Skapa indrag av första raden

Ett indrag av första raden gör att den första raden i ett stycke har ett större indrag än övriga rader i stycket.

Tips:  Om du snabbt vill lägga till ett indrag av första raden i ett stycke placerar du markören i början av den första raden i stycket och trycker på tabbtangenten.

Indrag av första raden i ett stycke

Det snabbaste sättet att göra det här är med Styckeinställningar.

 1. Markera den text där du vill göra indrag av första raden.

 2. Klicka på Start och klicka sedan på dialogruteikonen i gruppen Stycke för att öppna dialogrutan Stycke.

 3. Välj Första raden under Indrag på fliken Indrag och avstånd.

  Alternativet för indrag av första raden är markerat i dialogrutan Stycke

När du trycker på returtangenten i slutet av ett stycke som har ett indrag av första raden ger Word automatiskt följande stycke samma formatering. Om du vill ta bort indraget ställer du markören i början av den första raden och trycker på backstegstangenten.

Använda linjalen för att göra indrag av första raden

Om du vill kan du använda linjalen i stället för dialogrutan Stycke för att justera indrag.

 1. Klicka på Visa och markera sedan kryssrutan Linjal så att linjalerna visas.

 2. Dra markören för indrag av första raden (visas nedan) åt höger. Det är den övre triangeln på linjalen.

  Markören för indrag av första raden markeras på linjalen.

Tips: 

 • Om du vill skapa hängande indrag där den andra samt alla efterföljande rader i ett stycke har ett större indrag än den första raden läser du i Skapa ett hängande indrag.

 • Om du vill göra mer exakta indrag samt andra alternativ för indrag och avstånd läser du i Justera indrag och avstånd.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×