Skapa ett formulär med begränsad behörighet

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Du kan använda IRM (Information Rights Management) i Microsoft Office InfoPath 2007 för att skapa ett formulär med begränsad behörighet för de personer som ska använda formuläret. Genom att använda IRM kan du förhindra att känslig information skrivs ut, vidarebefordras eller kopieras av obehöriga användare.

Artikelinnehåll

Om åtkomstnivåer

Skapa ett formulär med begränsad behörighet

Anpassa inställningarna för begränsad behörighet

Ta bort begränsad behörighet från ett formulär

Om åtkomstnivåer

Med IRM kan du skapa formulär med begränsad behörighet för vissa personer som kommer att ha tillgång till innehållet. Du kan t.ex. ge en av dina medarbetare tillstånd att läsa ett formulär, men inte att införa ändringar i det. Du kan sedan låta en annan medarbetare göra ändringar i formuläret, och även spara det.

Användare eller grupper kan beviljas en uppsättning behörigheter som bygger på deras åtkomstnivåer och som författarna tilldelar via dialogrutan Behörighet enligt följande:

 • Läs    Användare med läsbehörighet får läsa formuläret men inte redigera, skriva ut eller kopiera det.

 • Ändra    Användare med ändringsbehörighet får läsa, redigera och spara ändringar i ett formulär, men inte skriva ut det.

 • Fullständig behörighet    Användare med fullständig behörighet har fullständiga redigeringsbehörigheter och kan göra vad som helst som formulärets författare kan göra, t.ex. bestämma förfallodatum för innehållet, förhindra utskrift och tilldela behörigheter till användarna. Formulärets författare har alltid åtkomst av typen Fullständig behörighet.

Överst på sidan

Skapa ett formulär med begränsad behörighet

 1. Peka på behörighetArkiv-menyn och klicka sedan på Hantera autentiseringsuppgifter.

 2. Markera kryssrutan Begränsa behörighet för den här formulärmallen i dialogrutan Behörighet.

 3. Skriv namnen eller e-postadresserna för de personer som du vill bevilja behörighet till i rutorna Läsa och Ändra.

  Tips: Om du vill bevilja alla användare behörighet klickar du på Tilldela alla användare läsåtkomst till höger om rutan Läsa eller på Tilldela alla användare behörighet att ändra till höger om rutan Ändra.

 4. Klicka på OK, spara formuläret och distribuera det till de personer som har beviljats behörighet att använda det.

Överst på sidan

Anpassa inställningar för begränsad behörighet

 1. Peka på behörighetArkiv-menyn och klicka sedan på Hantera autentiseringsuppgifter.

 2. Klicka på Fler alternativ i dialogrutan Behörighet och gör något av följande:

  • Om du bara vill att formuläret ska vara tillgängligt en begränsad tid markerar du kryssrutan Den aktuella versionen av formuläret upphör att gälla under Ytterligare behörigheter för användare och väljer ett förfallodatum i kalendern.

  • Om du vill inkludera referensinformation markerar du kryssrutan Användare kan begära ytterligare behörigheter från under Ytterligare inställningar och anger en giltig e-postadress eller webbadress, t.ex. mailto:namn@example.com.

   Din egen e-postadress visas som standard i rutan.

  • Om du vill att användarna ska ansluta till Internet för att öppna innehåll med begränsad behörighet markerar du kryssrutan Kräv en anslutning för verifiering av en användares behörighet under Ytterligare inställningar.

  • Om du vill ändra en användares behörighet klickar du på användaren i listan med användare som beviljats behörighet. Peka på användarens aktuella åtkomstnivå under Åtkomstnivå, klicka på pilen och välj en annan åtkomstnivå.

Överst på sidan

Ta bort begränsad behörighet från ett formulär

 1. Öppna det formulär som du vill ta bort begränsad behörighet för.

 2. Öppna Arkiv-menyn, peka på Behörighet och klicka på Obegränsad åtkomst.

  Nu tas alla begränsningar för formuläret bort.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×