Skapa godkännandeprocessen för ett förslag

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Godkännande processen i Project Web App gör att besluts fattare kan kontrol lera vilka projekt och förslag som fortsätter i deras tidscykler. Webbplats administratören och Server administratören samarbetar för att konfigurera godkännande processen.

Vad vill du göra?

Lär dig mer om att skapa en godkännande process

Skapa eller redigera ett användar konto

Skapa eller redigera en användar grupp

Lär dig mer om att skapa en godkännande process

När Microsoft Project Server 2010 kommer med en standard godkännande process kan din organisation ha särskilda behov som kräver en unik godkännande struktur.

Din webbläsare har inte stöd för video. Installera Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player eller Internet Explorer 9.

Överst på sidan

Skapa eller redigera ett användar konto

Din webbläsare har inte stöd för video. Installera Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player eller Internet Explorer 9.
 1. I snabb start klickar du på Server inställningar.

 2. Klicka på Hantera användareunder säkerhet.

 3. Välj om du vill skapa en ny användare eller redigera en befintlig användare.

  • Om du vill skapa en ny användare klickar du på ny användare.

  • Om du vill redigera en befintlig användare klickar du på användarens namn i listan.

 4. Om du vill att användaren ska vara tillgänglig som en resurs för att tilldela projekt och aktiviteter markerar du kryss rutan användaren kan tilldelas som en resurs .

 5. Under visnings namnanger du ett visnings namn för användaren och fyller sedan i något av de övriga valfria fälten i avsnittet identifierings information.

 6. Under användarautentiseringväljer du autentiseringsmetod för den här användaren och anger ett användar konto för inloggning.

 7. Om du väljer att göra den här användaren tillgänglig som en projekt resurs fyller du i fälten i avsnittet tilldelnings attribut .

 8. Under information om Exchange-servernväljer du om du vill synkronisera användarens projektuppgifter med sina Outlook-uppgifter genom att markera eller avmarkera kryss rutan synkronisera aktiviteter .

  Tips:  Om din organisation inte har en princip som kräver att projekt aktiviteter synkroniseras med Outlook är det lämpligt att kontrol lera med användaren innan du markerar den här kryss rutan.

 9. Under avdelningarväljer du vilka avdelningar den här användaren ska tillhöra.

 10. Fyll i de obligatoriska fälten under anpassade fält för resurser.

 11. Under säkerhets grupperväljer du den här användarens användar grupper i rutan tillgängliga grupper och klickar sedan på Lägg till för att flytta dem till gruppen med den här användaren .

 12. Om den här användaren behöver ytterligare behörigheter som inte beviljas genom de valda säkerhets grupperna kan du använda avsnitten säkerhets kategorier och globala behörigheter för att ge de unika behörigheterna.

 13. Om din organisation använder grupp fält för rapportering eller filtrering fyller du i fälten i avsnittet grupp fält .

 14. Om den här användaren representerar ett team för team resurstilldelning markerar du kryss rutan team Assignment och väljer sedan vilket team den här användaren representerar.

 15. Klicka på Spara för att lägga till användaren på servern.

Överst på sidan

Skapa eller redigera en användar grupp

Din webbläsare har inte stöd för video. Installera Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player eller Internet Explorer 9.
 1. I snabb start klickar du på Server inställningar.

 2. Under säkerhetklickar du på hantera grupper.

 3. Om du vill skapa en ny användar grupp klickar du på ny grupp. Om du vill redigera en befintlig grupp klickar du på namnet på gruppen i listan.

 4. Skriv gruppens namn i rutan grupp namn och ange en kort beskrivning i rutan Beskrivning .

 5. Om du vill synkronisera den här gruppen med en befintlig Active Directory-grupp klickar du på Sök efter grupp.

 6. Markera de användare som du vill ska ingå i gruppen i rutan tillgängliga användare och klicka sedan på Lägg till för att flytta dem till rutan valda användare .

 7. Markera de kategorier du vill göra tillgängliga för medlemmar i den här gruppen från rutan tillgängliga kategorier och klicka sedan på Lägg till för att flytta dem till rutan valda kategorier .

 8. Välj en kategori i rutan valda kategorier och Använd sedan kryss rutorna Tillåt och neka för att ange behörigheter för medlemmar i gruppen. Upprepa det här för varje kategori i rutan valda kategorier .

 9. Om medlemmar i den här gruppen måste ha specifika globala behörigheter expanderar du motsvarande avsnitt och använder kryss rutorna Tillåt och neka för att visa lämpliga behörigheter.

 10. Klicka på Spara för att uppdatera servern.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×