Skapa ett ifyllbart formulär

Om du vill skapa ett formulär i Word som andra kan fylla i börjar du med en mall och lägger till innehålls kontroller. Innehålls kontroller innehåller till exempel kryss rutor, text rutor, datum väljare och list rutor. Om du är bekant med databaser kan de här innehålls kontrollerna till och med vara kopplade till data.

Att skapa ett ifyllbara formulär börjar med sex grundläggande steg. Låt oss gå igenom dem nedan.

Steg 1: Visa fliken Utvecklare

 1. Gå till alternativ> Anpassa menyfliksområdetpå fliken Arkiv .

 2. Under Anpassa menyfliksområdet går du till listan under Primära flikar, markerar kryssrutan Utvecklare och klickar på OK.

  Dialogrutan Anpassa menyfliksområdet

Steg 2: Öppna en mall eller ett dokument som du vill använda som bas för formuläret

Om du vill spara tid kan du utgå från en formulärmall. Om du vill skapa från grunden börjar du med en tom mall.

Utgå från en formulärmall

 1. Klicka på fliken Arkiv.

 2. Klicka på Nytt.

 3. Ange vilken typ av formulär du vill skapa i rutan Sök efter onlinemallar och tryck på RETUR.

 4. Klicka på den formulärmall som du vill använda och klicka sedan på Skapa.

Utgå från en tom mall

 1. Klicka på fliken Arkiv.

 2. Klicka på Nytt.

 3. Klicka på Tomt dokument.

Steg 3: Lägga till innehåll i formuläret

Klicka på Designläge på fliken Utvecklare och infoga de kontroller som du vill ha.

Knappen Designläge

Obs!: Du kan skriva ut formulär som skapats med hjälp av innehållskontroller, men rutorna runt innehållskontrollerna skrivs inte ut.

Infoga en textkontroll där användarna kan skriva text

I en RTF-innehållskontroll kan användarna formatera texten med fetstil eller kursiv stil och skriva flera stycken. Om du vill begränsa vad användarna kan lägga till infogar du en innehållskontroll för oformaterad text.

 1. Klicka där du vill infoga kontrollen.

 2. Gå till fliken utvecklare och klicka på innehålls kontroll för Rich text Bild av menyfliksområdet eller Bild av menyflik för oformaterad text .

Information om hur du anger särskilda egenskaper för kontrollen finns i Steg 4: Ange eller ändra egenskaper för innehållskontroller.

Infoga en bildkontroll

Bildkontroller används ofta i mallar, men du kan också lägga till en bildkontroll i ett formulär.

 1. Klicka där du vill infoga kontrollen.

 2. Klicka på Bildinnehållskontroll på fliken Utvecklare.

Information om hur du anger särskilda egenskaper för kontrollen finns i Steg 4: Ange eller ändra egenskaper för innehållskontroller.

Infoga en kontroll för byggblock

Använd kontroller för byggblock om du vill att användarna ska välja ett visst textblock. Den här typen av kontroller är till exempel användbara om du skapar en mall för kontrakt och behöver lägga till olika exempeltexter beroende på kontraktets specifika krav. Du kan skapa RTF-innehållskontroller för varje version av exempeltexten, och sedan använda en kontroll för byggblock som behållare för RTF-innehållskontrollerna.

Du kan också använda kontroller för byggblock i formulär.

 1. Klicka där du vill infoga kontrollen.

 2. Klicka på en innehållskontroll i gruppen Kontrollerpå fliken Utvecklare:

  Byggblockskontroller

Information om hur du anger särskilda egenskaper för kontrollen finns i Steg 4: Ange eller ändra egenskaper för innehållskontroller.

Infoga en kombinationsruta eller listruta

I en kombinationsruta kan användarna antingen välja alternativ från en lista som du skapat eller skriva in egen information. I en listruta kan de bara välja alternativ från listan.

 1. Klicka på innehålls kontroll för kombinations rutor på fliken utvecklare Bild av knapp eller list Rute innehålls kontroll Bild av menyfliksområdet .

 2. Markera innehållskontrollen och klicka sedan på Egenskaper på fliken Utvecklare.

 3. Klicka på Lägg till under Egenskaper för listrutor om du vill skapa en lista över svarsalternativ.

 4. Ange svarsalternativ i rutan Visningsnamn, till exempel Ja, Nej och Kanske.

  Upprepa det här steget tills alla önskade svarsalternativ finns med i listrutan.

 5. Fyll i fler egenskaper om det behövs.

  Obs!: Om du markerar kryssrutan Det går inte att redigera innehåll kan användarna inte klicka på det alternativet.

Infoga en datumväljare

 1. Klicka där du vill infoga datumväljarkontrollen.

 2. Klicka på Innehållskontroll för datumväljare på fliken Utvecklare.

Information om hur du anger särskilda egenskaper för kontrollen finns i Steg 4: Ange eller ändra egenskaper för innehållskontroller.

Infoga en kryssruta

 1. Klicka där du vill infoga kryssrutekontrollen.

 2. Klicka på Innehållskontroll för kryssrutor på fliken Utvecklare.

Information om hur du anger särskilda egenskaper för kontrollen finns i Steg 4: Ange eller ändra egenskaper för innehållskontroller.

Steg 4: Ange eller ändra egenskaper för innehållskontroller

Du kan ange eller ändra egenskaper för alla innehållskontroller. I innehållskontrollen Datumväljare kan du ange vilket datumformat som du vill använda för att visa datum.

 1. Klicka på den innehållskontroll som du vill ändra.

 2. Klicka på Egenskaper på fliken Utvecklare och gör önskade ändringar.

Steg 5: Lägga till instruktionstext i formuläret

Instruktionstexter kan göra formuläret lättare att använda. Du kan ändra standardtexten i innehållskontrollerna.

 1. Klicka på Designläge på fliken Utvecklare.

 2. Klicka på den innehållskontroll där du vill ändra platshållartexten.

 3. Redigera platshållartexten och formatera den efter egna önskemål.

 4. Klicka på Designläge på fliken Utvecklare om du vill stänga av designfunktionen och spara instruktionstexten.

Obs!: Markera inte kryssrutan Det går inte att redigera innehåll om du vill att användarna ska kunna byta ut instruktionstexten mot egen text.

Steg 6: Skydda ett formulär

Om du vill begränsa hur mycket andra användare ska kunna redigera eller formatera ett formulär använder du kommandot Begränsa redigering:

 1. Öppna det formulär som du vill låsa eller skydda.

 2. Klicka på Start > Välj > Markera alla eller tryck på CTRL+A.

 3. Klicka på Utvecklare > Begränsa redigering.

 4. När du har valt begränsningar klickar du på Ja, starta tvingande skydd.

Tips: Du kan testa formuläret innan du distribuerar det. Öppna formuläret, fyll i det på samma sätt som användarna ska göra och spara sedan en kopia på önskad plats.

Om du är bekant med skrivbordsversionen av Word vet du kanske redan att du kan använda den versionen för att skapa ifyllbara formulär. Alternativet är inte tillgängligt i Word för webben.

Om du vill öppna dokumentet i skrivbordsversionen av Word klickar du på Redigera dokument > Redigera i Word eller så klickar du på Öppna i Word.

Bild av kommandot Öppna i Word i Word Online

Följ sedan anvisningarna i skapa ett ifyllbara formulär.

När du sparar dokumentet och sedan öppnar det i Word för webben visas de ändringar du har gjort.

Obs!:  Den här sidan har översatts automatiskt och kan innehålla grammatiska fel och andra felaktigheter. Vår avsikt är att innehållet ska vara användbart för dig. Skulle du vilja svara på om informationen var till hjälp? Här är den engelska artikeln som en referens.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×