Skapa en synkroniserad kopia av former i ett organisationsschema

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Synkroniserad kopia i ett organisationsschema

1 om du vill skapa en synkroniserad kopia av en form och dess underordnade på en ny sida, högerklicka på formen på den högsta nivån och klicka sedan på Skapa en synkroniserad kopia. En dialogruta visas där du anger den nya sidan och huruvida du vill dölja underordnade på den ursprungliga sidan. När du klickar på OK, en kopia av formen och dess underordnade visas på den nya sidan.

2 om du lägger till former i något av de synkroniserade kopiorna formerna läggs endast på den sidan. (Dock formdata och bilder i synkroniserade kopior återspeglas ändringar i alla synkroniserade kopior på alla sidor i ritningen.)

3 som du kan välja att visa de nyligen tillagda formerna på den ursprungliga sidan genom att högerklicka på formen och sedan klicka på Visa underordnade.

Du kan skapa synkroniserade kopior av avsnitt i stora organisationsscheman på olika sidor för att lättare organisera informationen. Du kan också skapa ett organisationsschema så att flera förekomster för en viss person uppdateras tillsammans. Om du ändrar informationen för den personen behöver du bara göra det en gång.

När du skapar en synkroniserad kopia, kopieras den markerade formen och dess underordnade former till den nya sidan med bibehållna formdata, formatering, formtyper och bilder. Den nya kopian synkroniseras med originalet, vilket innebär att när du gör följande typer av ändringar så används de automatiskt för alla synkroniserade former:

 • Ändringar av formdata

 • Tillägg, ersättande och borttagande av bilder

Om formerna innehåller bilder tas bilderna med i de synkroniserade kopiorna.

Övriga ändringar som görs i synkroniserade kopior tillämpas endast för en specifik form på en specifik sida. Dessa omfattar:

 • Ändra formtyp (placering) eller formatering

 • Visa eller dölja underordnade

 • Visa eller dölja bilder

 • Lägga till eller ta bort former

Om du till exempel tar bort en placering från en synkroniserad kopia, tas endast den formen på den sidan bort. Synkroniserade kopior på andra sidor ändras inte. Om du vill uppdatera de andra kopiorna måste du göra det manuellt.

Skapa och länka en synkroniserad kopia av former

 1. Markera formen på den högsta nivån i den avdelning eller grupp som du vill kopiera till en ny sida, gå till Organisationsschema-menyn, peka på Synkronisera och klicka sedan på Skapa en synkroniserad kopia.

  Obs!: För former som har bilder, tas bilderna med i den synkroniserade kopian. Du kanske vill ta bort bilderna innan du skapar den synkroniserade kopian av formerna eftersom varje förekomst av bilden ökar ritningens filstorlek avsevärt. Om du inte ser bilden för en form kanske den är dold. Högerklicka på formen och klicka sedan på Visa bild på snabbmenyn.

  Tips: Du kan också högerklicka på formen och sedan klicka på Skapa en synkroniserad kopia på snabbmenyn.

 2. I dialogrutan väljer du om du vill placera kopian på en ny eller en befintlig sida, och om de underordnade formerna ska döljas på ursprungssidan. Klicka sedan på OK.

  Obs!: Du kan inte placera den synkroniserade kopian på samma sida som originalformen eller på samma sida som en annan synkroniserad kopia av samma form.

 3. Om du vill visa ursprungssidan klickar du på en sidflik i fönstrets nedre vänstra hörn. Du kan visa dolda underordnade former genom att högerklicka på chefsformen och sedan klicka på Visa underordnade på snabbmenyn.

 4. Om du vill länka de synkroniserade formerna markerar du formen på en sida och klickar sedan på HyperlänkarInfoga-menyn. Klicka på Bläddra bredvid rutan Plats och välj sedan den sida som innehåller kopian. Klicka på OK och därefter på OK igen.

  När du placerar pekaren över formen ändras den för att indikera att formen har en hyperlänk. Om du vill gå till sidan som innehåller den synkroniserade kopian högerklickar du på formen och klickar sedan på sidnamnet som du angav för hyperlänken på snabbmenyn som visas.

Tips: Om du senare lägger till former i en synkroniserad kopia på en sida, kan du uppdatera en annan synkroniserad kopia genom att högerklicka på den och klicka på Visa underordnade på snabbmenyn.

Överst på sidan

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×