Skapa ett kombinationsdiagram med en sekundär axel

När talen i ett diagram du har skapat varierar mycket dataserie till dataserie, eller när du har olika typer av data (t.ex. pris och kvantitet), kan du rita en eller flera dataserier utmed en sekundär lodrät axel (värde). Skalan på den sekundära lodräta axeln återspeglar värdena på associerade dataserier.

Kombinationsdiagram med sekundär axel

Du kan snabbt visa ett diagram som det ovan genom att ändra diagrammet till ett kombinationsdiagram.

 1. Klicka någonstans i det diagram du vill ändra till ett kombinationsdiagram för att visa Diagramverktyg.

  Flikarna Design och Format för Diagramverktyg

 2. Klicka på Design > Ändra diagramtyp.

  Gruppen Typ på fliken Design

 3. Välj Kombination på fliken Alla diagram och välj sedan diagrammet Grupperad stapel – linje på sekundär axel.

  Kombinationsdiagram med sekundär axel på fliken Alla diagram

 4. Under Välj diagramtyp och axel för dataserien markerar du rutan Sekundäraxel för varje dataserie du vill rita på sekundäraxeln och ändra sedan diagramtypen till Linje.

 5. Kontrollera att alla andra dataserier visas som Grupperat stapeldiagram.

  Om du vill förtydliga vad som är ritat på varje lodrät axel kan du lägga till axelrubriker.

Lägga till axelrubriker på lodräta axlar

 1. Klicka någonstans i diagrammet och klicka sedan på Diagramelement Knappen Diagramelement .

 2. Markera rutan Axelrubriker, klicka på pilen bredvid den och markera sedan rutorna för de axelrubriker du vill lägga till.

 3. I diagrammet klickar du på varje axelrubrik en åt gången och skriver sedan en rubrik som beskriver de data som visas på den axeln.

Mer information finns i

Skapa ett diagram från början till slut

Markera data för ett diagram

Ändra axeletiketter i ett diagram

Lägga till axelrubriker i ett diagram

Läs mer om kombinationsdiagram

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×