Skapa ett anpassat åtgärdsfönster som underlättar ifyllningen av formulär

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Det kan vara förvirrande att försöka fylla i ett komplext formulär. Med platshållartext, vyer, villkorsstyrd formatering och regler kan det bli lättare att fylla i formulär. Ingen av dessa funktioner ger emellertid en översikt över hur ett formulär fungerar.

Om du skapar ett anpassat åtgärdsfönster och läggar till det i en formulärmall blir det lättare för användarna att förstå och fylla i formulär som baseras på formulärmallen.

Viktigt!: Anpassade åtgärdsfönster stöds inte i webbläsarkompatibla formulärmallar. Om du vill använda ett anpassat åtgärdsfönster måste bara formulärmallen fyllas i med hjälp av InfoPath.

I den här artikeln

Översikt

Innan du börjar

Kompatibilitetsfrågor

Skapa ett anpassat åtgärdsfönster

Översikt

Ett anpassat åtgärdsfönster är en webbsida som visas i ett aktivitetsfönster i Microsoft Office InfoPath när en användare fyller i ett formulär.

Formulär med ett anpassat åtgärdsfönster

1. Här visas namnet på det anpassade åtgärdsfönstret.

2. Webbsidan visas här.

Du kan ange en webbsida ska användas som standard anpassat åtgärdsfönster för en formulärmall. Om du vill kan du lägga till fler webbsidor i en formulärmall som resursfiler och använda hyperlänkar för att ansluta dem. När de fyller i ett formulär som baseras på formulärmallen navigera de dessa webbsidor i det anpassade åtgärdsfönstret.

Obs!: Endast HTML-format återges i ett anpassat åtgärdsfönstret.

Tips: Du kan skapa innehållet för det anpassade åtgärdsfönstret i Microsoft Office Word och sedan spara det som en webbsida. Merparten av formateringen från Word bevaras.

När du har skapat innehållet för det anpassade åtgärdsfönstret kan du göra något av följande:

 • Lägga till det i formulärmallen    Om du inte planerar att uppdatera innehållet i det anpassade åtgärdsfönstret ofta eller över huvud taget, lägger du till HTML-filen till formulärmallen. På så sätt kan användarna visa det anpassade åtgärdsfönstret även om de fyller i formuläret när de arbetar offline.

 • Länka till det från formulärmallen    Om du planerar att uppdatera innehållet i det anpassade åtgärdsfönstret ofta, och vill undvika att behöva publicera om formulärmallen varje gång du uppdaterar innehållet, lagrar du HTML-filen på en annan plats. Därefter länkar du till innehållet från mallen. När du vill uppdatera det anpassade åtgärdsfönstret ändrar du HTML-filen eller ersätter den med en ny fil.

  Obs!: Du måste spara HTML-filen på en plats som är tillgänglig för de som fyller i formulär som baseras på formulärmallen. Observera också att om platsen inte finns i samma domän så visas en varning för användarna när de börjar fylla i formuläret.

Överst på sidan

Innan du börjar

 1. Planera innehållet.    Om du skapar en ny formulärmall pratar du med de som ska fylla i formulär som baseras på formulärmallen för att ta reda på deras behov. På så sätt blir det lättare att avgöra vilken typ av innehåll som bör finnas i det anpassade åtgärdsfönstret. Om du lägger till ett anpassat åtgärdsfönster till en befintlig formulärmall pratar du med de som har fyllt i formulär som baseras på formulärmallen, och med de som har använt den insamlade informationen. På så sätt blir det lättare att avgöra vad användarna behöver.

  Obs!: Den övergripande hjälpstrategin bör inkludera andra element, t.ex. platshållartext. Mer information finns i avsnittet Se även.

  Tips: Om du ska ta fram hjälpinnehåll för en formulärmall som ska distribueras på ett stort företag bör du överväga att tillfråga en fokusgrupp eller göra en undersökning för att fastställa den övergripande strategin.

 2. Bestäm hur webbsidan ska skapas.    Du kan skriva innehållet för det anpassade åtgärdsfönstret i Microsoft Office Word och sedan spara det som en webbsida. Det här formatet är ett generiskt HTML-format som inte innehåller några Office-specifika funktioner. Du kan också använda en webbsidesredigerare, t.ex. Microsoft Office SharePoint Designer, förutsatt att den färdiga webbsidan inte är beroende av filer som finns på andra platser, t.ex. i undermappar. Du kan också skriva enkla HTML-filer med hjälp av en textredigerare, t.ex. WordPad.

 3. Förbered andra resurser.    Om du länkar till en sida från ett anpassat åtgärdsfönster, i stället för att lägga till sidan till formulärmallen, behöver du en webbserver som alla användare har åtkomst till. Du kanske också vill att användarna ska kunna ändra det anpassade åtgärdsfönstret, t.ex. genom att använda ett särskilt konto som skapats för detta ändamål.

Överst på sidan

Kompatibilitetsfrågor

När du utformar en formulärmall i Microsoft Office InfoPath 2007 kan du välja att designa en webbläsarkompatibel formulärmall. Vissa funktioner är inte tillgängliga när du utformar en webbläsarkompatibel formulärmall. Anpassade åtgärdsfönster som ofta används för att visa anpassad hjälptext, är stöds inte i webbläsarkompatibla formulärmallar. Om du vill lägga till hjälp i en webbläsarkompatibel formulärmall tänka på ett annat sätt att lägga till hjälp, till exempel använder villkorsstyrd formatering för att visa sammanhangsberoende hjälp.

Överst på sidan

Skapa ett anpassat åtgärdsfönster

 1. Skapa innehållet för det anpassade åtgärdsfönstret och spara det som en webbsida. Om du använder Word för att skriva innehållet, sparar du filen som en filtrerad webbsida.

 2. Öppna formulärmallen i designläge.

 3. Klicka på FormuläralternativVerktyg-menyn.

 4. Klicka på Programmering i dialogrutan Formuläralternativ under Kategori.

 5. Markera kryssrutan Aktivera anpassat åtgärdsfönster.

 6. Om du vill lägga till det anpassade åtgärdsfönstret till formulärmallen, så att formulären kan fyllas i offline, gör du följande:

  1. Klicka på Resursfiler.

  2. Klicka på Lägg till i dialogrutan Resursfiler.

  3. Leta upp den fil som du vill lägga till i dialogrutan Lägg till fil och dubbelklicka på filen.

  4. Upprepa föregående två steg tills du har lagt till alla resursfiler du behöver. Om du använder flera webbsidor, lägger du till alla.

  5. När du har lagt till resursfilerna klickar du på OK i dialogrutan Resursfiler.

 7. Ange ett namn för det anpassade åtgärdsfönstret i rutan Åtgärdsfönstrets namn. Namnet visas ovanför åtgärdsfönstret.

 8. Gör något av följande i rutan Åtgärdsfönstrets plats:

  1. Om du sparar webbsidan på en webbserver anger du sidans URL-adress.

  2. Om du har lagt till webbsidan som en resurs klickar du på pilen och väljer webbsidan i listan. Om det finns mer än en resursfil, väljer du den fil som ska användas som standard.

 9. Klicka på OK.

 10. Om du vill testa dina ändringar klickar du på Förhandsgranska i verktygsfältet Standard eller trycker på CTRL+SKIFT+B.

  Nu bör det anpassade åtgärdsfönstret visas bredvid formuläret.

Överst på sidan

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×