Skapa ett Six Sigma-flödesschema eller House of Quality-diagram

Six Sigma-metoden används i många företag som hjälp för att eliminera defekter i processer. Six Sigma-diagrammallen innehåller former för två typer av Six Sigma-diagram:

Vad vill du göra?

Skapa ett nytt Six Sigma-diagram

Skapa ett flödesschema

Skapa ett House of Quality-diagram

Skapa ett nytt Six Sigma-diagram

  • Klicka på fliken Arkiv.

  • Klicka på Nytt, klicka på Affärer och dubbelklicka sedan på Six Sigma-diagram.

Överst på sidan

Skapa ett flödesschema

Formerna i Six Sigma-flödesschemat är desamma som formerna i mallen Enkelt flödesschema, förutom att de har formdatafält som är specifika för Six Sigma-metoden.

Om du vill visa och redigera formdata kan du högerklicka på en form, peka på Data och sedan klicka på Formdata. Fönstret Formdata öppnas med de aktuella datafälten och värdena.

Överst på sidan

Skapa ett House of Quality-diagram

Stencilen Six Sigma House of Quality Shapes innehåller två typer av inbyggda ”hus”. Det första är formen Fullständig, som innehåller rader, kolumner, etiketter och korrelationsmatrisen (”taket”).

Formen Six Sigma House of Quality

Det andra är formen Matris, som är en rad- och kolumnmatris utan etiketter eller korrelationsmatris.

Du kan lägga till etikettformer och en korrelationsmatrisform i den enkla matrisen genom att dra dem från stencilen.

Ändra storlek och lägga till eller ta bort rader och kolumner

House of Quality-formerna har en speciell funktion vid storleksändring. När du drar i fyrkanten läggs blå storlekshandtag, rader eller kolumner till i eller tas bort från matrisen. Rutornas storlek ändras inte. Du kan även lägga till och ta bort rader och kolumner genom att högerklicka på formen och sedan klicka på lämpligt kommando på snabbmenyn.

Husformen Fullständig har två gula kontrollhandtag, ett på radetikettssidan och ett på kolumnetikettssidan. När du drar i kontrollhandtaget ändras storleken på alla rad- eller kolumnetiketter samtidigt.

Det finns också former för enskilda rader och kolumner i stencilen. Storleken på dessa går att ändra individuellt, även om de är grupperade.

Fylla i diagrammet

Lägg till text i rad- och kolumnetiketterna genom att markera raden eller kolumnen och sedan börja skriva.

Lägg till formen Bedömning i matriscellerna där du vill visa en ikon, och högerklicka sedan på formen för att välja vilken typ av bedömning du vill visa. Du kan även visa det numeriska värdet för bedömning utöver ikonen.

Om du vill lägga till ett numeriskt värde utan en ikon i en cell kan du använda formen Värde. När du har lagt till formen Värde markerar du den och skriver önskat värde.

Formen Korrelationer, som normalt används i ”tak”-korrelationsmatrisen, läggs till och ändras på samma sätt. Släpp formen Korrelationer i matriscellen och högerklicka sedan för att ange typen.

Överst på sidan

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×