Skapa ett enkelt nätverksdiagram

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Mallen Enkelt nätverksdiagram innehåller standardformer för servrar, routrar, datorer och andra delar av nätverket. Du kan använda den här mallen för att åskådliggöra ett nätverk för andra eller för att planera inför bygget av ett nätverk.

Du kan hitta en lämplig mall att börja med genom att gå till Arkiv > Ny och skriva Enkelt nätverksdiagram i sökrutan.

Lägga till former för utrustning

Små nätverk: starta genom att dra former som behövs för varje enhet till ritningssidan från datorer och bildskärmar och nätverk och kringutrustning stenciler. Ordna dem i en ordning som är tydligt där nätverk ursprung och ändpunkterna är och hur de olika noderna är länkade. Personer som läsa diagrammet ska kunna se var man ska börja och hur du följer anslutningar.

Större nätverk: Planera hur du logiskt gruppera enheterna så att diagrammet blir lättare att läsa. Skapa visuella grupperingar av relaterade enheter med hjälp av behållare . Om diagrammet är mycket stora och detaljerad, tycker om dela diagrammet upp till flera diagram och ansluta dem med hjälp av hyperlänkar. Det hända att det är bättre att använda mallen Detaljerat nätverksdiagram i stället för mallen grundläggande nätverk eftersom den innehåller många fler former för ett större antal olika enheter.

Lägga till anslutningar mellan enheter

Använda kopplingar för att visa hur enheterna är kopplade. Använda funktionen Koppla ihop automatiskt för grundläggande anslutningar och komm.länk form för trådlösa anslutningar. Stencilerna omfattar även formen dynamisk koppling, men du får samma anslutning lite enklare genom att hålla pekaren över en form och dra en koppling från de lilla Koppla ihop automatiskt-pilar som visas och släpp det på en annan form.

Om det finns flera enheter som är anslutna till nätverkets ryggrad använder du formen Ringformat nätverk eller Ethernet för ryggraden och ansluter enheterna med hjälp av formens inbyggda kopplingar:

  1. Klicka på formen Ringformat nätverk eller Ethernet.

  2. Dra kontrollhandtagen ut till enhetsformerna och släpp kopplingslinjen mitt på enhetsformen.

Lägga till etiketter och data

Om du vill lägga till text i formen nätverk klickar du på form och börja skriva. Dra kontrollhandtaget för att flytta texten. Ett annat alternativ för att namnge utrustning är att använda bildtexter, där du kan lägga till på fliken Infoga.

Om du vill lagra data med en form klickar du på Visa > Åtgärdsfönster > Formdata. Ange informationen du vill lagra i fönstret Formdata.

Importera utrustningsdata från en datakälla

Om du har data om nätverksutrustningen som lagras i en datakälla som en Excel-arbetsbok, en Access-databas eller SQL Server kan du Importera data till diagrammet. Detta gör det möjligt för dig att lägga till detaljerade data till var och en för form om utrustningen som den representerar, till exempel IP-adresser, namn på datorn ägare, utrustning ID: N och så vidare, utan för att skriva den i varje figur – bara dra raden lämpligt datum från den importerade datakällan och släpp den på formen.

Om datakällans information ändras kan du uppdatera diagrammets data genom att klicka på Uppdatera alla på fliken Data.

Visa utrustningsdata i diagrammet

När du lägger till Utrustningsdata formerna kan visa du de data som du vill ska visas i diagrammet genom att använda datagrafik. Datagrafik inget sätt att visa data antingen som tal höger från datakällan eller med hjälp av ikoner och färger som representerar de värden som är viktiga för personer som läser diagrammet.

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×