Skapa ett anpassat fält

Microsoft Office Project 2007 innehåller flera anpassade fält som du kan definiera utifrån organisationens behov. Du kan anpassa ett fält och sedan infoga det i ditt projekt. Om du inte behöver ett helt nytt anpassat fält kan du helt enkelt byta namn på befintliga fält om du vill anpassa dem.

Vad vill du göra?

Anpassa ett fält

Importera ett anpassat fält

Infoga ett anpassat fält

Byta namn på ett fält

Anpassa ett fält

 1. Öppna Verktyg-menyn, peka på Anpassa och klicka sedan på Fält.

 2. Klicka på Aktivitet om du vill att fältet ska vara tillgängligt i aktivitetsvyer eller klicka på Resurs om du vill att fältet ska vara tillgängligt i resursvyer.

 3. Välj den typ av fält som du anpassar från listan Typ.

 4. Klicka på Byt namn om du vill byta namn på fältet permanent i det här projektet. Skriv in det nya namnet i dialogrutan som visas och klicka sedan på OK.

 5. Välj hur du vill att data ska anges i fältet under Anpassade attribut.

  • Om du vill att en lista ska användas i det anpassade fältet, till exempel för att skapa en lista över olika kostnadsställen i organisationen, klickar du på Uppslag. Ange varje listobjekt i dialogrutan som visas i kolumnen Värde, välj om du vill att något av listobjekten ska visas som standard och klicka sedan på Stäng.

  • Om du vill att det anpassade fältet fylls i med hjälp av en formel klickar du på Formel. I dialogrutan som visas använder du rutorna Fält och Funktion för att skapa en formel och klickar sedan på OK.

 6. Välj hur du vill att värdena i det anpassade fältet ska lyftas upp under Beräkning för aktivitets- och gruppsammanfattningsrader. Det vill säga hur värdena summeras på aktivitets- och sammanfattningsnivå för det här anpassade fältet.

  Obs!: Dispositionskod och textfält lyfts inte upp. Dessutom är alternativet Använd formel endast tillgängligt om du har definierat en formel för fältet under Anpassade attribut.

 7. Välj hur du vill att värdena i det anpassade fältet ska distribueras under Beräkning för tilldelningsrader.

  • Klicka på Ingen om innehållet i det här anpassade fältet inte ska distribueras över tilldelningar.

  • Klicka på Flytta ned om inte manuellt angivet om innehållet i det här anpassade fältet ska distribueras över tilldelningar, till exempel i vyn Aktivitetsanvändning eller Resursanvändning. I sådana fall delas data upp mellan tilldelningarna såvida inte data anges manuellt på en tilldelningsrad.

 8. Välj hur du vill att data i det anpassade fältet ska visas under Värden som ska visas.

  • Klicka på Data om du vill visa faktiska data i fältinnehållet i alla vyer där fältet visas.

  • Klicka på Grafiska indikatorer om du vill ange vilka kriterier och associerade indikatorbilder som ska visas i fältet i stället för data.

   Obs!: Om du uppdaterar fälten i Microsoft Office Project Server 2007 med det nya anpassade fältet som visar en indikator kan du behöva uppdatera (det vill säga ”ändra”) information i kolumnen en gång för att se den nya indikatorn i en vy i Microsoft Office Project Web AccessProject Web Access.

När fältet har anpassats kan du infoga det i rätt aktivitets- eller resursvy i projektet.

Överst på sidan

Importera ett anpassat fält

Om ett annat projekt eller en annan mall innehåller ett anpassat fält som skulle vara användbart i projektet kan du importera det och spara den tid det tar att skapa ett identiskt nytt anpassat fält.

 1. Öppna Verktyg-menyn, peka på Anpassa och klicka sedan på Fält.

 2. Klicka på Importera fält.

 3. Välj det projekt som innehåller det fält som du vill importera i listan Projekt.

 4. I området Fälttyp markerar du Aktivitet, Resurs, eller Projekt.

 5. Markera namnet på det fält som du vill importera i listan Fält.

 6. Klicka på OK, så importeras fältets namn, värdelista, formel och grafiska indikatorer till projektet. Du kan ändra dessa värden på lämpligt sätt och sedan infoga fältet i projektets vyer.

Överst på sidan

Infoga ett anpassat fält

När du har anpassat ett fält är nästa steg att infoga det i en vy.

 1. Klicka på kolumnrubriken för den kolumn du vill visa till höger om det anpassade fältet.

 2. Klicka på KolumnInfoga-menyn.

 3. Klicka på namnet på det anpassade fältet i listan Fältnamn. Om du har bytt namn på fältet permanent när du anpassade det visas det med sitt nya namn.

 4. Om du inte vill använda det permanenta namnet på ditt anpassade fält skriver du in ett nytt namn i rutan Rubrik.

 5. Välj hur du vill att kolumnen ska justeras, med hjälp av listorna Justera rubrik och Justera data.

 6. Ange en bredd för kolumnen i rutan Bredd. Du kan även justera kolumnbredden i själva vyn genom att dra kanten på kolumnen så att den blir bredare eller smalare.

 7. Om du vill att kolumnrubriken ska radbrytas till flera rader om kolumnen är för smal för att texten ska kunna visas på en rad markerar du kryssrutan Placering av sidhuvudtext. Avmarkera kryssrutan om du vill att rubriken endast ska visas på en rad.

 8. Klicka på OK för att infoga kolumnen i den vy som visas.

Överst på sidan

Byta namn på ett fält

Om rätt data visas i ett fält i projektet, men en annan rubrik skulle beskriva det som visas på ett mer korrekt sätt, kan du helt enkelt byta namn på fältet. Om du vill byta namn på fältet måste du först dölja kolumnen och sedan visa den igen med det nya fältnamnet.

 1. Anteckna det aktuella namnet på fältet som du byter namn på.

 2. Högerklicka på kolumnrubriken för det fält som du byter namn på och klicka sedan på Dölj kolumn. Kolumnen försvinner från den aktuella vyn, men de data som finns i kolumnen finns fortfarande säkert lagrade i databasen.

 3. Klicka på kolumnrubriken för den kolumn du vill visa till höger om det fält du byter namn på.

 4. Klicka på KolumnInfoga-menyn.

 5. Klicka på det ursprungliga namnet på fältet, som du antecknade tidigare, i listan Fältnamn.

 6. Skriv in det nya namnet på fältet i rutan Rubrik.

 7. Klicka på OK för att byta namn på fältet.

  Obs!: Det nya namnet används endast för den aktuella vyn. Om det här fältet visas i flera vyer kanske du vill byta namn på fältet med hjälp av de här stegen i de andra vyerna också.

Överst på sidan

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×