Skapa ett korsfunktionellt flödesschema

Skapa ett korsfunktionellt flödesschema

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Använd korsfunktionella flödesscheman när du vill visa förhållandet mellan en affärsprocess och de funktionella enheterna (t ex avdelningar) ansvariga för den processen.

Swimlanes i flödesschemat representerar funktionella enheter, t ex avdelningar eller positioner. Varje figur som representerar ett steg i processen placeras i en swimlane för den funktionella enheten som ansvarar för respektive steg.

Mallen Korsfunktionellt flödesschema

Obs!: Du kan också automatiskt skapa ett korsfunktionellt flödesschema från data med hjälp av ett Data Visualizer diagram i Visio Online Plan 2. Mer information finns i Skapa ett diagram som Data Visualizer.

 1. Starta Visio.

 2. Klicka på Flödesschema i listan kategorier.

 3. Klicka på mallen Korsfunktionellt flödesschema och sedan på Skapa.

 4. Om du uppmanas väljer vågräta eller lodräta för swimlane orientering och klicka på OK. Du kan ändra orienteringen på fliken Korsfunktionellt flödesschema.

Mallen öppnas med en sida som redan innehåller swimlanes.

Lägga till swimlanes

Du kan lägga till swimlanes i ett diagram på flera sätt:

 • Högerklicka på en swimlane sidhuvudet och klicka sedan på Infoga Swimlane ”före eller Infoga Swimlane” efter på snabbmenyn.

 • Placera muspekaren över ett hörn i valfri swimlane. Klicka på den lilla pilen för Infoga swimlane-form som visas.

 • Klicka på Simbana i gruppen Infoga på fliken Korsfunktionellt flödesschema. En simbana läggs till efter den simbana som är markerad, eller sist om ingen simbana har markerats.

 • Dra en swimlane-form från stencilen Former för korsfunktionellt flödesschema och släpp den där du vill att den ska visas.

Ändra texten

 • Om du vill lägga till en etikett för diagrammet och swimlanes klickar du på en form som innehåller platshållartext och skriver etiketten.

 • Om du vill flytta en etikett på fliken Start i gruppen Verktyg, klickar du på verktyget Textblock, klickar på en etikett och drar den sedan till en ny plats.

 • Om du vill ändra orientering för etikettexten, klicka på fliken Korsfunktionellt flödesschema och sedan i gruppen Design, klicka på Rotera fältetiketter.

Ordna och gruppera former

 • Om du vill illustrera faser i en process använder du linjer av typen Avgränsare från stencilen Former för korsfunktionellt flödesschema. Dra en avgränsare till diagrammets swimlanes om du vill markera en fasövergång (t.ex. från Milstolpe 1 till Milstolpe 2). Om du vill ändra etiketten skriver du medan fasen är markerad.

 • Lägga till en kantlinje runt grupper med relaterade former med hjälp av behållare. Först markera de former som du vill gruppera, och klicka sedan på fliken Infoga i gruppen Diagramdelarbehållare och välj en från galleriet.

Flytta swimlanes

 1. Klicka på Pekverktyg i gruppen Verktyg på fliken Start.

 2. Klicka på rubriken för en swimlane som du vill flytta, så att den markeras.

  Pekaren bör visas med flyttikonen.

 3. Dra swimlane-formen och släpp den på önskad plats.

Former inuti en swimlane flyttas med den. Du kan kontrollera om en form finns i en swimlane, och inte bara är placerad under den, genom att markera formen. En swimlane markeras på ett särskilt sätt om formen finns i den. Om en form inte finns inuti en swimlane men du vill att den ska göra det, flyttar du formen en liten bit så att den identifieras av swimlane-formen.

Ta bort en swimlane

 • Klicka på rubriken för den swimlane som du vill ta bort och tryck på Delete. Alla former som finns i en swimlane som du tar bort, tas också bort.

Skapa ett korsfunktionellt flödesschema

 1. Klicka på fliken Arkiv.

 2. Klicka på Nytt, Flödesschema och dubbelklicka sedan på Korsfunktionellt flödesschema.

 3. Etikett på diagrammet och swimlanes, klicka på ett fält som innehåller platshållartext och skriver etiketten.

  Tips: Om du vill flytta en etikett klickar du på verktyget Textblock, klickar på en etikett och drar den sedan till önskad plats.

 4. Klicka på fliken Korsfunktionellt flödesschema i menyfliksområdet.

 5. Klicka på Rotera fältetiketter i gruppen Design om du vill ändra orientering för etikettexten.

  Du kan göra andra ändringar i design och layout på flödesschemat på den här fliken.

 6. Om du vill indikera faser i processen, i gruppen Infoga klickar du på avgränsare. Om du vill ändra etiketten skriver du medan fasen är markerad.

 7. Dra en flödesschemaform från fönstret former till en swimlane.

  En swimlane ljussken med en liten gul/orange markering som indikerar att den innehåller formen. När en figur finns i en swimlane flyttas med en swimlane om du senare bestämmer dig för att ordna om diagrammet.

 8. Lägga till fler former för att skapa ett flödesschema med formateringsverktygsfältet för koppla ihop automatiskt eller genom att dra former från fönstret former och koppla dem.

Lägga till en swimlane

Du kan lägga till swimlanes i ett diagram på flera sätt:

 • Högerklicka på en swimline och klicka sedan på Infoga Swimlane ”före eller Infoga Swimlane” efter på snabbmenyn.

 • Placera muspekaren över ett hörn av något av swimlanes. Klicka på den blå Infoga '' Simbaneform pilen som visas.

 • Klicka på Simbana i gruppen Infoga på fliken Korsfunktionellt flödesschema. En simbana läggs till efter den simbana som är markerad, eller sist om ingen simbana har markerats.

 • Från Enkelt flödesschema-former, drar du en swimlane-form till kanten av bandet där du vill att det ska visas.

Flytta swimlanes

 1. Klicka på rubriken för en swimlane som du vill flytta, så att den markeras.

  Pekaren bör visas med flyttikonen.

 2. Dra swimlane-formen och släpp den på önskad plats.

Former som finns i en swimlane flyttas. Du vill kontrollera om en form finns och inte bara sitter under swimlanes, markerar du formen. En swimlane kommer ljussken med en liten gul/orange markering om formen finns. Om en form finns inte men du vill ha, flytta figuren lite och en swimlane som identifierar den.

Ta bort en swimlane

 • Klicka på etiketten för en swimlane som du vill ta bort och tryck sedan på DELETE.

  Obs!: När du tar bort en swimlane du också ta bort alla former som den innehåller.

Skapa ett korsfunktionellt flödesschema

 1. Peka på NyttArkiv-menyn, peka på företag eller Flödesschema och klicka sedan på Korsfunktionellt flödesschema.

 2. Välj önskad orientering för band i flödesschemat, antalet band (upp till fem), och om du vill lägga till en rubrik till början av band.

  Obs!: Du kan lägga till eller ta bort band senare, men du kan inte ändra från en orientering till en annan när diagrammet är igång.

 3. Om du vill etikett för diagrammet och funktionella band, klicka på ett fält med platshållartext och skriv.

  Tips: Högerklicka på namnlisten eller kantlinjen runt flödesschemat om du vill ändra orienteringen för alla etiketter, och klicka sedan på Visa alla Band och etiketter lodrätt eller Visa alla Band och etiketter vågrätt.

 4. Du kan lägga till nya band eller ta bort onödiga band.

Lägga till ett funktionella band

 1. Från Korsfunktionellt flödesschema-former, drar du formen funktionella band till kanten av bandet där du vill att det ska visas.

  Det nya funktionella bandet fästs på plats och andra funktionella band på sidan flyttas efter behov.

 2. Ange om du vill lägga till en etikett med bandet markerat.

Ta bort ett funktionella band

 1. Klicka på etiketten för funktionella band du vill ta bort och tryck sedan på DELETE.

  Obs!: När du tar bort en funktionella band du också ta bort alla former som bandet innehåller.

 2. Dra flödesschemaformer till rätt ställe från Enkelt flödesschema-former på band eller över flera band ska representera steg i processen.

 3. Koppla flödesschemaformer.

  1. Klicka på koppling verktyget Bild av knapp och dra sedan från en anslutning punkt Kopplingspunkt – blått X på den första formen till en kopplingspunkt på den andra formen.

  2. När du är klar med kopplar ihop former klickar du på pekaren verktyget Bild av knapp .

 4. Att märka en flödesschemaform eller en koppling, markerar du den och sedan skriva.

 5. Lägga till formen avgränsare om du vill ange en fas i processen.

  1. Dra formen avgränsare till platsen i flödesschemat där du vill ange början av en fas från Korsfunktionellt flödesschema-former. Formen utökas över alla band.

  2. Ange om du vill lägga till en etikett med avgränsaren markerad.

   Tips: Om du vill flytta en etikett, klicka på Textblock verktyget Bild av knapp , klicka på en etikett och drar den sedan till en ny plats.

   Obs!: När du flyttar en avgränsare flyttas alla flödesschemaformer till höger om den (eller nedanför den om orienteringen är lodrät) med avgränsaren.

 6. Du kan automatiskt numrera formerna i flödesschemat.

  1. Markera de former du vill numrera i ett flödesschema.

  2. Pekar du på tilläggVerktyg-menyn, peka på Extra och klicka sedan på Numrera former.

  3. Klicka på Nummer för automatisk under åtgärden, på fliken Allmänt. Klicka på Markerade former under Använd för och klicka sedan på OK.

   Tips: Numrera nya flödesschemaformer när de dras till sidan i dialogrutan Numrera former genom att klicka på Fortsätt numrera former när de släpps på sidan.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×