Skapa en textruta som slår upp ett värde i en tabell

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

När du designar ett formulär kanske du vill visa ett värde från en annan tabell eller fråga än den som formuläret är bundet till. Anta att du har formuläret Produkter som är bundet till tabellen Produkter. När du har designat formuläret vill du emellertid att formuläret ska visa namnet på leverantörskontakten för varje produkt – data som finns i tabellen Leverantörer. I proceduren nedan kan du se hur du använder funktionen DSlåUpp när du vill utföra åtgärden. Du kan ändra uttrycket i steg 6 så att det stämmer med dina data.

Lägga till textrutan

  1. Högerklicka på det formulär som du vill ändra i navigeringsfönstret och klicka sedan på Design på snabbmenyn.

  2. Klicka på Textruta i gruppen Kontroller på fliken Design

  3. Leta reda på området i formuläret där du vill lägga till kontrollen, och skapa sedan textrutan genom att dra pekaren över formuläret.

  4. Högerklicka på textrutan och klicka sedan på Egenskaper på snabbmenyn.

  5. Klicka på fliken Alla på egenskapssidan.

  6. Ange följande värde för egenskapen Kontrollkälla:

    =DSlåUpp("[Kontaktnamn]","[Leverantörer]","[Leverantörsnr]=" & Formulär!Produkter!Leverantörsnr)

  7. Spara ändringarna och stäng egenskapssidan.

Uttrycket söker i tabellen Leverantörer och returnerar kontaktnamnet för leverantören vars leverantörsnummer matchar värdet i kontrollen Leverantörsnr i formuläret Produkter. Lägg märke till hur operatorn & används för att bygga upp det tredje argumentet i funktionen DSlåUpp (det tredje argumentet är "[Leverantörsnr]=" & Formulär!Produkter!Leverantörsnr). Ett vanligt fel som du ska undvika är att placera citattecken runt hela argumentet i stället för bara runt texten före operatorn &.

Obs!: Ett alternativ till att använda funktionen DSlåUpp är att skapa en ny underliggande fråga så att den omfattar enbart den information som du behöver. Att använda en fråga är oftast mer effektivt än att använda en funktion.

Överst på sidan

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×