Skapa ett Access-program från en mall

Det går snabbt att ordna data med ett Access-program och du kommer snabbt igång om du använder en mall. När du väljer en mall skapar Access ett program som innehåller de tabeller som du troligen hade lagt till själv om du hade skapat programmet från början.

Obs!: Du kan alltid anpassa de program som du skapar, oavsett om du har skapat dem med hjälp av en mall eller genom att klicka på knappen Anpassa webbprogram på startskärmen.

  1. Bläddra nedåt på startskärmen i Access och visa de tillgängliga mallarna. De populäraste programmen, t.ex. Projekthantering, Tillgångar och Kontakter, visas först.

    Lägg till mallar på startskärmen i Access 2013.

    Obs!: Om mallen börjar med ordet ”Skrivbord” skapas en klientdatabas som inte är kompatibel med den nya versionen av Access Services. Genom att använda en mall med programikonen är du säker på att det är en Access-programmall.

  2. Klicka på mallen och ange ett namn i rutan Appnamn.

    Skapa ett nytt program genom att fylla i rutorna.

  3. Välj en plats i listan för programmet, eller ange en plats i rutan Webbplats. Platsen måste ha Access Services, t.ex. en Office 365-webbplats eller en server som kör Microsoft SharePoint Server.

  4. Klicka på Skapa. Access skapar programmet och visar det i Access-programmet. Om du vill börja använda programmet direkt i webbläsaren går du till Start > Starta app.

Vad gör du sen?

I webbläsaren anger du data för programmet. Placera några objekt i varje tabell och prova olika vyer. Välj värden i listrutorna eller med kontrollerna för Komplettera automatiskt och se hur du kan klicka till relaterade data utan att du lägga till nya kontroller eller makron.

Om kalkylarket redan innehåller data kan du kopiera dessa och klistra in dem i en av databladsvyerna i programmet, under förutsättning att kolumnerna i kalkylarket är sorterade i samma ordning som databladet i programmet och att datatyperna i respektive kolumn är kompatibla med de i programmet. I vissa kolumner i programdatabladet kan du behöva ange värden innan du kan spara objektet. Det kan betyda att du behöver städa i kalkylarket, men när allt är klart ska det gå att klistra in data i programmet.

Du kan även importera data till ett program. Det här skapar en ny tabell som inte automatiskt integreras med de andra tabellerna i programmet, men det är enkelt att lägga till uppslagsfält för att skapa relationer mellan tabeller. Om du till exempel skapar en tabell för Anställda genom att importera data om anställda till ett program som redan har en tabell för Uppgifter lägger du till ett uppslagsfält i tabellen Uppgifter så att det går att tilldela personer uppgifter i den nya tabellen Anställda. Lär dig att skapa relationer i Access-program med skapa en relation.

Dela Facebook Facebook Twitter Twitter E-post E-post

Hade du nytta av den här informationen?

Bra! Andra synpunkter?

Hur kan vi förbättra den?

Tack för din feedback!

×