Skapa en självgående presentation

Genom att använda en självgående presentation skapad i Microsoft PowerPoint 2010 kan du förmedla information utan någon presentatör. Du kan till exempel köra en obevakad presentation i en monter eller på en kiosk på en mässa eller en konferens, eller skicka en CD med en självgående presentation till en kund.

Du kan göra de flesta kontroller oåtkomliga så att ingen kan ändra i presentationen. En självgående presentation startar om igen när den har kommit till slutet, samt när en bild som ska klickas på har varit inaktiv längre än fem minuter.

I den här artikeln beskrivs viktig information och viktiga överväganden som du bör tänka igenom när du skapar och producerar en självgående presentation. I andra artiklar beskrivs olika sätt att distribuera en självgående presentation, däribland hur du paketerar en presentation på en CD och hur du förvandlar presentationen till en video.

I den här artikeln

Konfigurera en självgående presentation

Prova och spela in tidsinställningar

Lägga till en berättarröst

Konfigurera en självgående presentation

Så här konfigurerar du en PowerPoint-presentation som ska köras automatiskt:

 1. Klicka på Konfigurera bildspel i gruppen Konfigurera på fliken Bildspel.

 2. Gör något av följande under Visningstyp i dialogrutan Inställningar för bildspel:

 3. Om presentationen ska visas för användare klickar du på Informationskiosk (helskärm).

Viktigt!   Om en presentation ska köras på en informationsdator måste du även ange tidsinställningar för bilderna eller använda hyperlänkar för navigering till andra dokument eller webbplatser. Du kan också använda händelseknappar, t.ex. i form av grafik, som användarna kan klicka på för att gå framåt eller bakåt i presentationen. Annars visar inte din självgående presentation något mer än den första bilden.

Prova och spela in tidsinställningar

Obs!   Var beredd att börja ange tidsinställningar för presentationen omedelbart efter att du har utfört det första steget i den här proceduren.

 1. Klicka på Tidsinställningar i gruppen Konfigurera på fliken Bildspel.

  Verktygsfältet Repetition visas och tidsinställningarna för presentation visas i rutan Bildtid.

  Dialogrutan Repetition

  Verktygsfältet Repetition

  Bild Nästa (gå vidare till nästa bild)

  Bild Paus

  Bild Bildtid

  Bild Upprepa

  Bild Total presentationstid

 2. Gör något av följande i verktygsfältet Repetition när du anger tidsinställningar för presentationen:

  • Om du vill gå till nästa bild klickar du på Nästa.

  • Om du vill pausa inspelningen av tiden klickar du på Paus.

  • Om du vill börja om inspelningen av tiden efter pausen klickar du på Paus igen.

  • Om du vill ange exakt hur länge en bild ska visas skriver du tidslängden i rutan Bildtid.

  • Om du vill börja om inspelningen av tiden för den aktuella bilden klickar du på Upprepa.

 3. När du har spelat in tiden för den sista bilden visas en meddelanderuta med den sammanlagda presentationstiden och du uppmanas att göra något av följande:

  • Om du vill behålla de inspelade tidsinställningarna klickar du på Ja.

  • Om du vill ta bort de inspelade tidsinställningarna klickar du på Nej.

   Vyn Bildsortering visas med tiden för respektive bild i presentationen.

Överst på sidan

Lägga till en berättarröst

Genom att lägga till en berättarröst kan du göra informationen i en självgående presentation tydligare.

För att spela in en berättarröst på datorn måste den vara utrustad med ett ljudkort, en mikrofon och en mikrofonkontakt om inte mikrofonen är en del av datorn. Du kan spela in berättarrösten innan du kör presentationen. Alternativt kan du spela in den medan presentationen körs för att också få med publikens kommentarer. Om du inte vill ha en berättarröst under hela bildspelet kan du spela in separata ljud eller kommentarer för vissa bilder eller objekt. Mer information finns i avsnittet Spela in och lägga till en berättarröst och tidsinställningar i ett bildspel.

Överst på sidan

Gäller för: PowerPoint 2010



Hade du nytta av den här informationen?

Ja Nej

Hur kan vi förbättra den?

255 återstående tecken

För att skydda din integritet bör du inte ange någon kontaktinformation i feedbacken. Granska våra sekretesspolicy.

Tack för din feedback!

Ändra språk