Skapa ett eget kortkommando för Office för Mac

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Du kan skapa egna kortkommandon i Office för Mac med hjälp av stegen i den här artikeln.

Du kan skapa egna kortkommandon i Excel eller Word för Mac själva programmet. Om du vill skapa egna kortkommandon i PowerPoint, Outlook eller OneNote för Mac kan använda du den inbyggda funktionen i Mac OS X.

 1. På menyn Verktyg klickar du på Anpassa tangentbord.

 2. Klicka på en flik i listan kategorier.

 3. Klicka på det kommando du vill tilldela ett kortkommando till i listan kommandon.

  Alla kortkommandon som för närvarande är tilldelade till det markerade kommandot visas i rutan aktuella tangenter.

  Tips: Om du föredrar att använda ett annat kortkommando lägger du till ett annat i listan och använder sedan det istället.

 4. I rutan trycker du på nytt kortkommando anger du en tangentkombination som innehåller minst en ändringstangent ( KOMMANDO , kontroll, alternativ, SKIFT) och en ytterligare tangent, till exempel KOMMANDO + F11.

  Om du anger ett kortkommando som redan har tilldelats visas åtgärden för den tangentkombinationen bredvid Kopplat till.

 5. Klicka på Lägg till.

  Obs!: Kortkommandobeskrivningar gäller amerikansk tangentbordslayout. Det är inte säkert att tangenterna på tangentbord med layouter på andra språk stämmer med tangenterna på svenska tangentbord. Tangentbordsgenvägar för bärbara datorer kan också skilja sig åt.

Du kan ta bort kortkommandon som du har skapat, men du kan inte ta bort standardkortkommandon för Excel.

 1. På menyn Verktyg klickar du på Anpassa tangentbord.

 2. Klicka på en flik i listan kategorier.

 3. Klicka på det kommando du vill ta bort ett kortkommando från listan kommandon.

 4. I rutan Aktuella tangenter klickar du på kortkommandot du vill ta bort och klickar sedan på Ta bort.

  Obs!: Om knappen Ta bort nedtonat, sedan markerade kortkommandot är ett kortkommando för standard och därför den inte tas bort.

 1. På menyn Verktyg klickar du på Anpassa tangentbord.

 2. Om du vill återställa kortkommandon till ursprungstillståndet klickar du på Återställ allt.

 1. Från Apple-menyn klickar du på Systeminställningar > Tangentbord > Kortkommandon > Programkortkommandon.

 2. Klicka på + för att lägga till ett kortkommando.

  Eget kortkommando för Office 2016 för Mac
 3. Klicka på program-menyn Office för Mac-program (Microsoft Word, Microsoft PowerPoint, Microsoft OneNote, Microsoft Outlook ) som du vill skapa ett kortkommando för.

 4. Ange ett Menynamn och Kortkommando, och klicka på Lägg till.

  Exempel på eget kortkommando för Office 2016 för Mac

  Tips: Om du inte är säker på menynamnet för ett kommando klickar du på Hjälp i det programmet och söker efter det du vill ha. Då visas det exakta menynamnet.

Viktigt!: Du kan skapa ett kortkommando för att snabbt utföra en uppgift. Men om kortkommandot står i konflikt med ett Mac OS X-kortkommando fungerar det inte, om du inte inaktiverar Mac OS X-kortkommandot.

Gör något av följande:

 1. På menyn Verktyg klickar du på Anpassa tangentbord.

 2. Klicka på ett menynamn i listan Kategorier.

 3. I listan Kommandon klickar du på den uppgift du vill tilldela ett kortkommando till.

  I rutan Aktuella tangenter visas eventuella redan tilldelade kortkommandon.

  Tips: Om du föredrar att använda ett annat kortkommando lägger du till ett annat i listan och använder sedan det istället.

 4. I rutan Ange ny tangentbordsgenväg anger du en tangentkombination som innehåller minst en ändringstangent ( KOMMANDO , CTRL, ALTERNATIV, SKIFT) och en ytterligare tangent, till exempel KOMMANDO + ALTERNATIV + F11.

  Om du anger ett kortkommando som redan har tilldelats visas åtgärden för den tangentkombinationen bredvid Kopplat till.

 5. Klicka på Tilldela.

  Obs!: Kortkommandobeskrivningar gäller amerikansk tangentbordslayout. Det är inte säkert att tangenterna på tangentbord med layouter på andra språk stämmer med tangenterna på svenska tangentbord. Tangentbordsgenvägar för bärbara datorer kan också skilja sig åt.

Du kan ta bort kortkommandon som du har lagt till men du kan inte ta bort standardkortkommandon för Excel.

 1. På menyn Verktyg klickar du på Anpassa tangentbord.

 2. Klicka på ett menynamn i listan Kategorier.

 3. I listan Kommandon klickar du på den uppgift du vill ta bort ett kortkommando från.

 4. I rutan Aktuella tangenter klickar du på kortkommandot du vill ta bort och klickar sedan på Ta bort.

Du kan skapa ett kortkommando för en symbol, till exempel en telefonsymbol från teckensnittet Zapf Dingbats ( Telefonsymbol i typsnittet Zapf Dingbats ). Om du till exempel vill skapa ett kortkommando för att infoga t telefonsymbolen kan du tilldela KOMMANDO + ALTERNATIV + SKIFT + T.

 1. Klicka på SymbolInfoga-menyn.

 2. Klicka på fliken med den symbol eller det specialtecken du vill använda.

  Om det krävs väljer du ett teckensnitt på popup-menyn Teckensnitt.

 3. Klicka på den symbol eller det tecken du vill använda.

 4. Klicka på Kortkommando.

 5. I rutan Ange ny tangentbordsgenväg anger du en tangentkombination som innehåller minst en ändringstangent ( KOMMANDO , CTRL, ALTERNATIV, SKIFT) och en ytterligare tangent, till exempel KOMMANDO + ALTERNATIV + F11.

  Om du anger ett kortkommando som redan har tilldelats visas åtgärden för den tangentkombinationen bredvid Kopplat till.

 6. Klicka på Tilldela.

  Obs!: Kortkommandobeskrivningar gäller amerikansk tangentbordslayout. Det är inte säkert att tangenterna på tangentbord med layouter på andra språk stämmer med tangenterna på svenska tangentbord. Tangentbordsgenvägar för bärbara datorer kan också skilja sig åt.

 1. Klicka på SymbolInfoga-menyn.

 2. Klickar du på den symbol eller det tecken du vill ta bort ett kortkommando från.

 3. Klicka på Kortkommando.

 4. I rutan Aktuella tangenter klickar du på kortkommandot du vill ta bort och klickar sedan på Ta bort.

 1. På menyn Verktyg klickar du på Anpassa tangentbord.

 2. Om du vill återställa kortkommandon till ursprungstillståndet klickar du på Återställ allt och klicka sedan på Ja i bekräftelsemeddelandet.

  Kortkommandon för uppgifter återställs.

Om du vill använda ett kortkommando som är detsamma som ett standardkortkommando för Mac OS X måste du först inaktivera det Mac OS X-kortkommandot.

 1. Klicka på SysteminställningarApple-menyn.

 2. Under Maskinvara klickar du på Tangentbord och sedan på fliken Kortkommandon.

 3. Avmarkera kryssrutan för det kortkommando du vill inaktivera.

Se även

Kortkommandon i Word för Mac

Viktigt!: Du kan skapa ett kortkommando för att snabbt utföra en uppgift. Men om kortkommandot står i konflikt med ett Mac OS X-kortkommando fungerar det inte, om du inte inaktiverar Mac OS X-kortkommandot.

Gör något av följande:

 1. På menyn Verktyg klickar du på Anpassa tangentbord.

 2. Klicka på ett menynamn i listan Kategorier.

 3. I listan bredvid Kategorier klickar du på den uppgift du vill tilldela ett kortkommando till.

  I rutan Aktuella tangenter visas eventuella redan tilldelade kortkommandon.

  Tips: Om du föredrar att använda ett annat kortkommando lägger du till ett annat i listan och använder sedan det istället.

 4. I rutan Ange nytt kortkommando anger du en tangentkombination som innehåller minst en ändringstangent ( KOMMANDO , CTRL, ALTERNATIV, SKIFT) och en ytterligare tangent, till exempel KOMMANDO + F11.

  Om du anger ett kortkommando som redan har tilldelats visas åtgärden för den tangentkombinationen bredvid Kopplat till.

 5. Klicka på Lägg till.

  Obs!: Kortkommandobeskrivningar gäller amerikansk tangentbordslayout. Det är inte säkert att tangenterna på tangentbord med layouter på andra språk stämmer med tangenterna på svenska tangentbord. Tangentbordsgenvägar för bärbara datorer kan också skilja sig åt.

Du kan ta bort kortkommandon som du har lagt till men du kan inte ta bort standardkortkommandon för Excel.

 1. På menyn Verktyg klickar du på Anpassa tangentbord.

 2. Klicka på ett menynamn i listan Kategorier.

 3. I listan bredvid Kategorier klickar du på den uppgift du vill ta bort ett kortkommando från.

 4. I rutan Aktuella tangenter klickar du på kortkommandot du vill ta bort och klickar sedan på Ta bort.

 1. På menyn Verktyg klickar du på Anpassa tangentbord.

 2. Om du vill återställa kortkommandon till ursprungstillståndet klickar du på Återställ allt.

Om du vill använda ett kortkommando som är detsamma som ett standardkortkommando för Mac OS X måste du först inaktivera det Mac OS X-kortkommandot.

 1. Klicka på SysteminställningarApple-menyn.

 2. Under Maskinvara klickar du på Tangentbord och sedan på fliken Kortkommandon.

 3. Avmarkera kryssrutan för det kortkommando du vill inaktivera.

Se även

Excel-kortkommandon

Gör något av följande:

 1. Klicka på SysteminställningarApple-menyn.

 2. Klicka på Tangentbord under Maskinvara Knappen för tangentbordsalternativ .

 3. På fliken Kortkommandon klickar du på Programgenvägar och sedan på Lägg till Knappen Lägg till tangentbordsgenväg .

 4. På popup-menyn Program klickar du på Annat klickar du på Microsoft Office 2011 och sedan på Microsoft PowerPoint.

 5. Ange namnet på det kommando du vill lägga till i rutan Menyrubrik.

  Om du till exempel vill skapa ett kortkommando för kommandot Stycke på Format-menyn skriver du Stycke... i rutan.

 6. I rutan Kortkommando anger du en tangentkombination som innehåller minst en ändringstangent ( KOMMANDO , CTRL, ALTERNATIV, SKIFT) och en ytterligare tangent, till exempel KOMMANDO + ALTERNATIV + F11, och klickar sedan på Lägg till.

  Obs!: Kortkommandobeskrivningar gäller amerikansk tangentbordslayout. Det är inte säkert att tangenterna på tangentbord med layouter på andra språk stämmer med tangenterna på svenska tangentbord. Tangentbordsgenvägar för bärbara datorer kan också skilja sig åt.

Du kan ta bort kortkommandon som du har lagt till men du kan inte ta bort standardkortkommandon för Excel.

 1. Klicka på SysteminställningarApple-menyn.

 2. Klicka på Tangentbord under Maskinvara Knappen för tangentbordsalternativ .

 3. På fliken Kortkommandon klickar du på Programgenvägar.

 4. Klicka på det kortkommando som du vill ta bort och klicka sedan på Ta bort   Knappen Ta bort tangentbordsgenväg .

Om du vill använda ett kortkommando som är detsamma som ett standardkortkommando för Mac OS X måste du först inaktivera det Mac OS X-kortkommandot.

 1. Klicka på SysteminställningarApple-menyn.

 2. Under Maskinvara klickar du på Tangentbord och sedan på fliken Kortkommandon.

 3. Avmarkera kryssrutan för det kortkommando du vill inaktivera.

Se även

Tangentbordsgenvägar i PowerPoint

Mer information finns i

Kortkommandon i Excel för Mac

Kortkommandon i PowerPoint för Mac

Kortkommandon i Word för Mac

Konfigurera din enhet när du arbetar med hjälpmedel i Office 365

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×