Skapa ett kreativitetsdiagram

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Idékläckning, eller brainstorming, är en effektiv metod när du vill få fram idéer och lösa problem på ett kreativt sätt. Metoden är användbar när du vill utveckla ett system av relaterade idéer eller information, till exempel en ny affärsstrategi, bokdispositioner, mötesanteckningar och resplaner.

Ett kreativitetsdiagram visar de inbördes relationerna mellan olika ämnen i en hierarki. Tänk dig en grafisk återspegling av en textdisposition.

Kreativitetsdiagram

Det finns två populära sätt att skapa kreativitetsdiagram. Det första är att börja med en huvudidé och sedan skapa relaterade ämnen och delämnen i en hierarkisk ordning. I en situation där människor bollar och bidrar med idéer i snabb takt kan det dock vara svårt att rätt uppfatta den hierarkiska ordningen och du måste fånga upp idéerna snabbt. Det andra sättet är alltså att fånga upp de idéer som kommer fram och därefter ordna, revidera, finjustera och visa upp resultatet.

I Microsoft Office Visio kan du snabbt skapa kreativitetsdiagram, vilken metod du än väljer. Det är smidigt att lägga till ämnen, ordna dem, skapa förklaringar och formatera diagrammet. Du kan visa diagrammet i ett Dispositionsfönster om du snabbt vill se hur ämnena hänger ihop. Du kan till och med exportera diagrammet till en disposition i Microsoft Office Word om du föredrar en linjär visning.

Skapa ett kreativitetsdiagram

 1. Peka på NyttArkiv-menyn, peka på Affärer och klicka sedan på Kreativitetsdiagram.

 2. Dra formen för Huvudämnet från Kreativitetsformer till ritningssidan. Medan formen är markerad skriver du den text du vill att huvudidén ska representera.

 3. Välj form för Huvudämnet och klicka sedan på Lägg till delämneKreativitet-menyn. Ett delämne kopplas ihop med och är underordnat formen för Huvudämnet.

 4. Lägg till flera ämnen i kreativitetsdiagrammet genom att göra något av följande:

  • Lägga till flera delämnen på en gång

   1. Markera det ämne du vill lägga till delämnen för och klicka sedan på Lägg till flera delämnenKreativitet-menyn.

   2. I dialogrutan anger du text för varje nytt ämne och trycker på RETUR efter varje ämne. När du lagt till alla ämnen du vill klickar du på OK.

  • Lägga till ett ämne i taget

   1. Markera det ämne där du vill lägga till ett underordnat ämne eller ett ämne på samma nivå, och klicka sedan på Lägg till peer-ämne eller Lägg till delämneKreativitet-menyn.

    Meddelanden: 

    1. Ett peer-ämne är ett ämne som läggs till på samma nivå i hierarkin som det markerade ämnet.

    2. Du kan också lägga till ämnen, delämnen och peer-ämnen genom att klicka på motsvarande knappar i verktygsfältet Kreativitet. Om du inte kan se verktygsfältet Kreativitet pekar du på VerktygsfältVisa-menyn och klickar sedan på Kreativitet.

 5. Flytta ämnen genom att göra något av följande:

  • Flytta ett ämne till en annan plats på samma sida

   1. Markera ämnet och dra det till önskad plats på ritningssidan.

    Om ämnet innehåller underordnade flyttas de tillsammans med ämnet och kopplingarna får automatiskt nya platser.

  • Flytta ett ämne och dess underordnade till en annan sida

   1. Markera det översta ämnet i den del av diagrammet du vill flytta till en annan sida och klicka sedan på Flytta ämne till ny sidaKreativitet-menyn.

   2. Klicka på Ny sida under Flytta till i dialogrutan Flytta ämnen. Skriv in namnet för den nya sidan, eller behåll standardnamnet, och klicka sedan på OK.

    Ämnet på den översta nivån blir kvar på den ursprungliga ritningssidan tillsammans med en pilsymbol som anger att det även finns på en annan sida. Om du vill gå till det flyttade ämnet från den ursprungliga sidan högerklickar du på ämnet och klickar sedan på Gå till delsidan. Om du vill återgå till den ursprungliga sidan från det flyttade ämnet högerklickar du på ämnet och klickar sedan på Gå till sida som innehåller överordnad.

  • Flytta ett ämne utan underordnade till en annan sida

   1. Högerklicka på det ämne du vill flytta till en ny sida och klicka sedan på Kopiera.

   2. Gå till den sida där du vill lägga till ämnet, högerklicka på sidan och klicka sedan på Klistra in.

    Tips: Om du vill flytta flera ämnen utan deras underordnade på en gång håller du ned SKIFT och markerar de ämnen du vill flytta. Högerklicka sedan på ett av dem och klicka på Kopiera.

  • Flytta ett ämne till en annan nivå

   1. Dra namnet på det ämne du vill ha som underordnat till namnet på det överordnade ämnet i dispositionsfönstret.

    Alla underordnade ämnen flyttas tillsammans med ämnet och ändringarna visas i diagrammet.

    Tips: Om inte dispositionsfönstret visas på ritningssidan klickar du på DispositionsfönsterKreativitet-menyn.

Obs!: När du vill lägga till eller redigera text för någon form i ett kreativitetsdiagram väljer du först form och anger sedan texten.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×