Skapa ett organisationsschema utan externa data

Skapa ett organisationsschema utan externa data

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Ett organisationsschema är ett diagram som visar relationer mellan anställda, befattningar och grupper.

Du kan rita ett organisationsschema från grunden genom att använda organisationsscheman och koppla dem.

Tips: Om du har alla personaluppgifter i ett dokument som ett Excel-kalkylblad eller i ett Exchange Server-katalog, generera Visio ett diagram som lägger till former och kopplingar för dig. Mer information finns i Skapa ett organisationsschema automatiskt från data om anställda.

  1. Om du vill börja med en mall går du till Arkiv > Ny > kategorier > företag > Organisationsschema med bilder (inte klicka på Guiden organisationsscheman ), och klicka sedan på Skapa.

  2. Dra formen på den översta nivån i organisationsschemat, t.ex. Direktör, från stencilen Organisationsschema - former till sidan.

  3. Kontrollera att formen är markerad och skriv en befattning för formen genom att trycka på Esc, markera textfältet Namn och skriva texten. Det kan t.ex. finnas en chef som heter Tosh Meston och som har befattningen vd.

  4. Hämta en form för den första underordnade personen och släpp den mitt på den befintliga formen. Formerna kopplas automatiskt ihop i en hierarki.

  5. Gör färdigt organisationsschemat genom att fortsätta att dra underordnade former till överordnade former, och skriv namn och titel för varje form.

Ändra layout, ändra former och infoga bilder

När du använder mallarna för Organisationsschema läggs fliken Organisationsschema till i menyfliksområdet. Du kan använda verktygen på den här fliken för göra större ändringar i diagrammets utseende.

Grupperna Layout och Ordna innehåller verktyg för ändring av formernas layout och hierarki.

I galleriet Former kan du välja format för diagrammets former. Du kan använda verktygen i gruppen Bild för att infoga en bild i den markerade formen, ta bort platshållarbilden och ändra bilden när den har infogats i en form.

Gruppen Organisationsdata innehåller verktyg för import av data från en extern källa med hjälp av guiden, export av organisationsdata till Excel eller en textfil, samt för jämförelse av data i diagrammet med en extern datakälla.

Visa grupper med hjälp av gruppramar eller prickade linjer

När du skapar ett organisationsschema kan du ordna om informationen så att den avspeglar virtuella teamförhållanden. Du kan flytta relaterade former så att de ligger nära varandra och sedan lägga till prickade linjer mellan dem för att visa sekundära rapporteringsstrukturer, eller använda formen Teamram för att framhäva ett virtuellt team. Den prickade linjen fungerar som en vanlig koppling. Teamramen är en rektangulär form som du kan använda när du vill gruppera och namnge team visuellt.

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×