Skapa en tidslinje i Visio

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Tidslinjer i Visio hjälper dig att planera och kommunicera din projektplan genom att visa projektets faser och tidsgränser i ett format som är lätt att läsa och förstå.

Du hittar rätt mall att börja med genom att gå till Arkiv > Ny och skriva Tidslinje i sökrutan.

Lägga till en grundläggande tidslinjeform

 • Dra en av planeringsformerna (Block, Linje eller Cylindrisk) från stencilen Planeringsformer till ritningssidan.

 • Dialogrutan Konfigurera tidslinje visas. Ange datum och tid för Start och Slut. Dessa datum läggs till i tidslinjens början och slut. Gör klart inställningarna på flikarna Tidsperiod och Tidsformat och klicka på OK.

Tips: Om du vill ändra någon av dessa inställningar vid ett senare tillfälle kan du visa dialogrutan Konfigurera tidslinje igen genom att högerklicka på tidslinjen och sedan klicka på Konfigurera tidslinje.

Lägga till milstolpar, intervall och brytpunkter

Brytpunktstyp

Används för att

Milstolpe

Visa ett särskilt milstolpedatum på tidslinjen (t.ex. det datum då ett skrivprojekt måste lämnas till förlaget).

Intervall

Visa en viktig tidsperiod på tidslinjen (t.ex. tilldelad tid för ett första utkast).

Idagmarkör

Visa tidsåtgången sedan projektets början. En Idagmarkör flyttas automatiskt för varje dag, vilket gör det enkelt att se vilken status projektet har i förhållande till nästa deadline.

Markera en milstolpe på en tidslinje

 1. Dra en milstolpeform från stencilenPlaneringsformer och släpp den på tidslinjen.

 2. Skriv eller välj milstolpens datum i dialogrutan Konfigurera milstolpe.

 3. Skriv önskad etikett för milstolpen i rutan Beskrivning.

 4. Välj datumets utseende i listan Datumformat.

 5. Klicka på OK.

Du kan snabbt ändra datum för en milstolpe drar du den plats där du vill ha den på tidslinjen. Datumet på milstolpen ändras så att de matchar den nya positionen. Du kan också ändra milstolpen genom att öppna dialogrutan Konfigurera milstolpe igen genom att högerklicka på milstolpen, Konfigurera milstolpe och sedan ändra datumet.

Markera ett tidsintervall på en tidslinje

 1. Släpp en intervallform direkt på tidslinjen.

 2. Ange start- och slutdatum för tidsintervallet, skriv en etikett och välj datumformat.

 3. Klicka på OK.

Du kan snabbt ändra tidsintervallet i ett intervall, dra i markeringshandtagen eller flyttar intervallet där du vill ha den på tidslinjen. Datumet på intervallet ändras så att de matchar den nya positionen. Du kan också ändra det datumintervall tidsintervallet genom att öppna dialogrutan Konfigurera intervall igen genom att högerklicka på intervallet, klicka på Konfigurera intervall och ändra data.

Flytta bort text från en tidslinje

Ibland kan tidslinjer bli rörigt ut. Om du vill göra tidslinjen lättare att läsa, klicka på det gula kontrollhandtaget på formen och dra den till där du vill placera texten.

Markera förfluten tid på en tidslinje

 • Släpp formen Förfluten tid direkt på tidslinjen. Formens vänstra ände justeras mot tidslinjens början och sedan sträcker sig formen till dagens datum.

 • Dra formen Idagmarkör till tidslinjen. Formen placeras på dagens datum.

Varje gång du öppnar en tidslinjeritning med en Förfluten tid- eller Idagmarkör-form flyttas formerna till dagens datum.

Visa information om ett avsnitt på tidslinjen

Utöka en del av en befintlig tidslinje till en andra tidslinje om du vill visa mer information. Den utökade tidslinjen representerar ett avsnitt av den ursprungliga tidslinjen, men du kan arbeta med den separat.

Om du lägger till en milstolpe eller ett intervall på den ursprungliga tidslinjen läggs den eller det även till på den utökade tidslinjen. Men om du lägger till formerna på den utökade tidslinjen läggs de inte till på den ursprungliga linjen.

Visa information om ett avsnitt

 1. Dra formen Utökad tidslinje till sidan.

 2. Ange alternativen i dialogrutan Konfigurera tidslinje och klicka sedan på OK.

Den utökade tidslinjen har streckade linjer som visar vilken del av den ursprungliga tidslinjen den motsvarar.

Delade milstolpar och intervall synkroniseras automatiskt, så om du ändrar dem på den ena tidslinjen förändras de även på den andra.

Som standard används samma formtyp både för den ursprungliga och den utökade tidslinjen. Om du vill använda en annan typ av form högerklickar du på den utökade tidslinjen, pekar på Tidslinjetyp och väljer ett alternativ.

Om du snabbt vill ändra omfånget på en utökad tidslinje drar du i de gula kontrollhandtagen. Datumet på den utökade tidslinjen ändras så att det stämmer överens med den nya placeringen.

Förfina en tidslinje

Här är de åtgärder du kan vidta för att förfina en tidslinje.

Du vill göra följande

Åtgärd

Ändra start- eller slutdatum för ett projekt

Högerklicka på tidslinjen, klicka på Konfigurera tidslinje och välj nya start- eller slutdatum.

Ändra antal segment på en tidslinje

Högerklicka på tidslinjen, klicka på Konfigurera tidslinje och välj en annan Skala tidsenhet, till exempel dagar, månader, år, kvartal eller år.

Visa eller dölja tidslinjens datum och segment

Högerklicka på tidslinjen, klicka på Konfigurera tidslinje och gå till fliken Tidsformat. Markera eller avmarkera kryssrutor om du vill visa eller dölja datum eller brytpunkter på tidslinjen.

Visa eller dölja pilspetsar på en tidslinjestapel

Högerklicka på tidslinjen, peka på Pilspets och välj ett alternativ.

Ändra typ av milstolpe

Högerklicka på milstolpen, peka på Ange typ för milstolpe och välj ett format.

Ändra datum för milstolpe

Högerklicka på milstolpen, klicka på Konfigurera milstolpe och ange ett datum.

Ändra plats på milstolpe

Högerklicka på milstolpen, peka på Placering och välj ett alternativ.

Visa eller dölja en milstolpes datum och beskrivning

Högerklicka på milstolpen, peka på Visa element och markera eller avmarkera alternativen.

Ändra beskrivning för en milstolpe eller ett tidsintervall

Dubbelklicka på den text som är kopplad till milstolpen eller intervallet, skriv den nya beskrivningen och tryck på Esc.

Ändra intervalltyp

Högerklicka på intervallet, peka på Ange typ av intervall och välj ett alternativ.

Visa intervallbeskrivningen ovanför eller under datumet

Högerklicka på intervallet, peka på Beskrivningens placering och välj ett alternativ.

Visa eller dölja intervalldatum, beskrivning och procent färdigt

Högerklicka på intervallet, peka på Visa element och markera eller avmarkera alternativen.

Ändra datum för tidsintervall

Högerklicka på intervallet, klicka på Konfigurera intervall och ange datum.

Ändra placering på en text som är kopplad till en milstolpe, intervall eller idagmarkör

Markera formen. Dra i ett kontrollhandtag för att ändra avståndet och vinkeln mellan texten och tidslinjestapeln.

Mellantidsmarkeringar

Högerklicka på tidslinjen, peka på Mellantidsmarkeringar och välj ett alternativ.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×