Skapa ett histogram

Ett histogram eller ett pareto (sorterat histogram) är ett kolumndiagram som visar frekvensdata. Här är ett typiskt exempel:

Histogramtabelldata och diagram

Om du vill skapa ett histogram i Excel använder du histogramverktyget i Analysis ToolPak. Det använder två kolumner med data för att skapa ett histogram – en för de data du vill analysera och en för facknummer som betecknar de intervall för vilka du vill mäta frekvensen.

Läs in Analysis ToolPak för att lägga till kommandot Dataanalys på fliken Data. Då är du redo att skapa ett histogram. Gör så här:

 1. Öppna ett kalkylblad, mata in indata i en kolumn och lägg till en etikett i den första cellen om du vill använda.

  Se till att använda kvantitativa numeriska data, t.ex. artikelantal eller testpoäng. Histogramverktyget fungera inte med kvalitativa numeriska data, t.e.x identifieringsnummer inmatade som text.

 2. I nästa kolumn skriver du facknumren i stigande ordning och lägger till en etikett i den första cellen om du vill.

  Det är en bra idé att använda dina egna facknummer, eftersom de kan vara mer värdefulla för din analys. Om du inte anger några facknummer skapar histogramverktyget jämnt fördelade fackintervall genom att använda minimi- och maximivärdena i indataområdet som start- och slutpunkter.

 3. Klicka på Data > Dataanalys.

  Knappen Dataanalys i gruppen Dataanalys

 4. Klicka på Histogram > OK.

  Dialogrutan Dataanalys

 5. Under Indata gör du följande:

  1. I rutan Indataområde anger du cellreferensen för det dataområde som innehåller indatanumren.

  2. I rutan Fackintervall anger du cellreferensen för det område som har facknumren.

   Om du använde kolumnetiketter på kalkylbladet kan du ta med dem i cellreferenserna.

   Tips: I stället för att ange referenser manuellt, kan du klicka på Knappen Minimera och tillfälligt dölja dialogrutan för att välja områden på kalkylbladet. Om du klickar på knappen igen visas dialogrutan.

 6. Om du tog med kolumnetiketter i cellreferenserna markerar du rutan Etiketter.

 7. Under Utdataalternativ väljer du en utdataplats.

  Du kan placera histogrammet i samma kalkylblad, ett nytt kalkylblad i samma arbetsbok eller i en ny arbetsbok.

 8. Markera en eller fler av följande rutor:

 9. Pareto (sorterat histogram) Visa data i fallande frekvensordning.

 10. Ackumulerad procent     Visar ackumulerad procent och lägger till en rad med ackumulerad procent i histogramdiagrammet.

 11. Diagramutdata     Visar ett inbäddat histogramdiagram.

 12. Klicka på OK.

  Om du vill anpassa ditt histogram går det att ändra textetiketter och klicka i histogramdiagrammet för att använda knapparna Diagramelement, Diagramformat och Diagramfilter till höger om diagrammet.

Överst på sidan

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×