Skapa ett UML-tillståndsdiagram

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Viktigt!: UML-tillståndsdiagram är inte tillgänglig i Visio 2013 och senare versioner. Information om UML-diagram i Visio 2013 och senare versioner finns i UML-diagram i Visio.

Tillståndsdiagram som visar de övergångar ett objekt genomgår när det svarar på yttre händelser

Bildtext 1 Första tillstånd är ett objekts tillstånd innan några händelser i diagrammet har agerat på den.

Bild av knapp Ett tillstånd representerar en förekomst i en objekt liv. Dubbelklicka på formen tillstånd att lägga till ett namn och dess interna åtgärder och aktiviteter.

Bildtext 3 TransitionsTransitions indikerar att, som svar på en händelse ett objekt kommer går från en status till en annan och utföra en åtgärd.

Steg 4 händelse som utlöser övergången är namngiven i övergångssträngen. Dubbelklicka på en övergång om du vill märka den med en sträng som förutom en händelsesignatur kan också innehålla ett guard villkor och en åtgärdsuttryck.

 1. Öppna UML-modellen som innehåller kursen eller användningsfall som innehåller det beteende som du vill representera i ett tillståndsdiagram.

 2. Peka på NyttArkiv-menyn, programvara och klicka sedan på UML Model Diagram.

 3. Högerklicka på den ikon som representerar klass eller användningsfall som innehåller det beteende som du vill representera i tillståndsdiagram i trädvy. Peka på Nytt och klicka på Tillståndsdiagram.

  En tom sida visas och stencilen UML-tillståndsdiagram blir den översta stencilen. Arbetsytan visar ”tillståndsdiagram” som en vattenstämpel. En ikon som representerar diagrammet läggs till i trädvyn.

  Obs!: Om trädvyn inte visas klickar du på UML-menyn pekar du på Visa och klicka sedan på Modellutforskaren.

 4. Dra tillstånd former till ritningssidan för att representera ordningen för tillstånd som ett objekt genomgår.

  Arbeta med tillstånd figurer i UML-tillståndsdiagram och aktivitetsdiagram

 5. Dra formen Sammansatt tillstånd till sidan för att representera samtidiga, ömsesidigt uteslutande eller kapslade deltillstånd.

  Arbeta med sammansatt tillstånd figurer i UML-tillståndsdiagram

 6. Anslut tillstånd till andra tillstånd med övergång former som indikerar att ett objekt i ett tillstånd anger det andra tillståndet som svar på en händelse.

  Arbeta med övergång figurer i UML-tillståndsdiagram och aktivitetsdiagram

  Tips: Använd formen bågformade övergång för att ange att ett objekt förblir i samma läge som svar på en händelse. Anslut båda ändarna av övergången till anslutning pekar Kopplingspunkt – blått X på formen samma tillstånd.

 7. Koppla ihop former övergångÖvergång (koppling) och Övergång (förgreningsövergång) former för att representera förgreningen av ett tillstånd till flera tillstånd eller synkroniseringen av flera tillstånd till ett tillstånd.

 8. Använd Ytlig historik eller Djupgående historik former för att ange att ett objekt ska gälla etappen det senast hade i en region.

  Arbeta med sammansatt tillstånd figurer i UML-tillståndsdiagram

 9. Dubbelklicka på valfri form för att öppna dialogrutan Egenskaper för UML- och lägga till ett namn, åtgärder, aktiviteter, händelser och andra egenskaper.

 10. Spara diagrammet.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×