Office
Logga in

Skapa en webbplats i SharePoint Server 2007

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Innan du skapar en webbplats i Microsoft Office SharePoint Server 2007 måste du avgöra om du vill att en underwebbplats inom den befintliga webbplatsens strukturen eller en ny webbplats. I den här artikeln innehåller grundläggande information för att hjälpa dig. Om du behöver ytterligare vägledning, eller om du behöver skapa flera underwebbplatser eller webbplatser, bör du konsulttjänster med serveradministratören.

Artikelinnehåll

Översikt

Bestäm om du vill skapa en underwebbplats eller en webbplats

Skapa en underwebbplats under den befintliga webbplatsen

Skapa en webbplats med hjälp av standardsidan för att skapa webbplatser

Andra sätt att skapa webbplatser

Översikt

En webbplats är en grupp med relaterade webbsidor där din grupp kan arbeta med projekt, hålla möten och dela information. Organisationen kan använda underwebbplatser och webbplatser vill dela innehållet på webbplatsen i olika, separat hanterbara webbplatser. Din organisation kanske till exempel vill separata platser för varje produkt eller din region.

Webbplatser på den högsta nivån kan ha flera underwebbplatser och underwebbplatser kan i sin tur ha flera underwebbplatser. En webbplats på den högsta nivån med tillhörande underwebbplatser är en struktur som kallas webbplatssamling.

Om du kan skapa webbplatser eller underwebbplatser beror på hur din organisation har konfigurerat sina webbplatser och vilken behörighet som krävs för att skapa dem. Vissa organisationer behöver ha full kontroll över vem som kan skapa webbplatser eller när eller var webbplatserna skapas. I andra organisationer har användarna större åtkomst och större frihet att vid behov skapa webbplatser.

Underwebbplats

Du kan skapa en ny underwebbplats inom den befintliga webbplatsstrukturen om du ha behörigheten Design. En ny underwebbplats har automatiskt den överordnade webbplatsens URL i den första delen av sin URL. En underwebbplats kan ärva behörigheter och navigering av den befintliga webbplatsen, men du kan också ange unika behörigheter och navigering. En ny webbplats använder exempelvis per automatik det befintliga övre länkfältet och startsidan, men du kan också bestämma att den ska ha ett eget övre länkfält och startsida.

Övre länkfältet

Det övre länkfältet visas som en eller flera hyperlänkade flikar överst på alla sidor. Om din webbplats exempelvis heter Konventplanering kan länkar till din Konventplanering-webbplats visas i det övre länkfältet i den överordnade webbplatsen så att personer som besöker webbplatsen enkelt kan hitta din Konventplanering-webbplats.

När du skapar en ny underwebbplats kan du inkludera den i navigeringselement på den överordnade webbplatsen så att användarna lättare kan hitta din webbplats. Du kan exempelvis lägga till underwebbplatsen i det övre länkfältet i den överordnade webbplatsen och i Snabbstart på den överordnade webbplatsen. På de flesta användarsidor visas Snabbstart vid kanten direkt under länken Visa allt webbplatsinnehåll.

Snabbstart

Webbplats på den högsta nivån

Du måste på grund av standardinställningen vara administratör för att kunna skapa webbplatser på den högsta nivån (och webbplatssamlingar baserade på webbplatser på den högsta nivån), men administratören kan aktivera standardsidan för att skapa webbplatser så att även andra personer kan skapa webbplatser på den högsta nivån. Om standardsidan för att skapa webbplatser aktiverats kan personer med behörigheten Fullständig behörighet, Design, Delta och Läsa skapa webbplatser. En webbplats på den högsta nivån kan inte ärva navigering eller behörigheter från en annan webbplats. Den har sina egna navigeringselement och behörigheter, men behörigheterna kan ändras. När du skapar en ny webbplats på den högsta nivån läggs inte länkar till den automatiskt till på en annan webbplats. Du kan redigera navigeringselementen på andra webbplatser vid ett senare tillfälle så att de pekar på din webbplats.

Obs!: Som standard för nya webbplatser och deras webbplats skapas samlingar i webbplatskatalogen som baseras på den server linjen. Till exempel URL-Adressen för en webbplats som kallas Site_A ska vara: http://server_name/sites/Site_A/default.aspx. Som standard kallas sökvägen/sites, även om namnet kan variera beroende på språket för webbplatsen. En administratör kan ändra namn eller plats på den här sökvägen genom att definiera hanterade sökvägar. När du skapar en webbplats med hjälp av standardsidan för att skapa webbplatser, men kan inte du ändra sökvägen till webbplatser.

Överst på sidan

Bestäm om du vill skapa en underwebbplats eller en webbplats

Du måste bestämma om du vill skapa underwebbplatser inom samma webbplatssamling eller webbplatser på den högsta nivån i separata webbplatssamlingar. Beslutet ska grundas på hur mycket webbplatserna har gemensamt, om du vill kunna hantera dem individuellt och om du vill att de ska ha samma element, exempelvis för navigering och sökning.

Webbplatserna i en webbplatssamling kan ha samma:

 • Navigering

 • Innehållstyper

 • Arbetsflöden

 • Säkerhetsgrupper

 • Uppslagsfält i listor

 • Sökområde

 • Funktionsuppsättning

Välj underwebbplatser i samma webbplatssamling när du:

 • Vill ha samma navigering på olika webbplatser.

 • Vill att underwebbplatserna ska ärva behörigheter från överordnade webbplatser.

 • Vill att webbplatserna ska ha samma listor.

 • Vill att webbplatserna ska ha samma designelement (exempelvis teman och format).

Välj webbplatser på den högsta nivån i separata webbplatssamlingar när du:

 • Behöver separat säkerhet för olika webbplatser.

  Obs!: Även om du kan ha unika behörigheter för en underwebbplats kan du vid vissa tillfällen vilja säkerställa att två webbplatser inte har samma användare eller behörigheter. I dessa fall ska du använda separata webbplatssamlingar.

 • Kan behöva flytta webbplatssamlingen till en annan databas i framtiden.

 • Vill kunna säkerhetskopiera eller återställa endast en specifik webbplats.

 • Vill kunna begränsa ett arbetsflödes omfattning till endast en webbplats.

 • Vill ha ett separat sökområde för en specifik webbplats.

Överst på sidan

Skapa en underwebbplats under den befintliga webbplatsen

Innan du skapar en webbplats försäkrar du dig om att du befinner dig på den plats på webbplatsen där du vill skapa en ny underwebbplats.

 1. Klicka på Visa allt webbplatsinnehåll och sedan på Skapa på sidan Allt webbplatsinnehåll.

  Tips: I de flesta fall kan du använda Webbplatsåtgärder-menyn Bild av knapp i stället att slutföra det här steget.

 1. Klicka på Webbplatser och arbetsytor under Webbsidor.

 2. Ange vid Rubrik och beskrivning ett namn på webbplatsen. Namnet är obligatoriskt.

  Namnet visas överst på webbsidan och i navigeringselement som underlättar för användare att hitta och öppna webbplatsen.

 3. Ange en beskrivning av syftet med din webbplats i rutan Beskrivning. Beskrivningen är inte obligatorisk.

  Beskrivningen visas överst på webbsidan och underlättar för användare att förstå syftet med din webbplats.

 4. Ange vid Webbplatsadress en URL för din webbplats. Den första delen har redan angetts.

  Undvik problem vid uppdatering och ändring av webbplatsen genom att inte använda något av följande specialtecken i webbadressen.

  Specialtecken som bör undvikas

  Specifikationer ing upp tecken att undvika

  /

  \\

  :

  *

  ?

  "

  <

  >

  |

  #

  \t

  {

  }

  %

 5. Klicka på en flik under Mallval och välj den webbplatsmall som du vill använda.

  Mer information om webbplatsmallar finns i artikeln webbplatsmallar som standard.

 6. Välj vid Behörigheter om du vill ge åtkomst till samma användare som har åtkomst till denna överordnade webbplats eller till en unik uppsättning användare.

  Om du klickar på Använd unika behörigheter kan du konfigurera behörigheter senare, efter att du angett all information på den aktuella sidan.

 7. Välj vid Navigering om du vill att den nya underwebbplatsen ska synas i navigeringselementet i den överordnade webbplatsen.

  Du kan göra webbplatsen visas i Snabbstart, det övre länkfältet eller båda. Snabbstart visar vid sidan av de flesta användare pekar sidor direkt under länken Visa allt webbplatsinnehåll. Det översta länkfältet visas som en eller flera hyperlänkade flikar högst upp på alla sidor.

  Obs!: Om du inte ser Navigering på den här sidan aktiveras publiceringsfunktioner på din webbplats (och den överordnade webbplatsen). Om du vill visa webbplatsen i navigeringen på den överordnade webbplatsen, ändra navigeringsinställningar på den överordnade webbplatsen (finns i artikeln Konfigurera navigeringsobjekt på sidan Inställningar för platsnavigering).

 8. Ange i Ärv navigering om du vill att webbplatsen ska ärva sitt övre länkfält från den överordnade webbplatsen eller ha sin egen uppsättning länkar i det övre länkfältet.

  Den här inställningen påverkar också om den nya webbplatsen visas som en del av den överordnade webbplatsens navigeringsfält med synlig sökväg. Navigeringsfältet med synlig sökväg innehåller en uppsättning hyperlänkar med vilka webbplatsanvändarna snabbt kan navigera upp i webbplatshierarkin inom ramen för en webbplatssamling som Konventplanering. När du navigerar nedåt i webbplatshierarkin visas navigeringsfältet med synlig sökväg på sidan som du navigerat till. Om du klickar på Nej kommer din underwebbplats inte att innehålla den överordnade webbplatsens navigeringsfält med synlig sökväg.

 9. I avsnittet Webbplatskategorier väljer du om du vill att den här nya platsen så att den visas i webbplatskatalogen för den överordnade webbplatsen.

  Du kan välja mellan standardkategorier som Information Technology, Försäljning och Ekonomi. Du kanske ser nya kategorier som skapats av en annan medlem i din organisation (finns i artikeln lägga till eller ändra kategorier i webbplatskatalogen).

  Obs!: Om du inte ser avsnittet Webbplatskategorier på den här sidan aktiveras publiceringsfunktioner inte på din webbplats (och den överordnade webbplatsen). Om du vill visa webbplatsen i webbplatskatalogen, ändra navigeringsinställningar på den överordnade webbplatsen (se artikeln lägga till en länk till en befintlig webbplats).

 10. Klicka på Skapa.

  Om du angett att du vill att underwebbplatsen ska ha samma behörighet som den överordnade webbplatsen, skapas den nya webbplatsen när du klickar på Skapa. Om du angett unika behörigheter visas sidan Konfigurera grupper på den här webbplatsen, där du kan konfigurera grupper för underwebbplatsen.

 11. Om sidan Konfigurera grupper på den här webbplatsen visas ska du ange om du vill skapa nya grupper eller använda befintliga grupper för besökare, medlemmar och ägare av den här webbplatsen. Gör i varje avsnitt följande:

  • Om du klickar på Skapa en ny grupp accepterar du automatiskt det namn som skapats för den nya SharePoint-gruppen, eller anger ett nytt namn, och lägger sedan till de personer du önskar. Verifiera namn som du anger genom att klicka på bocken eller klicka på adressboken och sök efter fler namn i katalogen.

   Vid Besökare på webbplatsen kan du också lägga till alla autentiserade användare i gruppen Besökare, vilket automatiskt ger medlemmarna i gruppen behörighet att läsa innehållet på webbplatsen.

  • Om du klickar på Använd en befintlig grupp väljer du önskad SharePoint-grupp i listan.

   Om du har flera SharePoint-grupper kan listan visas i förkortad form. Klicka på Fler om du vill se den fullständiga listan eller Mindre om du vill förkorta listan.

 12. Klicka på OK.

Överst på sidan

Skapa en webbplats på den högsta nivån genom att använda standardsidan för att skapa webbplatser

Innan du kan skapa en webbplats med standardsidan för att skapa webbplatser måste en administratör först aktivera standardsidan för att skapa webbplatser i Central administration för SharePoint.

Om standardsidan för att skapa webbplatser aktiveras, visas ett meddelande med en länk för att skapa en webbplats i listan Meddelanden på webbplatsen. Om du inte ser meddelandet ber du administratören om information om URL till standardsidan för att skapa webbplatser.

 1. Gå till webbplatsen på översta nivån i webbplatssamlingen.

  Om du är på en underwebbplats till webbplatsen på den översta nivån klickar du på startsidan i det övre länkfältet eller på den första webbplatsen i hierarkin i navigeringsfältet med synlig sökväg. Om sökvägen exempelvis är Gruppwebbplats>Marknadsföring>Projekt, eftersom du är på Projekt-sidan för webbplatsen Marknadsföring, klickar du på Gruppwebbplats.

 2. Titta i listan Meddelanden på startsidan för webbplatsen på den högsta nivån.

  Om du inte ser ett meddelande om standardsidan för att skapa webbplatser på startsidan, visar du den fullständiga listan genom att klicka på Meddelanden. Om du inte ser listan Meddelanden klickar du på Visa allt webbplatsinnehåll och sök efter Meddelanden under Listor.

  Tips: Som ett alternativ till att använda meddelandelistan som du anger en URL i adressfältet i din webbläsare och gå direkt till sidan standardsidan för att skapa webbplatser. Som standard heter standardsidan för att skapa sidan Scsignup.aspx. Med det här namnet kan du använda URL-http://<servername>/_layouts/Scsignup.aspx (där < servernamn > är namnet på servern) åt sidan. Hoppa över nästa steg (avser meddelanden) om du planerar att använda den här metoden.

 3. I meddelandet med rubriken Standardsidan för att skapa webbplatser klickar du på URL:en för att skapa en ny webbplats. Om du inte ser URL:en klickar du på meddelandet så att det öppnas helt.

  Meddelandet heter med standardinställningen Standardsidan för att skapa webbplatser men administratören kan ha anpassat det.

 4. Ange ett namn på din webbplats vid Rubrik och beskrivning på sidan Ny SharePoint-webbplats. Namnet är obligatoriskt.

  Namnet visas överst på webbsidan och i navigeringselement som underlättar för användare att hitta och öppna webbplatsen.

 5. Ange en beskrivning av syftet med webbplatsen i rutan Beskrivning vid Rubrik och beskrivning. Beskrivningen är inte obligatorisk.

  Beskrivningen visas överst på webbsidan och underlättar för användare att förstå syftet med din webbplats.

 6. Ange vid Webbplatsadress en URL för din webbplats. Den första delen har redan angetts.

  Undvik problem vid uppdatering och ändring av webbplatsen genom att inte använda något av följande specialtecken i webbadressen.

  Specialtecken som bör undvikas

  Specialtecken som bör undvikas

  /

  \\

  :

  *

  ?

  "

  <

  <

  |

  #

  \t

  {

  }

  %

 7. Klicka på en flik under Mallval och välj den webbplatsmall som du vill använda.

  Mer information om webbplatsmallar finns i artikeln webbplatsmallar som standard.

 8. Klicka på Skapa.

  Sidan Konfigurera grupper på den här webbplatsen visas, där du kan konfigurera grupper för webbplatsen.

 9. Acceptera det namn som automatiskt skapats för den nya SharePoint-gruppen i varje avsnitt på sidan Konfigurera grupper på den här webbplatsen eller ange ett nytt namn och lägg till de personer eller grupper du önskar. Verifiera namn som du anger genom att klicka på bocken eller klicka på adressboken och sök efter fler namn i katalogen.

 10. Klicka på OK.

Överst på sidan

Alternativa sätt att skapa webbplatser

Det finns andra sätt att skapa webbplatser, om du är administratör eller en utvecklare eller om du har ett webbdesignprogram som är kompatibelt med Office SharePoint Server 2007.

 • Skapa webbplatser i Central Administration av SharePoint    Om du är serveradministratör för en kan skapa du webbplatssamlingar med hjälp av Central Administration av SharePoint. Mer information finns i hjälpen om Central Administration och SharePoint Server TechCenter.

 • Skapa webbplatser med hjälp av en kommandoraden åtgärd    Om du är administratör kan du skapa webbplatser med hjälp av createsites kommandon och parametrar. Mer information finns i hjälpen om Central Administration och SharePoint Server TechCenter.

 • Skapa webbplatser med hjälp av programmering    Om du är utvecklare kan du skapa och anpassa webbplatser med hjälp av programmering. Mer information finns i SharePoint Server 2007 Developer Portal.

 • Skapa webbplatser med ett kompatibelt webbdesignprogram    Om du har ett webbdesignprogram som är kompatibelt med Office SharePoint Server 2007, till exempel Microsoft Office SharePoint Designer 2007, kan du skapa och anpassa webbplatser med hjälp av programmet.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×