Skapa ett Access-program

Ett Access-program, eller en Access-app, är en databas som du använder i en vanlig webbläsare, men som du utformar och ändrar i Access 2013. Data och databasobjekten lagras i en SQL Server- eller Microsoft Azure SQL-databas, så du kan dela data inom organisationen med hjälp av SharePoint 2013, Office 365 Small Business eller Office 365 Enterprise.

Du kan skapa ett program antingen från en mall eller från början. Så här skapar du ett anpassat program:

  1. Öppna Access 2013 och klicka på Anpassat webbprogram.

  2. Ange ett namn och en plats för programmet (du kan också välja en plats i listan Platser) och klicka på Skapa.

Tips    Om du vill kontrollera serverns plats eller databasnamnet klickar du på fliken Arkiv > Information .

Knappen Anpassat webbprogram på startskärmen.

Nästa steg är att lägga in tabeller i det nya programmet. Du kan antingen lägga till fördefinierade tabeller som fungerar som mallar – och som i vissa fall innehåller färdiga relaterade tabeller – eller börja med helt tomma tabeller.

Sökrutan för tabellmallar på välkomstskärmen i Access.

Så här lägger du till en malltabell:   I rutan Sök anger du vilken typ av data (till exempel uppgifter eller personer) som du vill lagra. Klicka på sökknappen och välj en lämplig tabell i listan.

Om mallen har relaterade tabeller visas flertabellsikonen. Om du till exempel lägger till tabellen Tillgångar läggs den relaterade tabellen Anställda till automatiskt.

Ikon som visar att det finns flera tabeller i mallen

Så här lägger du till en tom tabell:   Klicka på Lägg till en ny tom tabell.

Du kan se de tabeller som du lagt till nyligen i det vänstra fönstret.

Arbeta med vyer

List- och databladsvyerna skapas automatiskt för varje tabell i Access. Beroende på vilken typ av tabellmall som du väljer kan du också se en sammanfattningsvy, där poster grupperas efter ett visst fält. Du lägger till vyer genom att klicka på plustecknet.

Så här redigerar du layouten för en vy:

  1. Välj en tabell.

  2. Välj en vy.

  3. Klicka på knappen Inställningar/åtgärder och välj vilken åtgärd du vill utföra.

Obs!    Om du tar bort vyer (eller kontroller i vyer) tas inte underliggande data bort.

Lägga till data

Om du vill ange eller ändra data i tabellerna klickar du på Öppna i webbläsare på fliken Start. Markera den tabell och vy du vill använda och använd sedan åtgärdsfältet för att lägga till, redigera och ta bort objekt.

Du kan också importera data från en extern källa som en Access-skrivbordsdatabas, en Microsoft Excel-fil, en ODBC-källa, en textfil eller en SharePoint-lista. Datauppgifterna läggs då till i form av en ny tabell.

Datakällaval: Access, Excel, SQL Server/ODBC-datakälla, Text/CSV, SharePoint-lista.

Obs!    Om databasen är en Access 2010-webbdatabas kan du redigera den i Access 2013, men du kan inte uppdatera den till ett Access-program. I stället måste du skapa ett nytt anpassat webbprogram och importera tabellerna från om Access 2010-webbdatabasen. Standardvyer skapas automatiskt, och du kan lägga till egna anpassade vyer.

Spara programmet

Om du klickar på Spara i verktygsfältet Snabbåtkomst laddas dina ändringar upp till SharePoint-servern eller Office 365-webbplatsen, så det finns inget ytterligare steg då du ”publicerar” ändringarna.

Om du vill säkerhetskopiera eller flytta programmet ska du spara det som ett SharePoint-programpaket genom att klicka på Arkiv > Spara som > Spara som paket. Lägg till en rubrikoch välj antingen att spara enbart programmets struktur eller att även spara data i paketet.

En snabb översikt över fler alternativ finns i Nyheter i Access 2013.

Nästa steg

Nästa steg är beroende av vad du vill göra med programmet. Följande artiklar kan vara till hjälp:

Överst på sidan

Gäller för: Access 2013Hade du nytta av den här informationen?

Ja Nej

Hur kan vi förbättra den?

255 återstående tecken

För att skydda din integritet bör du inte ange någon kontaktinformation i feedbacken. Granska våra sekretesspolicy.

Tack för din feedback!

Supportresurser

Ändra språk