Skapa ett nytt projekt

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Du kan alltid skapa ett nytt projekt utifrån en mall eller något annat projekt, men om du vill börja från början skapar du i stället en tom projektfil:

Klicka på Arkiv > Nytt > Tomt projekt.

Bild av knappen Skapa ett nytt tomt projekt.

Då får du en tom yta att arbeta med. Fortsätt att läsa nedan om du inte vet hur du ska gå vidare.

Åtgärder för det nya projektet

Ange start- eller slutdatum för projektet

Ange ett namn eller titel och andra filegenskaper

Lägga till aktiviteter

Visa projektsammanfattningen

Vidare åtgärder

Ange start- eller slutdatum för projektet

 1. Klicka på Projekt > Projektinformation.

  Bild av knappen Projektinformation

 2. Gå till rutan Schemalägg från och välj Projektets startdatum eller Projektets avslutsdatum.

 3. Lägg till datumet i rutan Startdatum eller Avslutsdatum.

Projekthanteringstips!    Schemalägg från avslutsdatumet om du vill ta reda på hur sent du kan börja med ett projekt men ändå klara tidsgränsen. När du sedan påbörjar arbetet bör du ändra inställningen så att projektet schemaläggs från startdatumet i stället. Då ser du om tidsgränsen hotas av eventuella ändringar.

När den övergripande strukturen är klar kan du använda Project för att ordna schemainformationen:

Överst på sidan

Ange ett namn eller titel och andra filegenskaper

Spara projektet om du vill namnge det eller ge det en titel. Du kan när som helst ändra namnet och de övriga filegenskaperna.

 1. Klicka på Arkiv > Info.

 2. Klicka på Projektinformation till höger och sedan på Avancerade egenskaper.

 3. Skriv in namnet i rutan Namn på fliken Sammanfattning.

 4. Lägg till eventuella andra uppgifter som du vill ska ingå i projektfilen.

  Menyn Projektinformation med Avancerade egenskaper markerat

Obs!: Du går tillbaka till projektvyn genom att klicka på tillbakaknappen Tillbakaknapp i Backstage .

Överst på sidan

Lägga till aktiviteter

De flesta projekt har sitt ursprung i aktivitetslistor i Excel eller Word, eller till och med i handskrivna aktivitetslistor. Innan du kan schemalägga och hantera aktiviteterna måste du lägga in dem i projektfilen.

 • Lägga till aktiviteter manuellt    Det innebär att du måste skriva in dem i Project.

 • Klippa ut och klistra in    Den dispositionsstruktur som du skapat för aktiviteterna i Word eller Excel överförs till Project, så att aktiviteterna automatiskt klassificeras som sammanfattningsaktiviteter respektive underaktiviteter när du klistrar in dem i Project.

 • Importera data från Excel    Om Excel-aktivitetslistan innehåller information om varaktighet, kostnadsuppskattningar, tidsgränser eller andra uppgifter om projektet kan du överföra även dessa data.

 • Synkronisera med SharePoint    Det går att importera SharePoint-uppgiftslistor till Project. När du schemalägger SharePoint-uppgifter i Project kan gruppmedlemmarna se schemat och uppdatera sitt arbete i SharePoint samtidigt som du ser ändringarna i Project, och omvänt.

När du har lagt till aktiviteterna kan du börja arbeta med dem:

Överst på sidan

Visa projektsammanfattningen

Projektsammanfattningen, som visas längst upp i aktivitetslistan i Project, innehåller alla andra aktiviteter. Som standard är projektsammanfattningen dold. Om du vill aktivera den går du till Gantt-schemat, klickar på Format, och markerar sedan Projektsammanfattning.

Visa projektsammanfattningen

Överst på sidan

Vidare åtgärder

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×