Skapa ett detaljerat nätverksdiagram i Visio länkade till externa data

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Skapa ett detaljerat nätverksdiagram med Visio är ett effektivt sätt att formge och dokumentera ett nätverk, som i följande illustration.

Ett exempel på ett logiskt nätverksdiagram

Med mallen Detaljerat nätverksdiagram och funktionerna datalänk kan du skapa ett diagram som visar hur utrustning är logiskt eller anslutna, lägga till ursprungliga data om du vill identifiera varje figur och sedan importera och länka externa data till ditt nätverk former.

Obs!: Mallen Detaljerat nätverksdiagram som ingår i Visio Professional och Premium, men inte i Visio Standard.

Vad vill du göra?

Skapa ett nätverksdiagram

Importera externa data om utrustning i ritningen

Lägga till ursprungliga data om du vill identifiera former för nätverksutrustning

Länka externa data till nätverksformer automatiskt

Skapa ett nätverksdiagram

 1. Klicka på fliken Arkiv.

 2. Klicka på Nytt och sedan på nätverk under Kategorier.

 3. Dubbelklicka på detaljerat nätverksdiagram.

 4. Dra formen Ringformat nätverk eller Ethernet från nätverk och kringutrustning till ritningssidan.

 5. Dra enhetsformerna från datorer och bildskärmar eller nätverk och kringutrustning till ritningssidan.

 6. Anslut olika enheter till formen Ringformat nätverk eller Ethernet med hjälp av formens inbyggda kopplingar:

  1. Klicka på formen Ringformat nätverk eller Ethernet.

  2. Placera pekaren över en kontroll hantera Kontrollhandtag . När pekaren ändras till en korspil drar du den till en kopplingspunkt på en av enhetsformerna.

   När enhetsformen kopplats till formen Ringformat nätverk eller Ethernet kopplingspunkten blir röd, vilket betyder att den är limmad.

   Tips: Om du vill dölja en oanvänd kopplingspunkt drar du kontrollen handtaget Kontrollhandtag tillbaka till formen Ringformat nätverk eller Ethernet.

 7. Lägga till en förklaring i nätverksdiagrammet:

  1. Dra formen förklaring från nätverk och kringutrustning till ritningssidan.

  2. Om du vill konfigurera formen förklaringhögerklickar du på den och klicka sedan på Konfigurera förklaring på snabbmenyn.

  3. Dubbelklicka på den text som du vill ändra och skriv sedan om du vill redigera texten i formen förklaring.

 8. Om du vill lägga till text i formen nätverk klickar du på form och börja skriva. Om du vill flytta texten drar du kontrollen handtaget Kontrollhandtag .

Överst på sidan

Importera externa data om utrustning i ritningen

 1. Länka Data till former på fliken Data.

 2. Välj vilken typ av datakälla som du vill använda (till exempel en Excel-arbetsbok eller SQL-databas) på den första sidan i guiden Dataväljare.

 3. Slutför resten av guiden.

  Obs!: Om du väljer ett alternativ än en Excel-arbetsbok, en Access-databas eller en SharePoint-lista på den första sidan i guiden, kan du tillfälligt användas i Guiden Dataanslutning under har slutfört guiden dataväljare.

När du klickar på Slutför på den sista sidan i guiden Dataväljaren visas fönstret Externa Data med den importerade informationen visas i ett rutnät.

Obs!: De data som visas i fönstret Externa Data är en ögonblicksbild av dina källdata vid tidpunkten för importen. Den här informationen kan uppdateras när data i data datakällan ändras. Men kan inte du uppdatera datakällan genom att ändra data i ritningen.

Överst på sidan

Lägga till ursprungliga data om du vill identifiera former för nätverksutrustning

Innan du kan länka importerade data till din nätverksformer automatiskt, måste du lägga till information i formerna ska identifiera var och en. Om du har lagt till ett tillgångsnummer till varje form och du har en kolumn för artikelnummer i datakällan, kan Visio till exempel använda det talet så att de matchar rader i tabellen för att motsvarande former i diagrammet.

 1. Högerklicka på en nätverksform i ritningen, peka på Data på snabbmenyn och klicka på Formdata.

 2. Skriv en tillgång tal eller andra Unik identifierare från datakällan i fältet i fönstret Formdata .

  När du kör guiden Länka automatiskt kan du ange vilken kolumn i datakällan matchar vilket fält i formdata.

 3. Tryck på RETUR för att bekräfta informationen.

Upprepa dessa steg för varje figur som du vill länka till data.

Överst på sidan

Länka externa data till nätverksformer automatiskt

 1. Klicka på Länka automatiskt på fliken Data.

 2. Följ stegen i guiden Länka automatiskt.

Dina data visas i formerna.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×