Skapa ett ark med olika etiketter

Den här informationen gäller när du skapar ett ark med etiketter som inte är likadana. Du kan till exempel skapa ett ark med namnetiketter som är anpassade efter varje persons namn.

Om du vill skapa och skriva ut etiketter som hämtar information från en datakälla, t.ex. en adresslista eller en Excel-arbetsbok läser du avsnittet Skapa och skriva ut etiketter för ett massutskick.

Artikelinnehåll

Skapa etikettarket och skriva etiketterna

Formatera etikettexten

Lägga till bilder på etiketter

Skapa etikettarket och skriva etiketterna

 1. Starta Word.

  Ett tomt dokument öppnas som standard. Låt det vara öppet. Om du stänger det blir kommandona i nästa steg inte tillgängliga.

 2. On the Mailingstab, in the Creategroup, click Labels.

  Bild av menyfliksområdet i Word

 3. Låt rutan Adress vara tom.

 4. Välj etikettyp och andra alternativ genom att klicka på Alternativ.

 5. Gör dina val i dialogrutan Etikettalternativoch klicka sedan på OK.

  Dialogrutan Etikettalternativ

  1. Klicka på den typ av skrivare som du använder när du skriver ut etiketter

  2. Klicka på pilen bredvid listan Etikettleverantörer och välj den leverantör som tillverkat dina etikettark

  3. Välj det nummer i listan som motsvarar produktnumret på etikettarkens förpackning

  Om du inte hittar produktnumret för dina etikettark i listan under Produktnummer läser du

  Överst på sidan

  .

 6. Klicka på Hel sida med samma etikett under Skriv ut.

 7. Klicka på Nytt dokument.

  Då skapas ett nytt dokument som innehåller arket med etiketter. I Word används en tabell för att placera ut etiketterna. Om du inte ser linjerna som avgränsar etiketterna klickar du på fliken Layout under Tabellverktyg och sedan på Visa stödlinjer i gruppen Tabell.

 8. Skriv texten som du vill ha på respektive etikett och gör alla eventuella ändringar av formatering och färgschema, med hjälp av alternativen på flikarna Start och Sidlayout. När du är klar sparar du eller skriver ut etiketterna på vanligt sätt.

Jag hittar inte produktnumret i listan

Du kan ändå skriva ut etiketterna. Du måste bara göra en del justeringar.

 1. Mät etiketterna på arken som du har och anteckna måtten och hur många etiketter som finns på ett ark.

  Viktigt!: Mät etiketterna noggrant. De verkliga etikettmåtten kan vara aningen mindre än de mått som anges av leverantören.

 2. Klicka i listan Produktnummer på en etikett som är ungefär lika stor som dina egna etiketter.

  Om etikettypen som du vill använda inte finns i listan Produktnummer måste du använda någon annan av etiketterna i listan eller också skapar du en ny etikettstorlek.

 3. Klicka på Informationoch jämför sedan etikettmåtten och antalet etiketter per ark (för etiketter som skrivs ut på laser- och bläckstråleskrivare) eller antalet kolumner på etikettformuläret (för etiketter som skrivs ut på matrisskrivare).

 4. Gör något av följande:

  • Om måtten och layouten på etiketten stämmer överens med dina etiketter kan du använda den markerade etikettypen.

  • Om mått och layout inte stämmer klickar du på Avsluta och fortsätter med steg 5.

 5. Klicka på skrivartypen (antingen Skrivare med kontinuerlig matningeller Arkskrivare) i dialogrutan Etikettalternativoch klicka på Ny etikett.

 6. Skriv namnet i rutan Etikettnamn, välj höjd, bredd, marginaler och andra alternativ för etiketten och klicka på OK.

  Den nya etiketten visas i listan Produktnummer som Etikettnamn - Egen. Etiketten placeras också i kategorin Annan/Egen. Nästa gång du använder egna etiketter måste du välja Annan/Egen i rutan Etikettleverantörer.

Formatera etikettexten

 1. Markera etikettexten. Om all text på etiketterna ska formateras likadant markerar du all text genom att trycka på CTRL+A.

 2. Välj önskad formatering i gruppen Tecken på fliken Start. Du kan också klicka på dialogruteikonen Tecken om du vill visa fler alternativ.

Viktigt!: Om du vill minimera avståndet mellan raderna i adresserna på etiketterna måste du markera raderna, klicka på dialogruteikonen Stycke på fliken Start och sedan skriva 0 i rutorna för avstånd före och efter.

Lägga till bilder på etiketter

Om du vill lägga till bilder på etiketterna som du skriver ut på en arkskrivare (istället för en skrivare med kontinuerlig matning) måste du göra det på varje etikett.

 1. Placera markören där du vill placera bilden.

 2. On the Inserttab, in the Illustrationsgroup, click Pictureor Clip Art.

  Bild av menyfliksområdet i Word

 3. Leta reda på bilden och dubbelklicka på den.

 4. Om du behöver ändra storlek på bilden markerar du den och drar sedan i ett hörnstorlekshandtag till önskad storlek. Om du drar i ett hörnhandtag bevaras bildens proportioner.

 5. Om bilden inte anpassas till etikettexten högerklickar du på den och gör följande:

  1. Peka på Figursättning och sedan på Fler layoutalternativ.

  2. Klicka på fliken Figursättning och klicka på Kvadratisk under Figursättning.

  3. Klicka på fliken Bildläge. Klicka på Justering under Vågrät och sedan på önskad justering, Vänster, Centrerad, eller Höger.

  4. Klicka på OK.

   Tips: Om du vill använda samma bild på alla etiketter kan du justera storlek och placering på den första etiketten, och sedan kopiera bilden och klistra in den på de övriga.

Överst på sidan

Dela Facebook Facebook Twitter Twitter E-post E-post

Hade du nytta av den här informationen?

Bra! Andra synpunkter?

Hur kan vi förbättra den?

Tack för din feedback!

×