Skapa formulär som användare fyller i eller skriver ut i Word

Skapa formulär som användare fyller i eller skriver ut i Word

Word för Office 365, Word 2019, Word 2016, Word 2013, Word 2010

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Du kan skapa ett formulär i Microsoft Word genom att starta med ett tomt dokument eller en mall och lägga till innehållskontroller, inklusive kryssrutor, textrutor, datumväljare och listrutor. Andra personer kan använda Word för att fylla i formulär på sina datorer. I ett avancerat scenario kan alla innehållskontroller som du lägger till ett formulär kopplas till data.

Obs!: Du kan skriva ut ett formulär som skapats med hjälp av innehållskontroller, men rutorna runt innehållskontrollerna skrivs inte ut.

Följ de här stegen om du vill skapa ett formulär i Word.

 1. Klicka på fliken Arkiv, går du till Alternativ > Anpassa menyfliksområdet.

 2. Klicka på Primära flikar under Anpassa menyfliksområdet.

 3. Markera kryssrutan Utvecklare i listan och klicka på OK.

  Dialogrutan Anpassa menyfliksområdet

Om du vill spara tid kan utgå du från en formulärmall. Du kan också utgå från ett tomt dokument och spara det som ett dokument eller som en mall som du senare kan återanvända.

Utgå från en formulärmall

 1. Klicka på fliken Arkiv.

 2. Klicka på Nytt.

 3. Sök efter Formulär i sökrutan Mallar.

 4. Klicka på ett formulär som matchar den typ av formulär som du vill skapa.

 5. Klicka på Hämta om du använder Word 2010 eller på Skapa Om du använder Word 2013 eller 2016.

 6. Klicka på fliken Arkiv igen, klicka på Spara som och välj en plats där du vill spara formuläret.

 7. Ange ett namn för den nya mallen eller det nya dokumentet i dialogrutan Spara som och klicka sedan på Spara.

Utgå från ett tomt dokument

Om du vill skapa en egen mall, börja med ett nytt dokument och spara det nya dokumentet som en mall.

 1. I det formulärdokument du har skapat klickar du på fliken Arkiv.

 2. Klicka på Spara som.

 3. Under Filformat väljer du Word-mall på menyn.

 4. Ange ett filnamn för den nya mallen i dialogrutan Spara som och klicka sedan på Spara.

Klicka på Designläge i gruppen Kontroller på fliken Utvecklare och infoga sedan de kontroller du vill ha.

Knappen Designläge

Gör något av följande:

Infoga en textkontroll där användarna kan skriva text

Infoga en bildkontroll

Infoga en kontroll för byggblock

Infoga en kombinationsruta eller listruta

Infoga en datumväljare

Infoga en kryssruta

Använda äldre formulärkontroller

Infoga en textkontroll där användarna kan skriva text

I en RTF-innehållskontroll kan användarna formatera texten med fetstil eller kursiv stil och skriva flera stycken. Om du vill begränsa vad användarna kan lägga till infogar du en innehållskontroll för oformaterad text.

 1. Klicka där du vill infoga kontrollen.

 2. Klicka på RTF-innehållskontroll RTF-kontroll eller Innehållskontroll för oformaterad Text kontroll för oformaterad text på fliken utvecklare i gruppen kontroller

Information om hur du anger särskilda egenskaper för kontrollen finns i Steg 4: Ange eller ändra egenskaper för innehållskontroller.

Infoga en bildkontroll

Obs!: 11 juli 2016: Om du försöker att använda bildinnehållskontrollen som en mall i Office 2016 men det inte fungerar uppdaterar du till Office 2016 version 16.0.6965.2063. Om du vill ha uppdateringen direkt öppnar du valfri Office 2016-app och klickar på Arkiv > Konto > Uppdateringsalternativ >Uppdatera nu. Mer information finns på vår sida med viktig information (på engelska). Under Channel klickar du på Current.

Bildkontroller används ofta i mallar, men du kan också lägga till en bildkontroll i ett formulär.

 1. Klicka där du vill infoga kontrollen.

 2. Bilsinnehållskontroll bildkontroll på fliken utvecklare i gruppen kontroller.

Information om hur du anger särskilda egenskaper för kontrollen finns i Steg 4: Ange eller ändra egenskaper för innehållskontroller.

Infoga en kontroll för byggblock

Om du vill att användarna ska välja ett visst textblock kan du använda kontroller för byggblock. Den här typen av kontroller är till exempel användbara om du skapar en mall för kontrakt och du behöver lägga till olika exempeltexter beroende på kontraktets specifika krav. Du kan skapa RTF-innehållskontroller för varje version av exempeltexten, och sedan använda en kontroll för byggblock som behållare för RTF-innehållskontrollerna.

Du kan också använda kontroller för byggblock i formulär.

 1. Klicka där du vill infoga kontrollen.

 2. Klicka på Innehållskontroll för byggblock på fliken utvecklare i gruppen kontroller (i Word 2016 detta är betecknat Innehållskontroll för byggblock ) kontroll för byggblocksgalleri .

Information om hur du anger särskilda egenskaper för kontrollen finns i Steg 4: Ange eller ändra egenskaper för innehållskontroller.

Infoga en kombinationsruta eller listruta

I en kombinationsruta kan användarna antingen välja alternativ från en lista som du skapat eller skriva in egen information. I en listruta kan de bara välja alternativ från listan.

läget utvecklare, kontroll, egenskaper

 1. Klicka på Innehållskontroll för kombinationsrutor kontroll för kombinationsruta eller Innehållskontroll för kombinationsrutan nedrullningsbar meny, kontroll på fliken utvecklare i gruppen kontroller

 2. Markera innehållskontrollen och klicka på Egenskaper i gruppen Kontroller på fliken Utvecklare.

 3. Klicka på Lägg till under Egenskaper för listrutor om du vill skapa en lista över svarsalternativ.

 4. Ange svarsalternativ i rutan Visningsnamn till exempel Ja, Nej och Kanske.

  Upprepa det här steget tills alla önskade svarsalternativ finns med i listrutan.

 5. Fyll i fler egenskaper om det behövs.

  Obs!:  Om du markerar kryssrutan Det går inte att redigera innehåll kan användarna inte klicka på det alternativet.

Infoga en datumväljare

 1. Klicka där du vill infoga en datumväljarkontroll.

 2. Innehållskontroll för datumväljare datumväljarkontroll på fliken utvecklare i gruppen kontroller.

Information om hur du anger särskilda egenskaper för kontrollen finns i Steg 4: Ange eller ändra egenskaper för innehållskontroller.

Infoga en kryssruta

 1. Klicka där du vill infoga kryssrutekontrollen.

 2. Klicka på Kryssrutan innehållskontroll kryssrutekontroll på fliken utvecklare i gruppen kontroller.

Information om hur du anger särskilda egenskaper för kontrollen finns i Steg 4: Ange eller ändra egenskaper för innehållskontroller.

Använda äldre formulärkontroller

 1. Klicka där du vill infoga en äldre kontroll.

 2. Klicka på listan Formulär från tidigare versioner i gruppen Kontroller på fliken Utvecklare.

 3. Välj den äldre formulärkontroll eller Active X-kontroll som du vill ska ingå.

Du kan ange eller ändra egenskaper för alla innehållskontroller. I innehållskontrollen Datumväljare kan du ange vilket datumformat som du vill använda för att visa datum.

 1. Klicka på den innehållskontroll som du vill ändra.

 2. Klicka på Egenskaper i gruppen Kontroller på fliken Utvecklare och ändra önskade egenskaper.

läget utvecklare, kontroll, egenskaper

Instruktionstexter kan göra formuläret lättare att använda. Du kan ändra standardtexten i innehållskontrollerna.

Gör så här om du vill anpassa standardinstruktionstexten i formuläret:

 1. Klicka på Designläge i gruppen Kontroller på fliken Utvecklare.

  Knappen Designläge

 2. Klicka på den innehållskontroll där du vill ändra platshållartexten.

 3. Redigera platshållartexten och formatera den efter egna önskemål.

 4. Klicka på Designläge i gruppen Kontroller på fliken Utvecklare om du vill stänga av designfunktionen och spara instruktionstexten.

Obs!: Markera inte kryssrutan Det går inte att redigera innehåll om du vill att användarna ska kunna byta ut instruktionstexten mot egen text.

Skydda ett formulär innebär att den inte kan ändras. användarna kan fylla i ett skyddat formulär, men de kan inte ändra kontrollerna eller kontrollegenskaper.

Tips: Testa formuläret innan du distribuerar det. Öppna formuläret, fyll i det som en användare skulle ha gjort och spara sedan en kopia.

 1. Välj de innehållskontroller som du vill begränsa ändringar för.

  Tips: Markera flera kontroller genom att hålla ned Ctrl-tangenten medan du klickar på kontrollerna.

 2. Klicka på Gruppera på fliken utvecklare i gruppen kontroller och sedan, om du uppmanas att göra på Gruppera igen.
  läget utvecklare, grupperingskontroller

 3. Klicka på Egenskaper på fliken utvecklare i gruppen kontroller .
  läget utvecklare, kontroll, egenskaper

 4. Gör något av följande i dialogrutan Egenskaper för innehållskontroll under Lås:

 • Markera kryssrutan Det går inte att ta bort innehållskontrollen. Innehållet kan då redigeras, men själva kontrollen kan inte tas bort från mallen eller ett dokument som är baserat på mallen.

 • Markera kryssrutan Det går inte att redigera innehåll, så att kontrollen kan tas bort samtidigt som innehållet i kontrollen inte kan redigeras.

Använd inställningen om du vill skydda text som infogas. Om du till exempel ofta infogar ansvarsfriskrivningstext kan du se till att texten inte förändras, och du kan ta bort ansvarsfriskrivningen i dokument där den inte behövs.

Följ de här stegen om du vill skapa ett formulär i Word.

 1. Klicka på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen och sedan på Word-alternativ.

 2. Klicka på Vanliga alternativ.

 3. Markera kryssrutan Visa fliken Utvecklare i menyfliksområdet och klicka på OK.

  Obs!: Menyfliksområdet är en del av Microsoft Office Fluent-användargränssnittet.

 1. Klicka på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen och sedan på Nytt.

 2. Klicka på Mina mallar under Mallar.

 3. Dubbelklicka på Normal och klicka sedan på Mall eller Dokument under Skapa nytt.

 4. Klicka på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen och sedan på Spara som.

 5. Ange namn för mallen eller dokumentet i dialogrutan Spara som och klicka sedan på Spara.

Gör först ett utkast eller använd ett befintligt formulär som guide. Du kan lägga till innehållskontroller, tabeller och andra grafikelement i formuläret.

Gå till fliken Utvecklare och till gruppen Kontroller. Där klickar du på Designläge och sedan där du vill infoga en kontroll.

Bild av knapp

Gör något av följande:

Infoga en textkontroll där användarna kan skriva text

Infoga ett fält för textifyllning

Infoga en listruta som begränsar tillgängliga alternativ till de som du anger

Infoga en kryssruta

Infoga en textkontroll där användarna kan skriva text

 1. Klicka på RTF kontroll Bild av menyfliksområdet eller Text kontroll Bild av menyfliksområdet på fliken utvecklare i gruppen kontroller.

Infoga ett fält för textifyllning

Viktigt!: Stavningskontrollen kommer inte att flagga eventuella fel som du skriver i formulärets textfält. Om du vill köra stavningskontrollen får du använda RTF-kontrollen eller textkontrollen.

 1. På fliken Utvecklare i gruppen Kontroller klickar du på Tidigare verktyg.

 2. Klicka på Textruta.

 3. I gruppen Kontroller klickar du på Designläge, och gör sedan något av följande:

  • Om du vill lägga till en linje under fältet markerar du det och klickar sedan på Understrykning i gruppen Teckensnitt på fliken Start.

  • Om du vill begränsa hur mycket information som en användare kan skriva i fältet anger du en maximala bredd genom att markera fältet, klicka på Egenskaper i gruppen Kontroller och ange ett värde under Maxlängd.

  • Om du vill att fältet ska ha samma storlek som den maximala textlängden lägger du till instruktionstext genom att klicka på Egenskaper i gruppen Kontroller och sedan skriva text, t.ex Skriv ditt förnamn här, under Standardtext.

Infoga en listruta som begränsar tillgängliga alternativ till de som du anger

 1. På fliken Utvecklare i gruppen Kontroller klickar du på kontrollen för listruta Bild av menyfliksområdet .

 2. Markera innehållskontrollen och klicka på Egenskaper i gruppen Kontroller på fliken Utvecklare.

  Bild av knapp

 3. Klicka på Lägg till under Egenskaper för listrutor om du vill skapa en lista över svarsalternativ.

 4. Ange svarsalternativ i rutan Visningsnamn till exempel Ja, Nej och Kanske.

  Upprepa detta steg tills alla önskade svarsalternativ finns med i listrutan.

Infoga en kryssruta

 1. Klicka på Tidigare verktyg i gruppen Kontroller på fliken Utvecklare.

 2. Klicka på Kryssruta.

 3. Skriv ett blanksteg och skriv sedan en etikett för kryssrutan.

 4. Du tar bort skuggning från kryssrutan genom att klicka på Tidigare verktyg och sedan på Skuggning.

Obs!: Du kan inte markera eller avmarkera kryssrutan förrän du skyddat formuläret.

Du kan ange eller ändra egenskaper för alla innehållskontroller. I innehållskontrollen Datumväljare kan du ange vilket datumformat som du vill använda för att visa datum.

 1. Klicka på den innehållskontroll som du vill ändra.

 2. Klicka på Egenskaper och gör de önskade ändringarna i egenskaper.

Instruktionstexter kan göra formuläret lättare att använda. Du kan ändra standardtexten i innehållskontrollerna.

Gör så här om du vill anpassa standardinstruktionstexten i formuläret:

 1. Klicka på Designläge i gruppen Kontroller på fliken Utvecklare.

  Bild av knapp

 2. Klicka på den innehållskontroll där du vill ändra platshållartexten.

 3. Redigera platshållartexten och formatera den efter egna önskemål.

 4. Om du vill att kontrollen inte längre ska visas när någon har angett eget innehåll i en RTF-kontroll eller textkontroll klickar du på Egenskaper i gruppen Kontroller och sedan markerar du kryssrutan Ta bort innehållskontrollen när innehållet har redigerats.

 5. Klicka på Designläge i gruppen Kontroller på fliken Utvecklare om du vill stänga av designfunktionen och spara instruktionstexten.

Obs!: Markera inte kryssrutan Det går inte att redigera innehåll om du vill att användarna ska kunna byta ut instruktionstexten mot egen text.

Du kan välja att skydda enstaka innehållskontroller eller grupper med innehållskontroller i en formulärmall för att hindra användare från att ta bort eller ändra dem, eller förbereda ett formulär för att skickas ut och fyllas i genom att låsa det. Du kan även skydda hela innehållet i formulärmallen med ett lösenord.

Tips: Du kan testa formuläret innan du distribuerar det. Öppna formuläret, fyll i det på samma sätt som användarna ska och spara sedan en kopia på valfri plats i datorn.

 1. Markera den innehållskontroll eller de grupper med innehållskontroller som du vill skydda från ändringar.

 2. Om du vill gruppera flera kontroller markerar du kontrollerna genom att trycka på SKIFT och klicka på varje kontroll du vill gruppera. På fliken Utvecklare i gruppen Kontroller klickar du på Gruppera och sedan på Gruppera.

 3. Klicka på Egenskaper i gruppen Kontroller på fliken Utvecklare.

  Bild av knapp

 4. Gör något av följande under Lås i dialogrutan Egenskaper för innehållskontroll:

  • Markera kryssrutan Det går inte att ta bort innehållskontrollen. Innehållet kan då redigeras, men själva kontrollen kan inte tas bort från mallen eller ett dokument som är baserat på mallen.

  • Markera kryssrutan Det går inte att redigera innehåll. Kontrollen kan då tas bort, men det går inte att redigera innehållet i kontrollen.

   Obs!: Detta alternativ är inte tillgängligt för alla kontroller.

 1. Öppna det formulär som du vill låsa så att det kan fyllas i.

 2. Klicka på Skydda dokument i gruppen Skydd på fliken Utvecklare. Klicka sedan på Begränsa formatering och redigering.

  Bild av menyfliksområdet i Word

 3. Markera kryssrutan Tillåt endast den här typen av redigering under Redigeringsbegränsningar i Skydda dokument.

 4. Markera Fylla i formulär i listan över redigeringsbegränsningar.

 5. Klicka på Ja, starta tvingande skydd under Starta tvingande skydd.

 6. Du kan välja att använda ett lösenord i dokumentet, så att endast de användare som känner till lösenordet kan ta bort skyddet. Det gör du genom att ange ett lösenord i rutan Ange nytt lösenord (valfritt) och sedan bekräfta lösenordet.

  Viktigt!: Om du väljer att inte använda lösenord kan vem som helst ändra redigeringsbegränsningarna.

  Använd starka lösenord med kombinationer av stora och små bokstäver, siffror och symboler. Svaga lösenord är lösenord som inte är kombinationer av dessa element. Starkt lösenord: Y6dh!et5. Svagt lösenord: House27. Lösenord bör vara minst 8 tecken långa. Lösenord som innehåller minst 14 tecken är bättre.

  Det är viktigt att du kommer ihåg lösenordet. Microsoft kan inte hämta lösenordet om du skulle glömma det. Om du skriver ned ett lösenord måste du förvara det på en säker plats, och inte tillsammans med den information som det ska skydda.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×