Skapa ett organisationsschema med SmartArt-grafik

Skapa ett organisationsschema med SmartArt-grafik

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Använd SmartArt-grafik och skapa ett organisationsschema i Excel, Outlook, PowerPoint och Word som visar den hierarkiska strukturen i en organisation, till exempel avdelningschefer och medarbetare utan chefsuppgifter.

Visar ett exempel på ett SmartArt-organisationsschema

Om du inte är bekant med hur du använder SmartArt-grafik kan du läsa följande artiklar innan du börjar med ett organisationsschema:

Vad vill du göra?

Skapa organisationsschema

Skapa ett organisationsschema med bilder

Lägga till eller ta bort rutor i organisationsschemat

Ändra organisationsschemats hängande layout

Skapa organisationsschema

 1. På fliken Infoga klickar du på SmartArt i gruppen Illustrationer.

  Visar SmartArt-knappen på fliken Infoga
  Exempel på gruppen Illustrationer på fliken Infoga i PowerPoint 2016

 2. I galleriet Välj en SmartArt-grafik klickar du sedan på Hierarki, en layout för organisationsschemat (t.ex. Organisationsschema) och sedan på OK.

  Visar dialogrutan SmartArt med Hierarki markerat

 3. Om du vill skriva in text gör du något av följande:

  • Klicka i en ruta i SmartArt-grafiken och skriv sedan texten.

   Skriva i en ruta i SmartArt-grafik

   Obs!: Bäst resultat får du om du använder det här alternativet först när du har lagt till alla rutor som du vill använda.

  • Klicka på [Text] i textfönstret och skriv texten.

   Skriva i textrutan
  • Kopiera text från en annan plats eller ett annat program, klicka på [Text] i text fönstret och klistra sedan in texten.

   Obs!: Om rutan Text inte visas klickar du på kontrollen på kanten av SmartArt-grafiken. Kontroll för textruta

Överst på sidan

Skapa ett organisationsschema med bilder

Viktigt!:  Den här funktionen är inte tillgänglig i Outlook.

 1. Klicka på SmartArt på fliken Infoga i gruppen Illustrationer i ett dokument, en presentation eller ett kalkylblad.

  Visar SmartArt-knappen på fliken Infoga
  Exempel på gruppen Illustrationer på fliken Infoga i PowerPoint 2016

 2. Klicka på Hierarki, Organisationsschema med bilder i galleriet Välj SmartArt-grafik och klicka sedan på OK.

  Välja ett organisationsdiagram för bilder

 3. Om du vill lägga till en ruta klickar du på bildikonen i den ruta där du vill lägga till bilden, letar reda på mappen som innehåller bilden som du vill använda, klickar på bildfilen och klickar sedan på Infoga.

 4. Om du vill skriva in text följer du anvisningarna i steg 3 i föregående avsnitt.

Överst på sidan

Lägga till eller ta bort rutor i organisationsschemat

Lägga till en ruta

 1. Klicka på den befintliga ruta som ligger närmast den plats där du vill lägga till en ny ruta.

 2. Klicka på pilen bredvid Lägg till figur i gruppen Skapa grafik på fliken Design under SmartArt-verktyg och gör något av följande:

  Visar knappen Lägg till figur i SmartArt-verktyg

  Obs!: Om inte flikarna SmartArt-verktyg och Design visas kontrollerar du att du har markerat SmartArt-grafiken. Du måste kanske dubbelklicka på SmartArt-grafiken för att markera den och öppna fliken Design.

  • Om du vill lägga till en ruta på samma nivå som den markerade rutan men efter rutan klickar du på Infoga figur efter.

  • Om du vill lägga till en ruta på samma nivå som den markerade rutan men före rutan klickar du på Infoga figur före.

  • Om du vill lägga till en ruta en nivå ovanför den markerade rutan klickar du på Lägg till figur ovanför.

   Den nya rutan placeras på den markerade rutans plats och den markerade rutan samt alla rutor under den sänks en nivå.

  • Om du vill lägga till en ruta en nivå under den markerade rutan klickar du på Lägg till figur nedanför.

  • Om du vill lägga till en assistentruta klickar du på Lägg till assistent.

   Assistentrutan läggs till ovanför övriga rutor på samma nivå i SmartArt-grafiken, men visas i textfönstret efter övriga rutor på samma nivå.

   Lägg till assistent är endast tillgängligt i layouter för organisationsscheman, inte i hierarkilayouter, t.ex.Hierarki.

Ta bort en ruta

Om du vill ta bort en ruta klickar du på kantlinjen till rutan du vill ta bort och trycker sedan på Delete.

Meddelanden: 

 • När du vill lägga till en ruta i relationsgrafiken kan du experimentera med att lägga till figuren före eller efter den markerade figuren så att den nya figuren placeras på önskad plats.

 • Så här lägger du till en figur från textfönstret:

  1. På figurnivån: Placera markören i slutet av texten där du vill lägga till en ny figur.

  2. Tryck på Retur och skriv sedan önskad text för den nya figuren.

  3. Om du vill lägga till en assistentruta trycker du på Retur efter att du har markerat assistentrutan i textfönstret.

 • Även om du inte automatiskt kan länka två rutor på högsta nivå med en linje i layouterna för organisationsscheman, såsom Organisationsschema, kan du imitera den här kopplingen genom att lägga till en ruta på högsta nivån för SmartArt-grafiken och sedan rita en linje som kopplar samman rutorna. (På fliken Infoga i gruppen illustrationer väljer du Form, markerar en rad och ritar sedan en linje mellan de två rutorna.) Läs mer om att rita linjer genom att läsa Rita eller ta bort en linje, koppling eller frihandsfigur.

 • Om du vill flytta en ruta klickar du på rutan du vill flytta och drar sedan rutan till den nya placeringen. Om du vill flytta eller finjustera rutan i mycket små steg håller du ned Ctrl samtidigt som du trycker på piltangenterna på tangentbordet.

Överst på sidan

Ändra organisationsschemats hängande layout

En hängande layout påverkar layouten för alla rutor under den markerade rutan. Du kan skapa ett organisationsschema med hjälp av andra hierarkiska layouter, men det är endast i layouterna för organisationsschema som du har tillgång till assistentfiguren och de hängande layouterna.

 1. Klicka på den ruta i organisationsschemat som du vill använda hängande layout för.

 2. Klicka på Layout i gruppen Skapa grafik på fliken Design under SmartArt-verktyg och gör något av följande:

  Visar alternativet Layout i SmartArt-verktyg

  Obs!: Om inte flikarna SmartArt-verktyg och Design visas kontrollerar du att du har markerat en SmartArt-grafik. Du måste kanske dubbelklicka på SmartArt-grafiken för att markera den och öppna fliken Design.

  • Om du vill centrera alla rutor under den markerade rutan klickar du på Standard.

   Organisationsschema med hängande standardlayout

  • Om du vill centrera den markerade rutan ovanför de underliggande rutorna och ordna dessa horisontellt med två på varje rad klickar du på Båda.

   Organisationsschema med alternativet Båda för hängande layout

  • Om du vill placera den markerade rutan till höger om rutorna nedanför och vänsterjustera dessa vertikalt klickar du på Vänster hängande.

   Organisationsschema med vänster hängande layout

  • Om du vill placera den markerade rutan till vänster om rutorna nedanför och högerjustera dessa vertikalt klickar du på Höger hängande.

   Organisationsschema med höger hängande layout

Överst på sidan

Om inte flikarna SmartArt-verktyg och Design visas kontrollerar du att du har markerat en SmartArt-grafik. Du måste kanske dubbelklicka på SmartArt-grafiken för att markera den och öppna fliken Design.

Tips: Om du använder Microsoft PowerPoint 2013 eller senare kan du animera organisationsschemat och framhäva varje ruta, varje gren eller varje hierarkisk nivå. Se animera SmartArt-grafik.

Överst på sidan

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Mer information finns i

Läs mer om SmartArt-grafik

Välja en layout för SmartArt-grafik

Rita eller ta bort en linje, koppling eller frihandsfigur

Video: Skapa ett flödesschema i PowerPoint

Beskrivningar av all tillgänglig SmartArt-grafik

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×