Skapa ett blockdiagram

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Det här avsnittet visar hur du använder Blockdiagram och Blockera Diagram med perspektiv mallar.

I blockdiagram används block och upphöjda blockformer för att hjälpa dig att tänka kreativt, planera och kommunicera.

Blockdiagram

I blockdiagram med perspektiv används 3-D-former för att förmedla information på ett snyggt sätt.

diagram som visar block med perspektiv

Skapa ett blockdiagram

 1. Klicka på fliken Arkiv.

 2. Klicka på Ny under mallar eller kategorier, klicka på Allmänt och dubbelklicka på Blockdiagram.

 3. Från stencilerna Block och Block – förhöjda drar du former till ritningssidan.

 4. Om du vill lägga till text i en form markerar du den och skriver.

Göra så att blockfigurer flyter samman

 1. Från Block drar du en 1D – enkel-, 2D – enkel- eller Öppet eller slutet fält-form till ritningssidan. Du kan också dra en Högerpil-, Uppil-, Vänsterpil-, Nedåtpil-, Vågrätt fält-, Lodrätt fält- eller Vinklad-form till ritningssidan från Block – förhöjda.

 2. Högerklicka på formen och klicka sedan på ett Öppna-kommando.

 3. Placera formens öppna sida mot en rak sida på en annan form.

Tips: Om du vill placera ut en öppen form och dölja linjer låter du den öppna formen vara överst. Om du vill ändra ordningen på de markerade formerna klickar du på Flytta framåt eller Flytta bakåt på fliken Start i gruppen Ordna.

Den blå triangeln som öppnas med mallen Blockdiagram med perspektiv innehåller en horisontpunkt. När du drar en upphöjd blockform till ritningssidan riktar formen så att dess perspektiv rader pekar du på horisontpunkten.

 1. Klicka på fliken Arkiv.

 2. Klicka på Ny under mallar eller kategorier, klicka på Allmänt och dubbelklicka på Blockdiagram med perspektiv.

 3. Dra former till ritningssidan från stencilen Block med perspektiv.

 4. Du lägger in text genom att markera formen och sedan skriva in texten.

 5. Dra horisontpunkt (h. a;) om du vill ändra perspektivet på formerna på ritningssidan till en ny plats, aktivera eller inaktivera den blå triangeln.

  Obs!: När du flyttar horisontpunkten ändras alla former som är kopplade till den punkten.

Tips: Du kan välja om du vill dölja eller visa djupet medan du arbetar. Klicka på Lager i gruppen Redigering på fliken Start och klicka sedan på Lageregenskaper. Markera eller avmarkera på raden 3D-djup under Synlig och klicka sedan på OK.

Du kan anpassa former i ett perspektivdiagram till olika horisontpunkter.

 1. Dra en ny Horisontpunkt-form till diagrammet från Block med perspektiv.

 2. Markera den form du vill anpassa till den nya horisontpunkten.

 3. Dra den röda kontrollen hantera Bild på gränspunktskontrollhandtag från mitten av den ursprungliga horisontpunkten till mitten av den nya bilden.

  En anslutning mellan formen och horisontpunkten limmas när kontrollen handtaget Kontrollhandtag på horisontpunkten blir röd.

Obs!: När du lägger till en ny horisontpunkt i ett perspektivdiagram fortsätter formerna på sidan och de nya former du lägger till att anpassas efter den ursprungliga horisontpunkten. Använd instruktionerna ovan för att koppla de former du vill till någon annan horisontpunkt.

 1. Högerklicka på den form du vill ändra och klicka sedan på Ange djup.

 2. Klicka på ett procenttal i listan Djup. Ju högre procenttal, desto djupare ser formen ut.

  Tips: Om du vill att färgen på skuggan ska skilja sig från färgen på formen högerklickar du på formen och klickar på Manuell skuggning. Klicka på Skugga i gruppen Form på fliken Start och välj vilken färg du vill att skuggan ska ha.

 1. Högerklicka på den horisontpunkt du vill ta bort och klicka på Tillåt borttagning.

 2. Markera horisontpunkten och tryck på tangenten DEL.

 1. Klicka på Lager i gruppen Redigering på fliken Start och klicka sedan på Lageregenskaper.

 2. Klicka för att avmarkera markeringen under Synlig på raden Horisontpunkt och klicka sedan på OK.

Obs!: Horisontpunkten visas den inte på den utskrivna ritningen så du behöver inte dölja den.

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×