Skapa, läsa och svara på meddelanden i E-post för Windows 10

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Med appen E-post på Windows 10 kan du snabbt läsa och svara på meddelanden från flera konton, skicka filer och bilder samt ställa in ett automatiskt svar när du är borta. Du kan komma åt appen E-post från valfri Windows 10-dator eller -enhet, inklusive telefoner.

Information om hur du konfigurerar e-postkonton finns i Konfigurera e-post i E-post för Windows 10. Om du har problem med att skicka eller ta emot meddelanden, eller om du inte kan se vissa eller alla dina meddelanden eller kalenderposter läser du Var finns mina e-postmeddelanden och händelser?

Skapa och skicka meddelanden

När du skapar ett nytt meddelande kan du ändra teckensnitt, lägga till filer, bilder, tabeller och länkar, ange meddelandeprioritet, kontrollera stavning, zooma in eller ut eller söka efter text i meddelandet.

Meddelanden: 

 • Du kan inte ange standard teckensnitt eller textfärg för alla nya meddelanden. Eventuella ändringar som du gör gäller bara för det meddelande som du håller på att skriva.

 • I E-post för Windows 10 kan du inte ange läskvitton för utgående meddelanden.

Skapa ett nytt meddelande

 1. Välj ny e-posthögst upp på skärmen. Om du inte ser ny e-postväljer du +-tecknet.

  Meddelanden: 

  • Om du har använt E-post för Windows 10 med flera e-postadresser och du inte har länkat dina inkorgar öppnas ett nytt meddelande med det e-postkonto som du för tillfället visar när du väljer ny e-post .

  • Om du har länkat inkorgarna från flera e-postadresser visas en lista med de länkade e-postadresser som du kan välja bland genom att välja ny e-post . Välj din primära e-postadress för att öppna ett nytt meddelande.

 2. Om du vill lägga till mottagare skriver du en e-postadress i fältet till eller väljer ikonen Lägg till mottagare för att se en lista över dina kontakter. Om du vill CC eller Hemlig kopia någon väljer du CC _AMP_ hemlig kopia.

 3. När du är klar med ditt meddelande väljer du Skicka. Om du bestämmer dig för att inte behålla meddelandet väljer du Ignorera. Om du inte markerar ett av alternativen och flyttar till ett annat meddelande i meddelande listan sparar E-post för Windows 10 det nya meddelandet i mappen utkast . Om du vill gå tillbaka till den senare markerar du mappen utkast och väljer sedan ditt meddelande i listan med utkast.

Ändra teckensnitt, kontrol lera stavning och lägga till emojier, bilder, filer, tabeller och länkar

E-post för Windows 10 har stöd för ett komplett utbud av teckensnitt, teckenstorlekar, färger och alternativ för särskild formatering. Du kan infoga filer, bilder, länkar och tabeller. Du kan dessutom kontrollera stavningen, ange en prioritet, zooma in eller ut och söka i meddelandet. 

Om du vill ändra standard teckensnitt väljer du Inställningar  Knappen Inställningar > standard teckensnitt. Om du ändrar standard teckensnittet påverkas bara den enhet du använder. När du ändrar standard teckensnittet gäller det inte andra enheter.

 • Ändra teckensnitt och markera text

  Om du vill ändra teckensnitt i ett nytt meddelande använder du knapparna för fet, kursiv och understruken på fliken Format, eller använd den nedrullningsbara listrutan till höger om understrykningsknappen för att välja ett visst teckensnitt och teckenstorlek, lägga till markering och ändra teckenfärg.

  En skärm bild av fliken format

  Obs!: Du kan inte ange standard teckensnitt eller textfärg för alla nya meddelanden. Eventuella ändringar som du gör gäller bara för det meddelande som du håller på att skriva.

 • Ändra standardteckensnittet

 • Infoga emojier, filer, tabeller, bilder och länkar

  Använd fliken Infoga för att lägga till en mängd olika typer av innehåll i meddelandet.

  En skärm bild av fliken Infoga

  Obs!: Markören måste befinna sig i meddelandets brödtext för att du ska kunna använda fliken Infoga för att lägga till tabeller, bilder eller länkar. Om du fortfarande redigerar fältet Till eller meddelandets ämne är de här alternativen inte tillgängliga.

  Välj alternativet filer för att lägga till en bifogad fil i e-postmeddelandet.

  Om du vill infoga en bild så att mottagaren ser bilden i bröd texten i e-postmeddelandet väljer du bilder.

  Obs!: Du kan infoga bilder som filer eller som bilder. Om du väljer filer kanske inte bilden visas när mottagaren öppnar e-postmeddelandet, men mottagaren kan fortfarande öppna bilden genom att dubbelklicka på den bifogade filen.

  Välj tabellom du vill lägga till en tabell. Som standard infogas en tabell med tre rader och tre kolumner i meddelandet. Du kan välja ta bort om du vill ta bort en rad eller en kolumn eller infoga för att infoga en rad eller en kolumn. Använd de andra knapparna som visas i verktygsfältet för att anpassa tabellens utseende.

  Om du vill lägga till en hyperlänk till en webbplats väljer du länk. Om du vill visa något annat än URL-adressen för länken fyller du i fältet Text som ska visas. Annars kan du lämna fältet tomt. När du har fyllt i fältet adress med URL-adressen till länken väljer du Infoga.

  Om du vill lägga till emojier väljer du emoji för att öppna emoji-väljaren. Bläddra bland tillgängliga emojier med hjälp av kategorierna längst ned på väljaren eller fortsätt skriva för att hitta en specifik emoji. 

  Obs!: Om du vill använda emoji-väljaren måste du ha Windows Version 1809 eller senare.

 • Kontrollera stavning, ange prioritet för e-postmeddelandet, zooma eller söka i meddelandet

  En skärm bild av fliken Alternativ

  Om du vill kontrol lera stavningen väljer du stavnings knappen. Stavnings kontrollen använder ditt standard språk i Windows, men du kan välja den nedrullningsbara List rutan bredvid stavning för att välja ett annat språk för stavnings kontroll.

  Om meddelandet är mycket viktigt kan du välja ett utrops tecken. Många e-postprogram visar meddelanden med hög prioritet annorlunda än meddelanden som inte har hög prioritet. Om ditt meddelande inte är viktigt, till exempel att mottagaren inte behöver läsa snabbt, kan du välja en nedpilen för att markera meddelandet som dålig prioritet.

  Behöver du söka i meddelandet efter ett ord eller en fras? Välj Sökoch skriv ordet eller frasen. Alla förekomster av ordet eller frasen markeras.

  Välj Zooma för att ändra hur det nya meddelandet visas när du skriver det. Det här påverkar inte teckenstorleken på något sätt.

  Obs!: E-post för Windows 10 tillåter dig inte att ange Läs kvitton för utgående meddelanden eller för att skapa regler som automatiskt vidarebefordrar eller flyttar meddelanden till mappar.

Läsa och svara på meddelanden

När du har lagt till ett konto till E-post för Windows 10 kan du börja använda appen för att läsa och svara på meddelanden. Alla nya meddelanden visas i meddelandelistan till vänster i läsfönstret.

Obs!: Du kan inte dölja meddelandelistan eller läsfönstret i E-post för Windows 10.

Du kan svara, svara alla, vidarebefordra, ta bort och flagga ett e-postmeddelande från verktygsfältet överst i meddelandet. Om du väljer Mer Ikonen Mer kan du vidta ytterligare åtgärder, t.ex. markera meddelandet som oläst, flytta meddelandet till en annan mapp, söka i meddelandet, navigera mellan meddelanden, spara meddelandet som en .eml-fil och skriva ut meddelandet.

Läsa meddelanden

Alla dina meddelanden visas i meddelande listan. När du först har konfigurerat din e-post grupperas dina meddelanden efter konversation (ämne) och de första orden i e-postmeddelandet visas i meddelande listan under ämnet. Om du vill läsa ett meddelande markerar du det i meddelande listan och meddelandet öppnas i Läs fönstret. Du kan inte stänga av Läs fönstret, flytta Läs fönstret eller öppna meddelandet i ett nytt fönster.

 • Markera meddelanden som lästa

  När du flyttar från ett meddelande till nästa i meddelande listan markerar E-post för Windows 10 automatiskt meddelandet som läst. Du kan stänga av eller välja ett annat beteende genom att välja Inställningar _GT_ att läsa och välja ett av alternativen för att markera ett objekt som läst.

 • Inaktivera grupp efter konversation eller dölja de första orden i meddelandet

  Välj Inställningar > läsa. Bläddra ned till avsnittet Konversation och använd skjutreglagen för att ställa in Visa förhandsgranskningstext och/eller Visa meddelanden ordnade efter konversation som eller av. Om du har flera konton gäller ditt val för Visa meddelanden ordnade efter konversation endast det konto som visas i den nedrullningsbara listrutan Välj ett konto.

 • Ladda ned innehåll

  Om du ser ett X eller en plats hållare där en bild ska visas eller om du ser ett meddelande om att en del av innehållet i meddelandet inte har laddats ned kan du Bläddra ned till meddelandets nederkant och välja hämta meddelanden och bilder. Om du vill ändra den här inställningen för alla meddelanden så att allt innehåll hämtas automatiskt väljer du Inställningar > läser. Välj ditt konto under externt innehålloch aktivera Ladda ned externa bilder och format format automatiskt.

 • Använda textmarkörläge

  I textmarkörläge kan du klicka i läsfönstret och placera markören var som helst på en textrad. Du kan sedan använda piltangenterna för att navigera uppåt eller nedåt rad för rad eller sidledes ett tecken åt gången i meddelandet. Textmarkörläge är inaktiverat som standard. Välj Inställningar > Läsa för att aktivera det. Under Textmarkörläge använder du skjutreglaget för att ställa in funktionen som .

Svara på meddelanden

När du svarar, svarar alla eller vidarebefordrar ett meddelande inkluderas det ursprungliga meddelandet. Du kan inte ändra detta, men du kan markera all text i meddelandet och ta bort den.

Obs!: När du svarar på ett meddelande inkluderas det ursprungliga meddelandet i svaret, men inte eventuella bifogade filer. Om du vidarebefordrar meddelandet skickas hela meddelandet, inklusive eventuella bifogade filer, till mottagaren.

Skriv ditt svar, lägg till eventuella bifogade filer, tabeller, bilder eller länkar och välj sedan Skicka i det övre högra hörnet för att skicka meddelandet. Om du inte vill skicka meddelandet väljer du Ta bort.

Flagga meddelanden

Du kan ange en flagga för meddelanden som du vill hitta enkelt. Du anger en flagga genom att välja alternativet Ange flagga i läsfönstret. Du tar bort en flagga genom att välja Ta bort flagga.

Du kan filtrera meddelande listan så att endast flaggade objekt visas genom att välja den nedrullningsbara List rutan bredvid alla i meddelande listan och välja flaggad.

Arbeta med utkast

Om du inte skickar eller tar bort meddelandet sparas det automatiskt i mappen Utkast. Välj mappen Utkast om du vill gå tillbaka till utkastet och välj sedan meddelandet. När du är klar med att redigera meddelandet väljer du Skicka.

Om meddelanden i din inkorg visas efter konversation visas även alla svar på och vidarebefordringar av utkast i Inkorgen grupperade med det ursprungliga meddelandet. Om du inaktiverar att ordna meddelanden efter konversation, visas utkasten bara i mappen Utkast.

Hantera skräppost

Skräppost, eller spam, är ett vanligt problem. Om du får ett e-postmeddelande som uppenbarligen är skräppost kan du högerklicka på meddelandet i meddelandelistan och välja Flytta till Skräppost. Det tar bort meddelandet från Inkorgen och skickar det till en skräppostmapp. Du kan bara flytta ett meddelande i taget till skräppostmappen.

Tips: Alla e-postkonton stöder inte Flytta till Skräppost.

Anpassa vyn

E-post för Windows 10 har inte stöd för att flytta, dölja eller ändra storlek på Läs fönstret eller meddelande listan. Du kan visa eller dölja mappfönstret genom att välja Ikonen Visa och Dölj högst upp på skärmen.

Om du döljer mappfönstret kan du skapa ett nytt meddelande genom att markera +-symbolen.

E-postmeddelandena tar för lång tid att anlända eller jag kan inte hitta äldre meddelanden

E-post för Windows 10 söker efter e-post med jämna mellanrum. Om du vill söka efter e-post oftare eller komma åt äldre meddelanden kan du ändra synkroniseringsinställningarna.

 1. Välj Inställningar Knappen Inställningar > Hantera kontonoch välj det konto du vill ändra.

 2. Välj Ändra synkroniseringsinställningar för postlåda.

  • Om du vill söka efter nya meddelanden oftare väljer du den tidsperiod som passar dig under Ladda ned nytt innehåll.

   Obs!: Standardinställningen är utifrån min användning och baseras på antalet meddelanden som du får, din Internetanslutning och batteritiden.

  • Om du vill visa äldre meddelanden väljer du när som helst under Ladda ned e-post.

Har du problem eller behöver mer information?

Skicka oss dina synpunkter

Vi värdesätter dina åsikter. Om du saknar en funktion i E-post- eller Kalender-appen, eller om en funktion inte fungerar som den ska, kan du skicka feedback direkt till teamet bakom E-post och Kalender.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×