Skapa miniatyrdiagram i Excel för Mac

Miniatyrdiagram är små diagram som placeras i enskilda celler i ett blad. På grund av den lilla storleken kan miniatyrdiagram visa mönster i stora datauppsättningar på ett kortfattat och visuellt sätt. Använd miniatyrdiagram när du vill visa trender i en värdeserie, till exempel minskningar och ökningar över säsongen eller ekonomiska cykler, eller när du vill framhäva högsta och lägsta värden. Ett miniatyrdiagram får störst effekt när det placeras nära de data det tillhör. Du skapar miniatyrdiagram genom att välja det dataområde du vill analysera och sedan välja var du vill placera miniatyrdiagrammen.

Exempel: Välj först dataområdet:

Markera dataintervallet för miniatyrdiagram

Välj sedan plats för miniatyrdiagrammen:

Välja målplats för miniatyrdiagram

När du klickar på knappen Miniatyrdiagram på fliken Infoga visas försäljningsmönster för Portland, San Francisco och New York i miniatyrdiagrammen:

Exempel på miniatyrdiagram

Skapa miniatyrdiagram

 1. Markera dataområdet för miniatyrdiagrammen.

 2. Välj Miniatyrdiagram på fliken Infoga och markera den typ av miniatyrdiagram du vill använda.

  Välj Miniatyrdiagram på fliken Infoga

  I dialogrutan Infoga miniatyrdiagram har den första rutan redan fyllts i utifrån ditt val i steg 1.

 3. Markera en cell eller ett cellområde där du vill placera miniatyrdiagrammen.

  Viktigt!: När du väljer område ska du se till att välja dimensioner som passar bra för dataområdet. Annars visas felvärden i Excel om att områdena inte är konsekventa. Om dataområdet till exempel omfattar tre kolumner och en rad ska du markera en angränsande kolumn och samma rad.

 4. Klicka på OK.

  Tips: När du ändrar data på bladet uppdateras miniatyrdiagrammen automatiskt.

Markera datapunkter på miniatyrdiagram

Med hjälp av markörer kan du framhäva vissa datapunkter, till exempel höga och låga värden. Du kan till exempel markera det högsta eller lägsta värdet i ett miniatyrdiagram.

Välj markörer på fliken Design för miniatyrdiagram

 1. Klicka på ett eller flera miniatyrdiagram.

 2. På fliken Design för miniatyrdiagram markerar du de markörer som du vill använda. Du kan även välja färg på markörerna.

Ändra formatmall för miniatyrdiagram

 1. Klicka på ett miniatyrdiagram.

 2. På fliken Design för miniatyrdiagram markerar du den formatmall som du vill använda.

  Formatalternativ för miniatyrdiagram

  Om du vill visa fler formatmallar pekar du på en formatmall och klickar sedan på Pil för mer nedan .

  Tips: Om du direkt vill ångra en formatmall som du har använt trycker du på KOMMANDO + Z.

Hantera tomma celler eller nollvärden

 1. Klicka på ett miniatyrdiagram.

 2. Gå till fliken Design för miniatyrdiagram, markera Redigera data, peka på Dolda och tomma celler och välj ett alternativ.

  Välj Redigera data på fliken Design för miniatyrdiagram

Ta bort miniatyrdiagram

 1. Klicka på det miniatyrdiagram som du vill ta bort.

 2. Gå till fliken Design för miniatyrdiagram, klicka på listrutepilen på knappen Rensa och välj ett alternativ.

  Välj Rensa på fliken Design för miniatyrdiagram

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×