Skapa ett histogram

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Ett histogram eller ett pareto (sorterat histogram) är ett kolumndiagram som visar frekvensdata. Här är ett typiskt exempel:

Exempelhistogram

Om du vill skapa ett histogram i Excel klickar du anger två typer av data – de data som du vill analysera och facknumren som representerar de intervall som du vill mäta frekvensen.

Skapa ett histogramdiagram

 1. Markera data.

  (Visas här är de data som användes för att skapa exempel histogrammet ovan.)

  Data som används för att skapa exempelhistogrammet ovan
 2. Klicka på Infoga > Infoga statistikdiagram > Histogram.

  Kommando för histogram som nås via knappen Infoga statistiskt diagram

  Du kan också skapa ett histogram från fliken Alla diagram i Rekommenderade diagram.

Tips!: 

 • Använd flikarna Design och Format för att anpassa utseendet på diagrammet.

 • Om du inte ser flikarna, klicka någonstans i histogrammet att lägga till Diagramverktyg i menyfliksområdet.

Flikarna Design och Format för Diagramverktyg

Konfigurera histogramlagerplatser

 1. Högerklicka på den vågräta axeln i diagrammet, klicka på Formatera axel och klicka sedan på Alternativ för axel.

  Kommandot Formatera axel på snabbmenyn
 2. Använd informationen i tabellen nedan för att avgöra vilka alternativ som du vill ange i åtgärdsfönstret Formatera axel.

  Alternativ

  Beskrivning

  Efter kategori

  Välj det här alternativet när kategorierna (vågrät axel) är textbaserade i stället för numeriska. Histogrammet gruppera samma kategorier och summera värden inom värdeaxeln.

  Tips: Om du vill räkna antalet förekomster för textsträngar lägger du till en kolumn och fyller den med värdet "1", och ritar sedan histogrammet och ställer in lagerplatserna på Efter kategori.

  Automatisk

  Det här är standardinställningen för histogram. Lagerplats bredd beräknas med Scotts normalreferensregel.

  Lagerplats bredd

  Ange ett positivt decimaltal för antalet datapunkter i varje intervall.

  Antal lagerplatser

  Ange antalet lagerplatser för histogrammet (inklusive lagerplatserna för spill och underskott).

  Lagerplats för spill

  Markera den här kryssrutan om du vill skapa en lagerplats för alla värden ovanför värdet i rutan till höger. Ange ett annat decimaltal i rutan om du vill ändra värdet.

  Lagerplats för underskott

  Markera den här kryssrutan om du vill skapa en lagerplats för alla värden under eller lika med värdet i rutan till höger. Ange ett annat decimaltal om du vill ändra värdet i rutan.

  Åtgärdsfönstret Formatera axlar

Tips: Läs mer om histogrammet och hur det gör det lättare att visualisera statistiska data i det här blogginlägget om histogram, paretodiagram och låddiagram av Excel-teamet. Du kanske också är intresserad av att lära dig mer om andra diagramtyper som beskrivs i det här blogginlägget.

Formler som används för att skapa histogram i Excel 2016

Alternativet Automatisk (Scotts normalreferensregel)   

Formel för alternativet Automatisk

Scotts normalreferensregel försöker minimera snedvridningen i varians för histogrammet jämfört med datauppsättningen, samtidigt som normalfördelade data förutsätts.

Alternativet för spill lagerplats   

Formel för alternativet Lagerplats för överskott

Underskott lagerplats alternativet   

Formel för alternativet Lagerplats för underskott

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×