Skapa en webbplats i SharePoint Designer 2007

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

I det här avsnittet beskrivs hur du använder alternativen i dialogrutan Nytt när du vill skapa en Microsoft SharePoint-webbplats och du får också råd om hur du väljer en mall för webbplatsen.

Om du vill skapa en SharePoint-webbplats behöver du ha rätt behörighet. Kontakta systemadministratören om du inte kan skapa en webbplats.

Artikelinnehåll

Vad är en SharePoint-webbplats eller underwebbplats?

Vilken typ av mall ska jag välja?

Skapa en SharePoint-webbplats

Vad är en SharePoint-webbplats eller -underwebbplats?

När du skapar en SharePoint-webbplats är det bra att känna till var i hierarkin din webbplats finns. Följande tre SharePoint-begrepp är viktiga att kunna:

 • Webbplats på den högsta nivån    Standardwebbplatsen, på den högsta nivån, som tillhandahålls på en webbserver. Om du vill öppna en webbplats på den högsta nivån anger du URL-adressen till servern – till exempel http://Min_server – utan att ange ett sidnamn eller en underwebbplats. Administratörer öppnar den här webbplatsen när de vill ändra inställningar som påverkar hela webbplatssamlingen.

 • Underwebbplats    En komplett webbplats som sparas i en angiven underkatalog i webbplatsen på den högsta nivån. Varje underwebbplats kan ha behörigheter för administration, redigering och visning som är oberoende av inställningarna på webbplatsen på den högsta nivån och andra underwebbplatser. En underwebbplats kan också ha egna underwebbplatser. Eftersom varje webbplats under webbplatsen på den högsta nivån är en underwebbplats kallar varje underwebbplats helt enkelt en webbplats. Om du vill öppna en underwebbplats anger du URL-adressen till servern och underwebbplatsen – till exempel http://Min_server/Min_webbplats – utan att ange ett sidnamn.

 • Webbplatssamling    En uppsättning webbplatser på en webbserver, som alla har samma ägare och delade administrationsinställningar. Varje webbplatssamling innehåller endast en webbplats på den högsta nivån och kan också innehålla en eller flera underwebbplatser. Det kan finnas flera webbplatssamlingar på varje webbserver.

När du skapar en SharePoint-webbplats skapar du vanligtvis en underwebbplats till webbplatsen på den högsta nivån eller en befintlig underwebbplats. Via webbläsaren kan du skapa en underwebbplats till enbart den befintliga sidan på sidan Ny SharePoint Site-webbplats. Med Office SharePoint Designer 2007 kan du skapa en underwebbplats till alla webbplatser som du har rätt behörighet till.

Användare som inte är administratörer kan inte skapa webbplatser på den högsta nivån såvida inte serveradministratören aktiverar funktionen Standardsidan för att skapa webbplatser i Windows SharePoint Services 3.0. När den här funktionen är aktiverad kan användare skapa webbplatser på den högsta nivån och nya webbplatssamlingar utan att de behöver ha administratörsrättigheter till webbservern. Kontakta serveradministratören för mer information.

I det följande exemplet är Min_webbplats en av två underwebbplatser till webbplatsen på den högsta nivån som har namnet Min_server. Min_webbplats har dessutom två egna underwebbplatser. Tillsammans utgör Min_server och de fyra underwebbplatserna en webbplatssamling.

Webbplatssamling med webbplats på den högsta nivån och underwebbplatser

Överst på sidan

Vilken typ av mall ska jag välja?

På fliken Webbplats i dialogrutan Nytt finns det två standardkategorier med webbplatsmallar: Allmänt och SharePoint-mallar.

Mallarna i båda kategorierna blir webbplatser som har stöd för ASP.NET-funktioner och alla mallarna kan användas på en server som kör Windows SharePoint Services 3.0. Det är dock endast mallarna i kategorin SharePoint-mallar som blir webbplatser som redan innehåller delat SharePoint-innehåll, till exempel webbdelar och SharePoint-listor och -dokumentbibliotek. Sådant innehåll kan läggas till manuellt på webbplatser som du skapar med mallar från kategorin Allmänt, men det läggs inte till automatiskt på sådana webbplatser.

Vilken typ av mall du ska välja beror på vad du vill åstadkomma:

 • SharePoint-mallar    SharePoint-mallar baseras på ASP.NET-teknik och har kraftfullt, flexibelt stöd för interaktion och samarbete. Mer traditionella, statiska webbplatser som inte är baserade på ASP.NET kan vara en effektiv lösning för envägsinformation, men de har inte stöd för de riktiga samarbetsfunktionerna som Windows SharePoint Services 3.0 och ASP.NET 2.0 möjliggör.

 • Allmänt    De två mallarna i den här kategorin blir mycket grundläggande webbplatser som är en bra utgångspunkt när du vill skapa en webbplats från allra första början. Webbplatser som skapas från de här mallarna har stöd för SharePoint-samarbetsfunktioner men SharePoint-element för samarbete läggs inte till automatiskt. Sådana element måste läggas till manuellt senare genom att du anpassar webbplatsen.

  Med guiden Importera webbplats kan du skapa en ny webbplats genom att importera filer antingen från en befintlig webbplats eller från en mapp på datorn eller i nätverket – men tänk på att guiden Importera webbplats inte kan kopiera eller flytta SharePoint-innehåll som listor och bibliotek. Därför kan du inte använda guiden när du vill importera en befintlig SharePoint-webbplats.

 • Mina webbplatsmallar    Den här kategorin visas endast om du sparar ett webbpaket (FWP-fil) i användarens mapp för webbmallar på din dator. Den finns som standard i en av följande mappar:

  • Microsoft Windows XP eller Microsoft Windows Server 2003    C:\Documents and Settings\användarnamn\Application programmet Data\Microsoft\SharePoint Designer\Webs

  • Windows Vista    C:\Users\user name\AppData\Roaming\Microsoft\SharePoint Designer\Webs

   Som med en webbplatsmall kan du använda webbpaket för att skapa en webbplats från. Mer information om hur du skapar och exportera webbpaket finns i Exportera eller importera ett webbpaket.

Överst på sidan

Skapa en SharePoint-webbplats

Om du vill skapa en SharePoint-webbplats behöver du vara medlem i en webbplatsgrupp som har behörigheten Skapa underwebbplatser. Den här behörigheten tilldelas som standard i behörighetsnivån Fullständig behörighet. Kontakta systemadministratören om du inte har den behörighet som krävs.

 1. Peka på NyttArkiv-menyn och klicka sedan på Webbplats.

 2. Skriv in platsen där den nya webbplatsen ska skapas, inklusive ett namn på webbplatsen i rutan Ange platsen för den nya webbplatsen.

  Fliken Webbplats i dialogrutan Nytt

  Du kan till exempel skriva http://My_SerVersion/My_Site som URL-Adressen till den nya SharePoint-webbplatsen.

  Obs!: Som standard föreslås både en plats och ett namn för den nya webbplatsen automatiskt i Office SharePoint Designer 2007 baserat på den webbplats som öppnades senast. Du kan vilja ändra plats eller namn eller både och.

 3. Klicka på den mallkategori som du vill skapa i fönstret längst till vänster.

  Om du klickar på SharePoint-mallar hämtas en lista över tillgängliga mallar från servern. I det här skedet kan du ombes att ange ditt användarnamn och lösenord för att logga in på servern.

  Obs!: Listan över SharePoint-webbplatsmallar hämtas från den aktuella servern. När du ansluter till en annan server kan fler, färre eller andra mallar visas, beroende på vilka som gjorts tillgängliga av serveradministratören.

 4. Klicka på den mall som du vill använda för att skapa webbplatsen i fönstret i mitten.

 5. Om du vill lägga till den nya webbplatsen till den befintliga webbplatsen – som mappar på den befintliga webbplatsen, och inte som en separat webbplats – markerar du kryssrutan Lägg till på aktuell webbplats. Den här kryssrutan är endast tillgänglig när en webbplats redan är öppen.

  Obs!: Eftersom det här alternativet gäller den valda mallen på den aktuella webbplatsen kan du bara använda alternativet om ingen annan mall redan har använts. Du kan till exempel inte lägga till en ny webbplats som du skapar från mallen Gruppwebbplats till en webbplats som skapades från mallen Tom webbplats. I sådana fall är det enda sättet att använda en ny mall att ta bort webbplatsen och sedan återskapa den på en annan mall.

 6. Om du vill använda krypterad anslutning markerar du kryssrutan Använd krypterad anslutning (SSL).

 7. Klicka på OK.

  Om du har markerat Guiden Importera webbplats i kategorin Allmänt öppnas guiden Importera webbplats. Kom ihåg att funktionen Publicering används i guiden Importera webbplats, vilket innebär att SharePoint-innehåll som listor och bibliotek inte kan kopieras eller flyttas. Därför kan du inte använda guiden när du vill importera en SharePoint-webbplats.

  Den nya webbplatsen skapas på servern.

Tips: Du kan också skapa en underwebbplats genom webbläsaren. Om du snabbt vill skapa en underwebbplats till en webbplats som du visar i webbläsaren klickar du på SkapaWebbplatsåtgärder-menyn och klickar sedan på Webbplatser och arbetsytor under Webbsidor. Markera de alternativ som du vill använda på sidan Ny SharePoint-webbplats och klicka sedan på Skapa.

Överst på sidan

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×