har lagts till i.

Skicka. Skapar den här medlemmen med de angivna inställningarna för medlemskap.

Avbryt. Används för att lämna sidan Skapa ny medlem utan att skapa någon ny medlem.

Om du vill ge en ny medlem administratörsrättigheter tilldelar du den nya medlemmen rollen som kontoadministratör. Detta är bättre än att tilldela den nya medlemmen någon annan roll och sedan ge medlemmen administratörsrättigheter via inställningen Kontoadministration.

Inställningarna som har getts till medlemmar kan skrivas över på användarrollsnivå.

Närliggande information

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×