Skapa ett möte eller en avtalad tid

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

I Outlook är ett möte en händelse som inkluderar andra personer och kan innehålla resurser som konferensrum. Om du vill schemalägga ett möte i Outlook skapar du en mötesinbjudan som du skickar till de inbjudna deltagarna. Svar på mötesinbjudningar visas i Inkorgen.

Avtalade tider i Outlook är händelser som inte innebär att du bjuder in andra personer eller reserverar resurser.

Gör något av följande:

Skapa ett möte

 1. Klicka på Kalender  Knapp för att visa kalender längst ned i navigeringsfönster.

 2. På fliken Start klickar du på Möte.

  Fliken Start i kalendern, gruppen 1

  Tips: Du kan också dubbelklicka på en tidsperiod i dag-, vecko- eller månadsvyn. Datum och tid för urvalet anges automatiskt i fönstret för en ny avtalad tid. För att sedan konvertera den avtalade tiden till ett möte klickar du på Bjuda in på fliken Avtalad tid.

 3. Om du vill skicka inbjudan från ett konto som inte är ditt standardkonto klickar du på ett konto på popup-menyn Från.

 4. I rutan Till anger du namnen på de personer eller resurser som ska ingå i mötet.

  Om du vill söka efter ytterligare kontakter klickar du på Öppna Sök efter kontakter på höger sida i rutan Till.

 5. Ange en beskrivning eller plats i rutan Plats.

  Tips!: 

  • Om du vill välja från en lista med senast använda rum klickar du på  Senast använda rum på höger sida i rutan Plats.

  • Om du har ett Microsoft Exchange-konto för att söka efter rum i organisationens katalog klickar du på  Öppna Sök efter kontakter på höger sida i rutan Plats.

 6. Ange information om händelsen och gör sedan något av följande:

Om du vill

Gör följande

Visa Tidszon-menyn för händelsen

Klicka på Tidszon på fliken Möte.

Fliken Möte, gruppen 5

Bifoga filer till ett möte

Klicka på Bifogade filerMöte-menyn och sedan på Lägg till.

Gör mötet till en återkommande händelse

Klicka på Upprepning på fliken Möte och välj sedan ett upprepningsmönster.

Fliken Möte, gruppen 5

Se om dina inbjudna deltagare är tillgängliga (endast Exchange-konton)

Klicka på Schemaläggning på fliken Möte.

Fliken Möte, Schemaläggning

Knappen Schemaläggning visar fönstret Schemaläggningsassistenten längst ned i inbjudan. Om du inte ser ledig/upptagen-information i fönstret Schemaläggningsassistenten kontrollerar du att Exchange-kontot är markerat på popup-menyn Från överst i inbjudan.

 1. När du slutfört inbjudan klickar du på Skicka på fliken Möte.

  Gruppen Skicka

  Meddelanden: 

  • Som standard är funktionen Begär svar aktiverad för nya möten. Om du har ett Microsoft Exchange-konto registreras svar från deltagarna när du öppnar mötet från kalendern och visar informationen i Schemaläggningsassistenten.

  • Om du har ett Microsoft Exchange-konto påverkar den status som du väljer för en händelse hur händelsen visas för andra när de visar din kalender. Om du inte ändrar status visar Outlook dig som "Upptagen" under händelsen. Om du vill välja en status, t.ex. "Ledig" eller "Frånvarande" klickar du på popup-menyn Status på fliken Möte.

Skapa en avtalad tid

 1. Klicka på Kalender  Knapp för att visa kalender längst ned i navigeringsfönster.

 2. På fliken Start klickar du på Avtalad tid.

  Fliken Start i kalendern, gruppen 1

  Tips: Du kan också skapa en avtalad tid i kalendern genom att dubbelklicka på en tidsperiod i dag-, vecko- eller månadsvyn. Datum och tid för urvalet anges automatiskt i fönstret för en ny händelse.

 3. Ange information om händelsen och gör sedan något av följande:

Om du vill

Gör följande

Visa Tidszon-menyn för händelsen

Klicka på Tidszon på fliken Avtalad tid.

Fliken Avtalad tid, gruppen 4

Göra den avtalade tiden återkommande

Klicka på Upprepning på fliken Avtalad tid och välj sedan ett upprepningsmönster.

Fliken Avtalad tid, gruppen 4

Ändra den avtalade tiden till ett möte genom att bjuda in andra personer

Klicka på Bjud in deltagare på fliken Avtalad tid.

Fliken Avtalad tid, Bjud in

 1. Klicka på Spara och stäng på fliken Avtalad tid.

  Fliken Avtalad tid, Spara och stäng

Se även

Uppdatera eller ställa in ett möte

Om tidszoner

Markera en kontakt eller en händelse som privat

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Hade du nytta av den här informationen?

Bra! Andra synpunkter?

Hur kan vi förbättra den?

Tack för din feedback!

×