Skapa ett anpassat listformulär

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Som standard innehåller de flesta SharePoint-listor och -bibliotek formulär som visas när du vill lägga till ett objekt, eller redigera eller visa ett objekt, i den listan eller biblioteket. Med Microsoft Office SharePoint Designer 2007 kan du på ett enkelt sätt byta ut alla standardlistformulär mot egna listformulär som uppfyller ett visst behov. När du har skapat ett anpassat listformulär, med de fält som du vill ha, kan du göra det nya formuläret till standardformulär för listan eller biblioteket.

När du har skapat ett anpassat listformulär kan du använda WYSIWYG verktygen i Office SharePoint Designer 2007 att lägga till eller ta bort kolumner, ändra teckenformatering eller använda färger. När du gör det infogas Extensible Stylesheet Language (XSL) direkt i HTML. Men det är möjligt att redigera XSL direkt i kodvyn, kan du också använda formateringsverktygen i Office SharePoint Designer 2007 att tillämpa XSL snabbt och enkelt utan att känna till några XSL.

I den här artikeln beskrivs hur du letar reda på standardslistformulären, hur du skapar en ny sida som innehåller ett anpassat listformulär och hur du sedan kopplar den nya sidan till en lista.

Artikelinnehåll

Leta reda på standard-listformulär

Skapa en ny sida som innehåller ett anpassat listformulär

Associera den nya sidan med en lista

Leta reda på standardlistformuläret

De flesta SharePoint-listor och -bibliotek innehåller listformulär som används för att lägga till ett nytt objekt, eller visa ett objekt i listan eller biblioteket. Listformulären finns i mappen som innehåller den associerade listan.

Även om det inte är nödvändigt att leta reda på standardlistformulären innan du skapar ett anpassat listformulär, kan det vara bra att veta var de finns och att lagra de egna listformulären på samma plats. Så här letar du reda på standardlistformulären för en lista eller ett bibliotek:

 1. Klicka på MapplistaVisa-menyn om mapplistan inte visas.

  Kortkommandot för att öppna Mapplistan trycker du på ALT + F1.

 2. För en SharePoint-lista letar du reda på mappen Listor i mapplistan. För ett SharePoint-bibliotek letar du reda på mappen Delade dokument. Om mappen Listor eller Delade dokument är komprimerad klickar du på plustecknet (+) så att den visas.

 3. Leta reda på listan eller biblioteket som du vill skapa ett anpassat listformulär för. Om listan eller bibliotekslistan är komprimerad klickar du på plustecknet (+) så att den visas.

  I bilden nedan har listan Meddelanden expanderats.

  Listformulär för en SharePoint-lista som de visas i mapplistan

Som standard visas tre formulärsidfiler i mappen: DispForm.aspx, EditForm.aspx och NewForm.aspx. En fjärde fil, AllItems.aspx, är den standarddatavy som visar objekten i listan, vilket visas i bilden nedan.

Formulärsidan AllItems så som den visas i webbläsaren

Obs!: Beroende på listan, kan det finnas flera datavysidor i mappen, förutom formulärsidorna.

Med Office SharePoint Designer 2007 kan du skapa anpassade formulär som ersätter standardformulären Nytt objekt, Redigera objekt eller Visa objekt genom att byta ut den befintliga listvywebbdelen mot en anpassad formulärwebbdel.

I de tre bilderna nedan visas standardlistformulären för en meddelandelista.

 • Sidan NewForm.aspx visar formuläret Nytt objekt som visas när du lägger till ett nytt objekt i en lista.

  Sidan NewForm.aspx så som den visas i webbläsaren

 • Sidan EditForm.aspx visar formuläret Redigera objekt som visas när du redigerar ett objekt i en lista.

  Sidan EditForm.aspx så som den visas i webbläsaren

 • Sidan DispForm.aspx innehåller formuläret Visa objekt som visas när du visar ett enstaka objekt från listan.

  Formulärsidan DispForm.aspx så som den visas i webbläsaren

Överst på sidan

Skapa en ny sida som innehåller ett anpassat listformulär

Du börjar med att skapa en ny sida och infogar sedan ett anpassat listformulär på sidan. När du sparar sidan kan du koppla den till en befintlig lista.

 1. Klicka på NyttArkiv-menyn.

 2. I dialogrutan Ny klickar du på Allmänt på fliken Sida och dubbelklickar sedan på ASPX.

 3. Peka på SharePoint-kontrollerInfoga-menyn och klicka på Anpassat listformulär.

  Dialogrutan List- eller dokumentbiblioteksformulär öppnas.

  Dialogrutan List- eller dokumentbiblioteksformulär

 4. Välj listan eller biblioteket som du vill skapa ett formulär för i listan Lista eller dokumentbibliotek att använda för formulär. Klicka på Meddelanden om du följer exemplet.

 5. Klicka på innehållstypen som du vill använda formuläret för i listan Innehållstyp som ska användas med formuläret. Klicka på Meddelanden om du följer exemplet. (Det här kanske är det enda alternativet, eftersom listan Meddelanden bara har en standardinnehållstyp.)

  Alla listor och bibliotek kan konfigureras för flera innehållstyper, som sedan visas i listan Innehållstyp som ska användas med formuläret i den här dialogrutan. Du kan använda en separat uppsättning anpassade listformulär för varje innehållstyp som finns för en lista eller ett bibliotek. Om till exempel listan har både innehållstypen Pressmeddelanden och Branschnytt, kan du skapa och använda två separata uppsättningar anpassade listformulär, en för vardera innehållstypen.

  Fördelen med att använda en separat uppsättning anpassade listformulär för vardera innehållstypen är att varje anpassat listformulär är utformat för att visa enbart de fält som passar för respektive innehållstyp.

 6. Ange under Typ av formulär som ska skapas om du vill skapa ett Nytt objektformulär, Formulär för redigering av objekt eller Formulär för visning av objekt.

  Klicka på Nytt objektformulär om du följer exemplet.

 7. Markera kryssrutan Visa standardverktygsfältet om du vill infoga ett verktygsfält i formuläret.

  Det anpassade listformuläret kan innehålla ett verktygsfält som hjälper användarna att utföra vanliga åtgärder på ett objekt. Vilka kommandon som finns i verktygsfältet beror på typen av formulär. Verktygsfältet för EditForm.aspx kan se ut som i bilden nedan.

  Verktygsfält för EditForm.aspx

  Verktygsfältet för DispForm.aspx kanske ser ut som i denna bild.

  Verktygsfält för DispForm.aspx

 8. Klicka på OK. Nytt objektformulär visas på sidan.

  Nytt objektformulär visas på sidan

  Obs!: I bilden visas ett exempel på en ASPX-sida som inte är kopplad till en huvudsida. Om du vill tillämpa utseendet och känslan som finns på SharePoint-webbplatsen, kopplar du sidan till en huvudsida. Detta gör du genom att peka på HuvudsidaFormat-menyn och sedan klicka på Bifoga huvudsida. Klicka på Standardhuvudsida i dialogrutan Välj huvudsida och sedan på OK. Dialogrutan Matcha innehållsområden visas. Om du vill matcha brödtexten på sidan till innehållsplatshållaren PlaceHolderMain klickar du på OK.

  Som standard innehåller det anpassade listformuläret fält för den valda formulärtypen, tillsammans med standardkontroller för respektive fält. För till exempel listan Meddelanden har fältet Förfaller en kontroll för datumväljare. Eventuella obligatoriska fält anges automatiskt med en asterisk.

 9. Klicka på Spara somArkiv-menyn om du vill spara det nya anpassade listformuläret. Du kan också trycka på CTRL+S.

 10. Bläddra i den stora listrutan i dialogrutan Spara som till list- eller biblioteksmappen som det anpassade listformuläret har skapats för.

  Dubbelklicka på listor om du vill följa exempel i dialogrutan Spara som och dubbelklicka sedan på meddelanden om du vill öppna mappen meddelanden. Skriv NewAnnouncementsi rutan Filnamn och klicka sedan på Spara.

  Skriv NyaMeddelanden i rutan Filnamn och klicka på Spara om du följer exemplet.

  Sidan NyaMeddelanden.aspx visas i mapplistan i mappen Meddelanden.

Överst på sidan

Koppla den nya sidan till en lista

När du har skapat ett anpassat listformulär kan du koppla det till listan som det har skapats för. Det anpassade listformuläret visas inte i webbläsaren när användaren skapar, visar eller redigerar objekt i listan förrän du kopplar det till listan.

I det tidigare exemplet skapade du NyaMeddelanden.aspx för listan Meddelande, så nästa steg blir att koppla NyaMeddelanden.aspx till listan Meddelanden.

 1. Högerklicka i mapplistan på listan eller biblioteket som du vill associera det anpassade listformuläret med – i det här fallet Meddelanden – och klicka sedan på Egenskaper på snabbmenyn.

 2. Klicka på fliken Stödfiler i dialogrutan Egenskaper för lista.

 3. Om listan är konfigurerad för flera innehållstyper klickar du i listan Innehållstypspecifika formulär på innehållstypen som du vill använda det anpassade listformuläret för.

  Varje gång som du ändrar innehållstypen, ändras textrutorna till att visa formulären som används för den aktuella innehållstypen. Varje innehållstyp kan använda separata uppsättningar med anpassade listformulär.

 4. Klicka på Bläddra under Nytt objektformulär, leta reda på och klicka på det anpassade listformuläret – i det här exemplet NyaMeddelanden.aspx – och klicka sedan på OK.

  Sökvägen till det anpassade listformuläret visas nu i rutan Nytt objektformulär.

 5. Klicka på OK.

Om du har följt exemplet kan du testa det nya anpassade formuläret. Det gör du genom att klicka på Default.aspx i mapplistan och sedan klicka på F12 för att öppna sidan i webbläsaren. Klicka på Lägg till nytt meddelande under Meddelanden i webbläsaren så att det anpassade formuläret för nytt objekt öppnas.

Överst på sidan

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×