Skapa en uppgift i LMS och din klassanteckningsbok

Skapa en uppgift i LMS och din klassanteckningsbok

När du skapar en uppgift i Anteckningsbok för klassen distribueras den till alla elever i klassen. Uppgiften och dess förfallodatum synkroniseras även automatiskt till ditt system för utbildningshantering (Learning Management System – LMS) eller studentinformation (Student Information System – SIS) när du anslutit Anteckningsbok för klassen till LMS eller SIS.

Obs! Om du inte har gjort det ännu ska du ansluta ditt LMS eller SIS till Anteckningsbok för klassen innan du skapar uppgifter.

  1. Öppna OneNote på skrivbordet.

  2. Välj namnet på din Anteckningsbok för klassen och lägg till uppgiften i anteckningsbokens Innehållsbibliotek eller Samarbetsutrymme.

  3. På sidan du vill distribuera väljer du Anteckningsbok för klassen i menyfliksområdet OneNote och sedan Skapa uppgift.

    Rad med ikoner som visar Distribuera innehållsbibliotek, Granska elevarbete och Skapa uppgift.

  4. Kontrollera uppgiftens namn och beskrivning och välj förfallodatum och -tid (valfritt).

    Fönstret Skapa uppgift utrymme att fylla i Rubrik, Beskrivning, Förfallodatum och poängvärde för en uppgift i Anteckningsbok för klassen.

  5. Välj det avsnitt i Anteckningsbok för klassen där eleverna ska se uppgiften. Till exempel: Uppgifter.

  6. Välj Skapa.

När den skapats kan du se uppgiften i LMS/SIS och publicera betyg direkt från Anteckningsbok för klassen till ditt LMS.  

Läs mer

Koppla Anteckningsbok för klassen till ditt LMS eller SIS

Publicera betyg från Anteckningsbok för klassen

Information om vilka system för utbildningshantering som är integrerade med OneNote och Anteckningsbok för klassen

Ytterligare resurser för lärare

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×