Skapa ett formulär med verktyget Tomt formulär

På fliken Skapa i Access finns flera olika verktyg som du kan använda för att snabbt skapa formulär. Om dessa verktyg inte passar dina behov kan du använda verktyget Tomt formulär i stället. Som namnet antyder öppnar det här verktyget ett nytt, tomt formulär som du sedan kan anpassa och formatera som du vill. På det här sättet kan du snabbt skapa ett formulär, särskilt om du bara tänker använda ett fåtal fält i formuläret.

Skapa ett tomt formulär

 1. Klicka på Tomt formulär i gruppen Formulär på fliken Skapa. Bild av knapp

  Ett tomt formulär öppnas i layoutvyn och åtgärdsfönstret Fältlista visas.

  Fönstret Fältlista

 2. I åtgärdsfönstret Fältlista expanderar du tabellen eller tabellerna som innehåller de fält du vill använda i formuläret.

 3. Om du vill lägga till ett fält i formuläret dubbelklickar du på det eller drar det till formuläret. Om du vill lägga till flera fält samtidigt håller du ned CTRL-tangenten och klickar på de fält som du vill lägga till och drar dem sedan till formuläret.

  Obs!: Ordningen på tabellerna i fönstret Fältlista ändras beroende på vilken del av formuläret som är markerat . Om du inte kan lägga till ett fält i formuläret, markerar du en annan del av formuläret och försöker sedan att lägga till fältet igen. Mer information om hur du använder fönstret Fältlista finns i artikeln Lägga till ett fält i ett formulär eller en rapport.

 4. Använd verktygen i gruppen Kontroller på fliken Format om du vill lägga till logotyp, rubrik, sidnummer eller datum och tid i formuläret.

  Bild av menyfliksområdet i Access

 5. Om du vill lägga till fler kontroller i formuläret växlar du till designvyn genom att högerklicka i formuläret och sedan klicka på Designvy Bild av knapp . Därefter kan du använda verktygen i gruppen Kontroller på fliken Design.

  Bild av menyfliksområdet i Access

  Om du vill lägga till en kontroll klickar du på verktyget för den kontroll du vill lägga till och sedan på den plats i formuläret där du vill lägga till kontrollen.

  Länkar till mer information om hur du lägger till kontroller finns i avsnittet Se även.

Överst på sidan

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×