Skapa innehåll från en huvudsida

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Med Microsoft Office SharePoint Designer 2007 är det enkelt att skapa en ny innehållsida från en befintlig huvudsida. Det gör att den nya sidan har samma utseende som resten av de sidor på webbplatsen som är kopplade till samma huvudsida.

När du skapar en innehållsida från en huvudsida går innehållsområden på innehållssidan som standard inte att redigera. Om du vill lägga till innehåll till innehållssidan måste du först hitta det område som du vill lägga till innehåll i, inklusive huvudinnehållsområdet som innehåller det mesta av innehållet, och sedan göra det redigerbart.

Obs!: Om du vill använda en webbdelszon måste du infoga den på en innehållssida. Det går inte att infoga webbdelszoner på en huvudsida.

Artikelinnehåll

Vad är en innehållssida?

Skapa en innehållssida från en huvudsida

Leta reda på platshållaren för innehåll

Lägga till eget innehåll i platshållare för innehåll

Vad är en innehållsida?

Innehållssidor är ASP.NET-sidor som har filnamnstillägget .aspx. Dessutom innehåller varje innehållssida ett @page-direktiv som anger vilken huvudsida innehållssidan är kopplad till. Det här är ett exempel på ett @page-direktiv:

<%@ Page MasterPageFile="~masterurl/default.master" %>

En innehållssida är inte en giltig fristående sida – den måste referera till en huvudsida för att få sin sidlayout. Innehållskontrollerna på innehållssidan åsidosätter kontrollerna för innehållsplatshållaren på huvudsidan.

En webbplats innehåller som standard flera innehållssidor  – listvysidor, listformulärsidor och webbdelssidor – som innehåller det innehåll som ska visas på sidan. När en webbplatsbesökare begär en sida på webbplatsen sammanfogas innehållssidan med en huvudsida vilket ger den sida som besökaren ser i webbläsaren. Varje innehållssida använder samma sidstruktur och gemensamma funktioner som huvudsidan den är kopplad till.

I Windows SharePoint Services 3.0 tillämpas Default.master på alla standardinnehållssidor, inklusive:

 • Default.aspx

 • Standardinnehållssidor, inklusive AllItems.aspx, DispForm.aspx, NewForm.aspx och EditForm.aspx, som innehåller listvyer och listformulär  

 • Standardinnehållssidor, inklusive Upload.aspx och WebFldr.aspx, som innehåller vyer och formulär för dokumentbibliotek  

Överst på sidan

Skapa en innehållssida från en huvudsida

 1. Peka på NyArkiv-menyn och klicka på Skapa från huvudsida.

  Tips: Det går också att högerklicka på huvudsidan i mapplistan och sedan klicka på Ny från huvudsida på snabbmenyn.

 2. I dialogrutan Välj en huvudsida gör du sedan något av följande:

  • Klicka på Standardhuvudsida om du vill använda den huvudsida som för närvarande är angiven som webbplatsens standardhuvudsida.

  • Klicka på Anpassad huvudsida om du vill använda den huvudsida som för närvarande är angiven som webbplatsens anpassade huvudsida.

  • Klicka på Specifik huvudsida om du vill använda en valfri huvudsida som inte är angiven som antingen webbplatsens standardhuvudsida eller anpassad huvudsida och klicka på Bläddra för att hitta och välja den huvudsida du vill använda.

   Obs!: Om du väljer en specifik huvudsida måste den ligga i samma webbplatssamling som den aktuella webbplatsen.

 3. Klicka på OK.

Överst på sidan

Leta reda på innehållsplatshållaren

När du har skapat innehållssidan ska du hitta den innehållsplatshållare som du vill lägga till anpassat innehåll i. Med verktygsfältet Huvudsida går det lättare att hitta innehållsplatshållare

 1. Klicka på VerktygsfältVisa-menyn och klicka sedan på Huvudsida.

 2. Klicka på pilen bredvid rutan Områden i verktygsfältet Huvudsida och klicka sedan på den platshållare som du vill lägga till eget innehåll till.

  Om din innehållssida t.ex. är baserad på default.master på en Windows SharePoint Services 3.0-webbplats kan du klicka på PlaceHolderMain.

  PlaceHolderMain är listad i verktygsfältet Huvudsida

Innehållsplatshållaren PlaceHolderMain är markerad. Observera ordet (Huvud) (inom parentes) på innehållsplatshållarens flik. Det är den text som anger att innehållet hämtas från huvudsidan.

Innehållsplatshållaren visar (Original)

Obs!: Om du klickar på PlaceHolderMain i verktygsfältet Huvudsida och innehållsplatshållaren PlaceHolderMain inte visas på sidan måste du aktivera visuella hjälpmedel. Peka på Visuella hjälpmedelVisa-menyn, klicka på texten Tomma behållare och Synliga kantlinjer och kontrollera att Visa också är markerat på menyn. Upprepa steg 1 och 2.

Överst på sidan

Lägg till eget innehåll till innehållsplatshållaren

När du har hittat innehållsplatshållaren kan du lägga till eget innehåll till den.

 • Klicka på platshållare för innehåll, klicka på pilen Bild av knapp i det övre högra hörnet att visa uppgiftslistan för vanliga innehåll och klicka sedan på Skapa anpassade innehåll.

Om du t.ex. lägger till innehåll till PlaceHolderMain är huvuddelen av innehållsområdet redigerbart. Observera ordet (Eget) (inom parentes) på innehållsplatshållarens flik. Det anger att innehållet bara är eget innehåll för just den här sidan, och att det inte hämtas från huvudsidan.

Innehållsplatshållaren visar (Eget)

Överst på sidan

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×