Skapa ett UML-aktivitetsdiagram

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Aktivitetsdiagram som visar de interna åtgärdstillstånd som ett objekt genomgår under sin livslängd

Bildtext 1 Det initiala tillståndet är tillståndet för ett objekt innan eventuella händelser i diagrammet har åtgärd ATS.

Bild av knapp En åtgärdstillstånd är en typ av tillstånd som representerar en slutförd aktivitet.

Bildtext 3 En över gång från ett åtgärds tillstånd inträffar när åtgärdens status för intern åtgärd är slutförd.

Steg 4 Använd en kopplings över gång för att ange samtidiga aktiviteter som måste slutföras innan nästa aktivitet kan ske.

Bildtext 5 Dubbelklicka på över gångar från åtgärds tillstånd för att namnge dem med skydd villkor och åtgärds uttryck.

Bildtext 6 Använd en förgrenings över gång för att indikera aktiviteter som kan inträffa parallellt.

bildtext 7 Det slutliga tillståndet representerar slutförandet av en aktivitet i den situation som diagrammet representerar.

 1. Öppna Visio, Välj mallaroch sedan program vara och databas.

 2. Välj UML Activityoch klicka sedan på skapa.

  Du kan nu infoga swimlanes och skapa aktivitets kontrollen i diagrammet.

 3. Om du vill ange ansvars områden i aktivitets diagrammet drar du en Swimlanes -form till sidan för varje klass, person eller organisationsenhet som du vill visa. Så här gör du:

  1. Dra formen Simbana till ritningssidan.

  2. Dubbelklicka på varje etikett på formen om du vill ändra standard namnet.

  3. Upprepa steg a. och b. tills du har lagt till alla partitioner eller organisationsenheter du behöver.

  4. Dra i markerings handtagen på swimlanes-formerna så att de blir större.

 4. Använd den inledande noden och de slutliga noden för att representera start-och slutliga PseudoTillstånd.

 5. Dra formen uppgift för varje åtgärd eller aktivitets tillstånd som du vill representera.

 6. Använd skydds villkoret, till exempel formen beslut för att ange en möjlig över gång från ett åtgärds tillstånd.

 7. Använd de komplexa övergångs formerna, gaffel eller noden Anslutför att representera förgreningen av ett åtgärds tillstånd till flera parallella lägen eller synkroniseringen av flera åtgärds lägen till ett tillstånd.

 8. Spara diagrammet.

 1. Öppna det UML-MODELLDIAGRAM som innehåller det UML-element som du vill skapa ett aktivitets diagram för.

 2. I trädvy högerklickar du på ikonen för paketet, under systemet, klass, åtgärden eller användningsfall där du vill skapa en aktivitetsdiagram. Peka på nyttoch klicka sedan på aktivitets diagram.

  En tom sida visas och stencilen UML-aktivitet blir den översta stencilen. Arbets ytan visar "Activity" som en vattenstämpel. En ikon som representerar diagrammet läggs till i trädvyn.

  Obs!: Om trädvyn inte visas går du till UML -menyn, pekar på Visaoch klickar sedan på modell Utforskaren.

 3. Om du vill ange ansvars områden i aktivitets diagrammet drar du en Swimlanes -form till sidan för varje klass, person eller organisationsenhet som du vill visa.

  Skapa swimlanes i ett aktivitets diagram

  1. Dra en Swimlanes -form i en aktivitetsdiagram till ritnings sidan.

  2. Dubbelklicka på formen för att lägga till ett namn och andra egenskaps värden.

  3. Upprepa steg 1 och 2 tills du har lagt till alla partitioner eller organisationsenheter du behöver.

  4. Dra i markerings handtagen på swimlanes-formerna så att de blir större.

  5. Dra status, Åtgärds tillstånd, objekt i tillstånd och signal kvitto eller Signal skicka former till de områden som definieras av swimlanes och koppla ihop dem med kontroll flödes -och objekt flödes former.

 4. Dra ett Åtgärds tillstånd eller en tillstånd -form till ritnings sidan för varje åtgärd eller aktivitets tillstånd som du vill representera. Använda formerna initialt tillstånd och slut tillstånd för att representera initiala och slutliga PseudoTillstånd. Arbeta med tillstånds former i UML-tillstånds-och aktivitets diagram

 5. Koppla kontroll flödes former till tillstånds former för att visa ändringen från ett tillstånd till ett annat.

  Ange flödet av kontroll i ett aktivitets diagram

  1. Dra en kontroll flödes form i en aktivitetsdiagram till ritnings sidan.

  2. Limma kontroll flödets form änd punkt (utan pilspets) till en kopplings punkt Kopplingspunkt – blått X på käll Åtgärds läget eller tillstånds formen.

  3. Limma form änd punkten för kontroll flöde (med pilspets) mot en kopplings punkt på mål -eller tillstånds formen.

  4. Dubbelklicka på formen kontroll flöde för att lägga till en över gångs sträng, inklusive en händelse, ett skydds villkor, åtgärds uttryck med mera.

 6. Använd de komplexa övergångs formerna, över gången (förgrening) eller över gången (gå till)för att representera förgreningen av ett åtgärds tillstånd till flera parallella lägen eller synkroniseringen av flera åtgärds lägen till ett tillstånd. Arbeta med övergångs former i UML-tillstånds-och aktivitets diagram

 7. Om du vill ersätta över gångs strängar med signal ikoner kan du använda formerna Sänd signal och signal kvitto för att representera signalerna.

 8. Dubbelklicka på en form för att öppna dialog rutan UML-egenskaper där du kan lägga till ett namn, en övergångs sträng, skydds villkor, uppskjutna händelser och andra egenskaper.

 9. Spara diagrammet.

Ett aktivitets diagram är ett specialfall av ett tillstånds diagram där alla tillstånd är åtgärds lägen och flödet av kontroll utlöses genom att åtgärder utförs i käll tillståndet.

Relaterade till en viss klass eller ett användnings fall, beskriver ett aktivitets diagram den interna funktionen hos en metod. Använd ett aktivitets diagram för att representera ett flöde som drivs av internt genererade aktiviteter. Använd ett tillstånds diagram för att representera ett flöde som svar på externa händelser.

Aktivitets diagram uppmanar dig att uppmärksamma och dokumentera parallell och samtidig aktivitet. Detta gör dem utmärkta verktyg för att utforma arbets flöden, analysera användnings fall och hantera flertrådade program.

Mer information finns i

UML-diagram i Visio

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×