Skapa, länka till eller uppdatera mötesarbetsytor

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Vad vill du göra?

Skapa en ny mötesarbetsyta

Länka till en befintlig mötesarbetsyta

Uppdatera en mötesförfrågan och en mötesarbetsyta

Ta bort en mötesarbetsyta länk från en mötesförfrågan

Ta bort en mötesarbetsyta

Skapa en ny mötesarbetsyta:

 1. Klicka på Mötesarbetsyta i gruppen Deltagare på fliken Möte i en ny eller befintlig mötesförfrågan.

 2. Lägg till följande information om det behövs:

  • Lägg till namnen på de personer som ska bjudas in till mötet i rutan Till, eller lägg till namnet på en distributionslista. Namnen på de inbjudna personerna visas automatiskt i listan Deltagare i arbetsytan när du skickar din förfrågan.

  • Ange mötets rubrik i rutan Ämne. Rubriken visas automatiskt överst i arbetsytan och används som platsnamnet i arbetsytans adress.

  • Ange mötets tid, datum och plats. Informationen kommer att visas under rubriken i arbetsytan.

   Obs!: Om mötet ska hållas upprepade gånger klickar du på Återkommande i gruppen Alternativ på fliken Möte och fyller i informationen om mötet.

 3. Gör något av följande:

  • Konfigurera en arbetsyta för första gången   

   Om du inte tidigare har länkat till eller skapat en mötesarbetsyta måste du ange på vilken plats (server) som arbetsytan ska lagras, och sedan ange språk och en mall för arbetsytan.

   1. Klicka på Ändra inställningar i åtgärdsfönstret Mötesarbetsyta.

    Om du vill ha mer information om varje inställning klickar du på Mer information längst ned i åtgärdsfönstret.

   2. I steg 1 i åtgärdsfönstret väljer du en plats för mötesarbetsytan.

   3. Välj Skapa en ny arbetsyta i åtgärdsfönstret i steg 2 och därefter ett mallspråk och en malltyp. Dessa inställningar blir standardinställningar för alla arbetsytor du skapar framöver.

   4. När du har gjort inställningarna klickar du på OK för att gå tillbaka till det första åtgärdsfönstret.

   5. Klicka på Skapa.

    Obs!: När du har klickat på Skapa sparas arbetsytan på den plats du angett. Om du vill använda en annan plats eller en annan mall för den här arbetsytan måste du skapa en ny arbetsyta och ändra inställningarna. Du bör ta bort den gamla arbetsytan om du inte ska använda den.

  • Skapa fler arbetsytor   

   Om du tidigare har skapat eller länkat till en mötesarbetsyta är platsen och inställningarna för den arbetsytan standardinställningar som visas i åtgärdsfönstret. Gör något av följande:

   1. Om du vill använda standardinställningarna för den nya arbetsytan klickar du på Skapa i åtgärdsfönstret.

   2. Om du vill ändra standardinställningarna klickar du på Ändra inställningar i åtgärdsfönstret och gör de nya inställningarna. När du är klar med ändringarna klickar du på OK för att gå tillbaka till det första åtgärdsfönstret. Klicka sedan på Skapa.

   3. Om du vill starta webbläsaren och gå till arbetsytan klickar du på Gå till arbetsytan i åtgärdsfönstret. Du kan också klicka på länken som finns i brödtexten i den förfrågan som gäller mötet. Du kan lägga till information eller anpassa arbetsytan nu eller vid en senare tidpunkt.

 4. Tryck på ALT+TABB för att gå tillbaka till Microsoft Office Outlook 2007 och slutföra mötesförfrågan.

 5. Gör något av följande:

  • Om du vill skicka din mötesförfrågan och bjuda in deltagarna till mötesarbetsytan klickar du på Skicka. Om mötesförfrågan har skickats en gång tidigare klickar du på Skicka uppdatering.

Mer information om att skapa eller länka till en mötesarbetsyta finns i hjälpen för mötesarbetsytan.

Överst på sidan

Länka till en befintlig mötesarbetsyta

Obs!: Du kan inte länka till en befintlig mötesarbetsyta som innehåller återkommande händelser.

 1. Klicka på Mötesarbetsyta i gruppen Deltagare på fliken Möte i en ny eller befintlig mötesförfrågan.

 2. Lägg till följande information om det behövs:

  1. Lägg till namnen på de personer som ska bjudas in till mötet i rutan Till, eller lägg till namnet på en distributionslista. Namnen på de inbjudna personerna visas automatiskt i listan Deltagare i arbetsytan när du skickar din förfrågan.

  2. Ange mötets rubrik i rutan Ämne. Rubriken visas automatiskt överst i arbetsytan och används som platsnamnet i arbetsytans adress.

  3. Ange mötets tid, datum och plats. Informationen kommer att visas under rubriken i arbetsytan.

   Om mötet ska hållas upprepade gånger klickar du på Återkommande i gruppen Alternativ på fliken Möte och fyller i informationen om mötet.

  4. Klicka på texten i Tips längst ned i åtgärdsfönstret.

  5. I steg 1 i åtgärdsfönstret väljer du den plats där mötesarbetsytan som du ska länka till finns.

  6. I steg 2 i åtgärdsfönstret klickar du på Länka till en befintlig arbetsyta och väljer den arbetsyta som du ska använda. Om du är osäker på om du har valt rätt arbetsyta kan du klicka på Visa arbetsyta för att kontrollera den.

  7. När du har gjort inställningarna klickar du på OK för att gå tillbaka till det första åtgärdsfönstret.

  8. Klicka på Länka.

 3. Om du vill starta webbläsaren och gå till arbetsytan klickar du på Gå till arbetsytan i åtgärdsfönstret. Du kan också klicka på länken som finns i brödtexten i den förfrågan som gäller mötet. Du kan lägga till information eller anpassa arbetsytan nu eller vid en senare tidpunkt.

 4. Tryck på ALT+TABB för att gå tillbaka till Office Outlook 2007 och slutföra mötesförfrågan.

 5. Gör något av följande:

  1. Om du vill skicka din mötesförfrågan och bjuda in deltagarna till mötesarbetsytan klickar du på Skicka. Om mötesförfrågan har skickats en gång tidigare klickar du på Skicka uppdatering.

  2. Om du vill spara mötesförfrågan utan att skicka den klickar du på Spara och stäng i gruppen Alternativ på fliken Avtalad tid. Ingen information om deltagarna skickas till arbetsytan, men annan mötesinformation (ämne, rubrik, datum, tid och plats) skickas.

Mer information om hur du skapar eller länkar till en mötesarbetsyta från en Windows SharePoint Services 3.0-webbplats finns i hjälpen för mötesarbetsytan.

Överst på sidan

Uppdatera en mötesförfrågan och en mötesarbetsyta

Du kan uppdatera mötesdeltagare, datum, tid och plats i en mötesförfrågan. Uppdateringarna skickas automatiskt till arbetsytan. Om du vill ändra annan information i mötesarbetsytan måste du göra ändringen från arbetsytan.

 1. Öppna den mötesförfrågan som innehåller länken till arbetsytan.

 2. Ändra informationen i något av följande fält: Till, Plats, Starttid, Sluttid

 3. Om du vill skicka uppdateringarna till alla mötesdeltagare klickar du på Skicka uppdatering.

Obs!: 

 • Om du uppdaterar mötesförfrågan och klickar på Spara och stäng kommer informationen inte att skickas till mötesarbetsytan. Du måste klicka på Skicka uppdatering för att skicka uppdateringarna.

 • Mer information om att ändra övrig information i arbetsytan finns i hjälpen i arbetsytan.

Överst på sidan

Ta bort en länk till en mötesarbetsyta från en mötesförfrågan

Om du inte längre vill att en mötesförfrågan ska innehålla en länk till en arbetsyta kan du ta bort länken och den text som automatiskt lades till samtidigt som länken från din mötesförfrågan. När du tar bort länken kommer arbetsytan inte längre att uppdateras med ändringar i meddelandet. Arbetsytan tas inte bort när du tar bort länken. Du kan lägga till länken till arbetsytan till samma mötesförfrågan senare, eller till en annan mötesförfrågan. Du kan också ta bort arbetsytan om den inte längre behövs.

Obs!: Om mötesförfrågan gäller en serie återkommande möten kan du inte ta bort länken endast för en förfrågan i serien. Det går bara att ta bort länken för hela serien. Däremot kan du länka den ursprungliga mötesserien till en annan arbetsyta.

 • Klicka på Ta bort i åtgärdsfönstret Mötesarbetsyta. När du gör det tas länken bort från meddelandets brödtext.

Mer information om att ta bort mötesarbetsytor finns i hjälpen för arbetsytan.

Överst på sidan

Ta bort en mötesarbetsyta

Det går inte att ta bort en mötesarbetsyta från Office Outlook 2007. Du kan ta bort arbetsytan från webbplatsen eller från den överordnade webbplats som arbetsytan tillhör.

Mer information om att ta bort en mötesarbetsyta finns i hjälpen för arbetsytan.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×