Skapa ett histogram i Excel 2016 för Mac

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Ett histogram eller ett pareto (sorterat histogram) är ett kolumndiagram som visar frekvensdata. Här är ett typiskt exempel:

Exempel på ett histogram med diagram

Om du vill skapa ett histogram i Excel använder du histogramverktyget i Analysis ToolPak. Det använder två kolumner med data för att skapa ett histogram – en för de data du vill analysera och en för facknummer som betecknar de intervall för vilka du vill mäta frekvensen.

Kontrollera att du har läsa in Analysis ToolPak att lägga till kommandot Dataanalys på fliken Data. Sedan du är redo att skapa ett histogram. Här finns information om hur:

 1. Skriv indata i en kolumn på kalkylbladet och lägg till en etikett i den första cellen om du vill. Se till att använda kvantitativa numeriska data, t.ex. artikelantal eller testpoäng. Histogramverktyget fungerar inte med kvalitativa numeriska data, t.ex. identifieringsnummer som angetts som text.

 2. I nästa kolumn skriver du lagerplatsnumren i stigande ordning och lägger till en etikett i den första cellen om du vill. Om du inte vet vad du ska skriva för lagerplatsnumren tittar du på dina data och ser om du kan identifiera naturliga intervall. Intervallen kallas även lagerplatser och med Histogramverktyget ritas dina data utifrån de här lagerplatserna.

  Det är en bra idé att använda dina egna facknummer, eftersom de kan vara mer värdefulla för din analys. Om du inte anger några facknummer skapar histogramverktyget jämnt fördelade fackintervall genom att använda minimi- och maximivärdena i indataområdet som start- och slutpunkter.

  Här är ett exempel på två kolumner som du kan använda för ett histogram:

  Exempel på två kolumner

 3. Klicka på Dataanalys på fliken Data.

  Knappen Dataanalys

 4. Klicka på Histogram > OK.

 5. Under Indata gör du följande:

  1. Klicka i rutan Indataområde och markera sedan cellerna i den första kolumnen med data.

  2. Klicka i rutan Lagerplatsområde och markera sedan cellerna i den andra kolumnen med data.

   Om du använde kolumnetiketter på kalkylbladet kan du ta med dem i cellreferenserna.

   Tips: Du kan också komprimera dialogrutan tillfälligt så att du kan markera områdena på kalkylbladet genom att klicka på Knappen Minimera . Om du klickar på knappen igen expanderas dialogrutan.

 6. Om du tog med kolumnetiketter i cellreferenserna markerar du rutan Etiketter.

 7. Under Utdataalternativ anger du platsen för histogrammet:

  • Om du vill placera histogrammet på samma blad klickar du på Utdataområde och sedan i rutan Utdataområde. Klicka på bladet där du vill att histogrammet ska placeras.

  • Om du vill placera histogrammet på ett nytt blad klickar du på Nytt kalkylblad.

  • Om du vill placera histogrammet i en ny arbetsbok klickar du på Ny arbetsbok.

 8. Markera en eller fler av följande rutor:

  • Pareto (sorterat histogram) Visa data i fallande frekvensordning.

  • Ackumulerad procent     Visar ackumulerad procent och lägger till en rad med ackumulerad procent i histogramdiagrammet.

  • Diagramutdata     Visar ett inbäddat histogramdiagram.

 9. Klicka på OK.

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×